[KB963] Aké databázy podporuje ESET Remote Administrator (ERA)? (3.0)

Riešenie

Na ukladanie dát je štandardne používaná databáza typu Microsoft Access (Jet Database). Podporované sú tiež tieto databázy:
  • Microsoft SQL server
  • Oracle
  • MySQL (verzia 4.1 a novšie)
Typ databázy môžete nastaviť pri výbere Pokročilej inštalácie a po inštalácii už nie je možné ho meniť. Počas úvodných nastavení programu ERA Server si v okne Select type of installation (Obr. 1-1) vyberte Advanced (Fully customized installation) a kliknite na Next. Potom si v okne Select database (Obr. 1-2) vyberte typ databázy servera. Výbery MS SQL server, Oracle a MySQL si budú vyžadovať dodatočné nastavenia.


Obr. 1-1


Obr. 1-2
Pre ďalšie informácie o databázových typoch si prosím pozrite kapitolu 2.2.3.4 "Podpora databáz ERA Serverom".v užívateľskej príručke k ESET Remote Administrator.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)