[KB3544] ESET Installation Fixer

Problém

Riešenie

Čo je ESET Installation Fixer?

ESET Installation Fixer (InstFix) je nástroj technickej podpory určený pre produkty spoločnosti ESET. Slúži na diagnostiku a opravu niektorých problémov, ktoré môžu nastať počas inštalácie softvéru ESET.

Iba pre produkty ESET určené pre domácnosti, koncové zariadenia a servery

Nástroj ESET Installation Fixer je možné použiť len pre bezpečnostné produkty ESET určené pre domácnosti, koncové zariadenia a servery. Nie je možné ho použiť na ESET Management Agenty.

Pred použitím nástroja ESET Installation Fixer
 • Program musí byť spustený z účtu správcu. Príkazy nástroja ESET Installation Fixer musia byť spustené pomocou príkazového riadka s plnými právami správcu.
 • ESET Installation Fixer nefunguje v núdzovom režime.
 • Pri práci na 64‑bitovom operačnom systéme musíte použiť 64‑bitovú verziu nástroja ESET Installation Fixer.
 • ESET Installation Fixer je určený na použitie na operačnom systéme Windows XP SP3 a novších verziách systému Windows.

Táto aktuálna verzia podporuje nasledujúce opravy:


Ako použiť nástroj ESET Installation Fixer?

 1. Kliknutím na príslušný odkaz nižšie si stiahnite nástroj ESET Installation Fixer pre váš operačný systém (zistite, či používate 32‑bitový alebo 64‑bitový operačný systém):
 1. Po dokončení sťahovania spustite nástroj ESET Installation Fixer z príkazového riadka pod účtom správcu. Použite jeden z príkazov uvedených nižšie. Pred všetkými príkazmi by mala byť uvedená cesta k adresáru, v ktorom je umiestnený ESET Installation Fixer, napríklad:

  C:\Users\Owner\Desktop\ESETInstallationFixer_64.exe -fix MRL

  Používatelia s 32‑bitovou verziou

  Používatelia s 32‑bitovou verziou nástroja ESET Installation Fixer nahradia výraz „ESETInstallationFixer_64.exe“ výrazom „ESETInstallationFixer_32.exe“.


Zostávajúce záznamy MSI v databáze Registry

Problém

Pokus o aktualizáciu produktu ESET na najnovšiu verziu zlyhá. Protokol inštalácie hlási chybu „Error 2753: The File 'shellExt.dll' is not marked for installation.“

Príčina
 • Proces aktualizácie je prerušený novou inštaláciou staršieho produktu, ktorý bol už aktualizovaný v minulosti. K tomu dôjde hneď po tom, ako sa sekcia RunEngine zodpovedná za odstránenie práve aktualizovaného produktu úspešne dokončí.
 • V systéme sa javí, že služba Application Management (AppMgmt) spúšťa inštaláciu chýbajúceho softvéru. Dôvodom môže byť nesprávna konfigurácia niektorých objektov skupinových politík (GPO), podľa ktorých by mal byť v systéme stále nainštalovaný starý produkt, pričom proces aktualizácie aplikácie nie je vôbec detegovaný.
Riešenie

Príkaz:

C:\Users\Owner\Desktop\ESETInstallationFixer_64.exe -fix MRL -b

InstFix vytvára výpočet všetkých bezpečnostných produktov ESET so špecifickým kódom MSI Upgrade Code z databázy Windows Installer Registry a snaží sa určiť verziu inštalátora súčasného produktu. Záznamy v databáze Registry, ktoré sa nezhodujú s nainštalovanou verziou, budú odstránené z nasledujúcich umiestnení:

 • HKCR\Installer\UpgradeCodes
 • HKCR\Installer\Products

Pri použití prepínača (parametra) -b v príkaze bude každá zmazaná položka zálohovaná do samostatného súboru REG.


Chýbajúce záznamy MSI v databáze Registry

Problém

Pokus o aktualizáciu produktu ESET na najnovšiu verziu zlyhá pri zastavení služby ESET Service (ekrn). Protokol inštalácie obsahuje sekcie RunEngine, ktoré odkazujú len na aktuálne nainštalovaný balík MSI.

Príčina
 • Inštalátoru systému Windows chýbajú záznamy z databázy Registry súvisiace s aktuálne nainštalovanou aplikáciou. Počas aktualizácie musí byť starý balík MSI spustený v samostatnej sekcii RunEngine s identifikátorom GUID uvedeným ako názov produktu. Po úspešnom odinštalovaní starého balíka MSI začne nová sekcia RunEngine a spustí sa hlavná inštalácia novšej verzie. Dôvod chýbajúcich záznamov v databáze Registry nie je známy.
Riešenie

Príkaz:

C:\Users\Owner\Desktop\ESETInstallationFixer_64.exe -fix MMR

InstFix skontroluje, či je problém stále prítomný, a potom sa pokúsi obnoviť všetky známe povinné kľúče a hodnoty databázy Registry inštalátora systému Windows.

