[KB3544] Az ESET Installation Fixer használata

Probléma

Megoldás

Mi az ESET Installation Fixer?

Az ESET Installation Fixer (InstaFix, telepítés-javító) egy technikai segédeszköz az ESET termékekhez. Az ESET Installation Fixer program célja, hogy kijavítsa az ESET szoftverek telepítése során esetlegesen fellépő szolgáltatásokkal kapcsolatos hibákat.

Csak az ESET otthoni, végponti és szerver termékeihez használható

Az ESET Installation Fixer eszköz csak az ESET otthoni, végponti és szerver termékeihez használható. Nem használható Management Agent-ek esetében.

Az ESET Installation Fixer használata előtt
 • A programnak rendszergazda jogosultságú fiókkal szükséges futnia. Az Installation Fixer parancsait rendszergazda jogú parancssori ablakból szükséges futtatni.
 • Az ESET Installation Fixer nem működik csökkentett üzemmódban.
 • 64 bites operációs rendszeren az ESET Installation Fixer 64 bites változatát szükséges futtatni.
 • Az ESET Installation Fixer csak Windows XP SP3 vagy újabb operációs rendszeren fut.

Ez az aktuális verzió a következő javítási típusokat támogatja:


Hogyan kell használni az ESET Installation Fixer-t?

 1. Kattintson az alábbi linkek egyikére, az operációs rendszerének megfelelő ESET Installation Fixer letöltéséhez (32 vagy 64 bites operációs rendszerem van?):
 1. Az ESET Installation Fixer letöltését követően futtassa azt egy rendszergazda jogosultságú parancssori ablakból az alább részletezett parancsok egyikével. Minden parancsot az Installation Fixer telepítési könyvtára után kell beírni, például:

  C:\Users\Owner\Desktop\ESETInstallationFixer_64.exe -fix MRL

  32 bites verzióval rendelkező felhasználók

  A 32 bites verzióval rendelkező felhasználóknak az "ESETInstallationFixer_64.exe" helyett az "ESETInstallationFixer_32.exe" parancsot kell beírniuk.


Visszamaradt MSI rendszerleíró bejegyzések

Probléma

Az ESET termék legújabb verzióra történő frissítése meghiúsult. A telepítési napló a következő hibát jelzi: "Error 2753: The File 'shellExt.dll' is not marked for installation"

Okok
 • A frissítési folyamatot megzavarja egy régebbi, már korábban frissített termék új telepítése. Ez közvetlenül az éppen frissítés alatt álló termék eltávolításáért felelős RunEngine szakasz sikeres befejezése után történik.
 • Valószínűleg a csoportházirend alkalmazáskezelő (AppMgmt) szolgáltatás futtatja a hiányzó szoftver telepítését. Ennek az oka néhány csoportházirend-objektum hibás beállítása, ahol a házirend szerint a régi terméknek még mindig telepítve kellene lennie a rendszerben, az alkalmazásfrissítési folyamat pedig nem kerül észlelésre.
Megoldás

Parancs:

C:\Users\Owner\Desktop\ESETInstallationFixer_64.exe -fix MRL -b

Az InstFix felsorolja az összes ESET biztonsági terméket, egy a Windows Installer Registry-ből származó MSI Upgrade Code-dal és megpróbálja meghatározni az aktuális termék telepítőverzióját. A telepített verzióval nem egyező Registry-bejegyzések törlődnek a következő helyekről:

 • HKCR\Installer\UpgradeCodes
 • HKCR\Installer\Products

A -b kapcsoló használatával ezzel a paranccsal, minden egyes törlendő bejegyzésről biztonsági másolat készül egy külön REG fájlban.


Hiányzó MSI rendszerleíró bejegyzések

Probléma

Az ESET termék legújabb verzióra történő frissítésének kísérlete az ESET szolgáltatás (ekrn) leállításakor meghiúsul. A telepítési napló olyan RunEngine szakaszokat tartalmaz, amelyek csak az aktuálisan telepített MSI csomagra hivatkoznak.

Ok
 • A Windows Installer hiányolja az aktuálisan telepített alkalmazáshoz tartozó registry-bejegyzéseket. Egy frissítés során a régi MSI-csomagot egy külön RunEngine szakaszban kell meghívni a terméknévként listázott GUID-jével. A régi MSI-csomag sikeres eltávolítása után egy új RunEngine szakasz indul, és megkezdődik a legújabb verzió telepítése. A Registry bejegyzések hiányának fő oka ismeretlen.
Megoldás

Parancs:

C:\Users\Owner\Desktop\ESETInstallationFixer_64.exe -fix MMR

Az InstFix ellenőrzi, hogy fennáll-e a probléma, majd megpróbálja visszaállítani az összes ismert kötelező Windows Installer Registry kulcsot és értéket.