 1. Manuálne skopírujte pôvodný balík MSI (rovnaký produkt, verzia, platforma a jazyk) aktuálne nainštalovaného produktu do skrytého systémového adresára %SystemRoot%\Installer!
 2. InstFix zozbiera všetky potrebné informácie o aktuálne nainštalovanom produkte a vyhľadá pôvodný balík MSI vo vyrovnávacej pamäti MSI inštalátora systému Windows. Ak sa pôvodný balík MSI nájde, zoznam povinných kľúčov a hodnôt bude obnovený do nasledujúcich umiestnení:

  • HKCR\Installer\UpgradeCodes
  • HKCR\Installer\Products
  • HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products

Index služby vyhľadávania

Problém

Inštalácia produktu ESET zlyháva v CA EpfwInst!FinalizeInstall na EpfwWfpRegisterCallouts s kódom chyby ERROR_RM_NOT_ACTIVE (0x1a91 = 6801).

Príčina
 • Niektoré systémové súbory vzťahujúce sa na službu Windows Search sú poškodené alebo ponechané v nekonzistentnom stave. Jedným z dôvodov môže byť aj to, že bolo vykonané obnovenie systému.
Riešenie

Príkaz:

C:\Users\Owner\Desktop\ESETInstallationFixer_64.exe -fix SSI

InstFix odstráni všetky súbory s príponami *.blf*.regtrans-ms z nasledujúcich adresárov:

 • %SystemRoot%\system32\config\TxR
 • %SystemRoot%\system32\SMI\Store\Machine

InstFix sa najskôr pokúsi zastaviť službu Windows Search, ak je spustená. Potom sa aplikuje hlavná oprava a služba bude znovu spustená. V prípade neúspechu tejto operácie bude potrebný reštart počítača.

Vyššie zaťaženie CPU a HDD

Pri reindexovaní vyhľadávania môžete očakávať zvýšené zaťaženie procesora a pevného disku.


Typy hodnôt v databáze Registry

Problém

Inštalácia bezpečnostného produktu ESET zlyháva v CA InstSupp!InstallDriverPackages pre EDEVMON na SetupInstallFromInfSectionkódom chyby 13.

Protokol Setup API APP hlási pri "[SetupInstallFromInfSection - DefaultInstall]" v súvislosti s časom chyby a EDEVMON ("inf: AddReg=EDEVMON") problém "!!! inf: Error setting registry value HKLM...".

Príčina
 • Niektoré aplikácie tretích strán zapisujú hodnoty do databázy Registry použitím nesprávneho typu, ktorý nie je v súlade s dokumentáciou Windows Registry. To spôsobuje zlyhanie inštalácie ďalšieho ovládača, pretože Windows nenačíta správny typ záznamu.
Riešenie

Príkaz:

C:\Users\Owner\Desktop\ESETInstallationFixer_64.exe -fix RVT -b

InstFix prechádza zoznam známych hodnôt databázy Registry a kontroluje jednotlivé typy. Ak sa daný typ nezhoduje s očakávaným typom, InstFix hodnotu upraví (skonvertuje) a uloží ju ako správny a očakávaný typ záznamu.

Zoznam aktuálne obsahuje len hodnoty EDEVMON umiestnené pod kľúčom HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class. Ak sa použije prepínač (parameter) -b, každá hodnota v databáze Registry, ktorú je potrebné skonvertovať, bude najskôr zálohovaná do samostatného súboru REG.

Softvér tretej strany môže prestať správne fungovať

Programy tretích strán, ktoré zapisujú hodnoty do databázy Registry použitím nesprávneho typu, môžu pri snahe čítať opravené hodnoty prestať správne fungovať. Tento problém je potrebné nahlásiť výrobcovi konkrétnej aplikácie tretej strany ako chybu softvéru.


Kľúč MaxNumFilters v databáze Registry

Problém

Inštalácia bezpečnostného produktu ESET zlyháva v CA InstSupp!InstallDriverPackages pre EPFWLWF na HrInstallComponent s kódom chyby NETCFG_E_MAX_FILTER_LIMIT (0x8004a029).

Príčina

Windows má obmedzenie na maximálny počet ovládačov sieťového filtra, ktoré môžu byť naraz načítané. Ak sa dosiahne maximálna hodnota, ďalšia inštalácia ovládača filtra zlyhá. Každá verzia systému Windows má túto maximálnu hodnotu pevne zakódovanú a tiež zadefinovanú v databáze Registry. Hodnota v databáze Registry je zvyčajne oveľa nižšia ako hodnota napevno nastavená v systéme. Ak nie je zadefinovaná hodnota v databáze Registry, potom sa použije napevno nastavená hodnota v systéme.

Umiestnenie

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\MaxNumFilters:dword

Riešenie

Príkaz:

C:\Users\Owner\Desktop\ESETInstallationFixer_64.exe -fix MNF

InstFix zmaže hodnotu kľúča MaxNumFilters v databáze Registry, čo umožní systému Windows používať pevne zakódovanú internú hodnotu.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)