 1. Másolja az aktuálisan telepített termék eredeti MSI csomagját (azonos termék, verzió, platform és nyelv) a rejtett %SystemRoot%\Installer rendszerkönyvtárba.
 2. Az InstFix összegyűjti az összes szükséges információt a jelenleg telepített termékről és megkeresi az eredeti MSI csomagot a Windows Installer MSI gyorsítótárában. Ha az MSI csomagot megtalálja, kötelező rendszerleíró-kulcsok és értékek kerülnek visszaállításra a következő helyeken:

  • HKCR\Installer\UpgradeCodes
  • HKCR\Installer\Products
  • HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products

Keresőszolgáltatás indexelés

Probléma

Egy ESET termék telepítése sikertelen a CA EpfwInst!FinalizeInstall-ban az EpfwWfpRegisterCallouts-on a következő hibakóddal: ERROR_RM_NOT_ACTIVE (0x1a91 = 6801).

Ok
 • A Windows Search szolgáltatással kapcsolatos egyes rendszerfájlok sérültek vagy nem konzisztens állapotban maradtak. Ennek egyik oka az lehet, hogy rendszervisszaállítás történt.
Megoldás

Parancs:

C:\Users\Owner\Desktop\ESETInstallationFixer_64.exe -fix SSI

Az InstFix törli az összes *.blf és *.regtrans-ms fájlt az alábbi helyeken:

 • %SystemRoot%\system32\config\TxR
 • %SystemRoot%\system32\SMI\Store\Machine

Az InstFix megpróbálja leállítani a Windows Search szolgáltatást, ha az fut, végrehajtja a javítást és a szolgáltatás újraindul. Sikertelenség esetén szükség lehet egy ismételt újraindításra.

Magasabb CPU- és HDD-terhelés

A keresési index újjáépítése során magasabb CPU- és HDD-terhelésre számíthat.


Rendszerleíró értéktípusok

Probléma

Az ESET Security termék telepítése sikertelen a CA InstSupp!InstallDriverPackages-en az EDEVMON számára a SetupInstallFromInfSection-ön a következő hibakóddal: error code 13.

A Setup API APP naplóban lévő vonatkozó bejegyzés: "[SetupInstallFromInfSection - DefaultInstall]" related to the error time and EDEVMON ("inf: AddReg=EDEVMON") the issue "!!! inf: Error setting registry value HKLM...".

Ok
 • Egyes harmadik féltől származó alkalmazások a Windows Registry dokumentációban deklarálttól eltérő, rossz Registry típust használva írnak értékeket a Registry-be. Ez a következő illesztőprogram telepítésekor az illesztőprogram telepítési hibáit okozza, mivel a Windows más Registry típust vár el.
Megoldás

Parancs:

C:\Users\Owner\Desktop\ESETInstallationFixer_64.exe -fix RVT -b

Az InstFix végigmegy az ismert registry-értékek listáján, és ellenőrzi azok típusát. Ha egy típus nem felel meg az elvártnak, az InstFix megfelelően átalakítja az értéket, és a helyes és elvárt registry-típusként menti.

A lista jelenleg csak a HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class beállítási kulcs alatt található EDEVMON beállítási értékeket tartalmazza. A -b kapcsoló használatakor minden egyes átalakítandó beállításjegyzék-értékről először egy külön REG-fájlban készül biztonsági mentés.

Harmadik féltől származó szoftverek nem megfelelő működése

Az olyan harmadik féltől származó szoftverek esetében, amelyek rossz értéktípusok használatával állítják be a beállításjegyzék-értékeket, majd megpróbálják beolvasni a rögzített értékeket, működési hiba léphet fel. Ezt a problémát szoftverhibaként kell jelenteni a harmadik féltől származó alkalmazás gyártójának.


MaxNumFilter-ek

Probléma

Egy ESET Security termék telepítése sikertelen a CA InstSupp!InstallDriverPackages-ben az EPFWLWF esetében a HrInstallComponent-ben, hibakód: NETCFG_E_MAX_FILTER_LIMIT (0x8004a029)

Ok

A Windows korlátozza az egyszerre betölthető hálózati szűrőillesztő-programok maximális számát. Ha a maximális értéket elérjük, akkor a következő szűrőillesztő-program telepítése sikertelen lesz. A Windows minden egyes verziójában ez a maximális érték programkód szinten meg van adva és a rendszerleíró adatbázisban is meg van határozva. A rendszerleíró adatbázisban szereplő érték általában sokkal kisebb értékre van beállítva, mint a programkódban megadott érték. Ha a rendszerleíró-érték nincs meghatározva, akkor a programkód értéket kell használni.

Hely

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\MaxNumFilters:dword

Megoldás

Parancs:

C:\Users\Owner\Desktop\ESETInstallationFixer_64.exe -fix MNF

Az InstFix törli a MaxNumFilters beállításjegyzék-értéket, amely lehetővé teszi a Windows számára a belső, programkódban szereplő érték használatát.

További segítségnyújtás