[KB3674] Firemné produkty verzie 6 a virtuálne prostredie - Často kladené otázky

Problém

 • Inštalácia ESET Remote Administrator na virtuálnom prostredí
 • Osvedčené postupy pre riešenia ESET Endpoint a ESET Server vo virtuálnom prostredí (VMware, Vsphere, Virtualbox a pod.)
 • Podporované nástroje hypervisor

Riešenie

 1. Ako môžem nasadiť ESET Remote Administrator a riešenia ESET Endpoint a ESET Server na virtuálne prostredie?

  ESET Remote Administrator (ERA) môže byť jednoducho nasadený na virtuálne prostredie použitím rovnakého postupu, ktorý by ste použili pri inštalácii na fyzický server. Program ERA 6 podporuje virtuálne prostredia VMware, Hyper-V a Virtualbox (pozri bod 2 uvedený nižšie)

  ESET Remote Administrator je tiež možné stiahnuť vo virtualizačnom súbore typu OVA (Open Virtualization Appliance). Tento súbor je šablóna, ktorá obsahuje program ERA predinštalovaný na operačnom systéme CentOS. Viac o inštalácii ERA sa dočítate na nasledujúcich odkazoch:
 1. Ktoré virtuálne prostredia a nástroje hypervisor sú podporované programom ESET Remote Administrator?

  ESET Remote Administrator podporuje nasledujúce riešenia virtuálnych prostredí:
  • VMware ESXi 5.0 a vyšší
  • VMware workstation 6.5 a vyšší
  • VMware player
  • vSphere
  • Microsoft Hyper-V
  • Oracle Virtualbox
    
 2. Aké sú osvedčené postupy pre riešenia ESET Endpoint a ESET Server, ktoré sú nainštalované na virtuálnom klientskom počítači?

  Riešenia ESET Endpoint a ESET Server vo verzii 6 sú optimalizované na prevádzku vo virtuálnom prostredí a nevyžadujú ďalšie úpravy, aby fungovali správne. V aplikáciách, kde sú produkty ESET nainštalované na hostiteľskom počítači aj na virtuálnom počítači, môžu byť niektoré súbory skontrolované dvakrát. To by však nemalo mať za následok viditeľný efekt na výkon systému.

  Aby sa zabránilo viacnásobnému používaniu zdrojov vo virtualizovanom prostredí, odporúčame inštalovať produkty ESET na virtuálne klientske počítače v malých množstvách. Inštalácia ESET na všetkých virtuálnych klientov naraz má za následok to, že prebehne veľký počet prvotných kontrol počítača, ktoré môžu mať vplyv na výkon hostiteľského počítača.

  Prezrite si nižšie uvedené odkazy a ubezpečte sa, že váš virtuálny počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky pre ESET Remote Administrator a riešenia ESET Endpoint a ESET Server.
 3. Môžem pripojiť svoje existujúce virtuálne zariadenie ERA do Windows domény, aby mohol ESET Remote Administrator namapovať bezpečnostné skupiny?

  Vašu Windows doménu by ste mali uviesť už pri nasadení virtuálneho zariadenia ERA. Ak potrebujete vaše virtuálne zariadenie ERA pripojiť do novej Windows domény, odporúčame ho odinštalovať a následne znova nainštalovať.
   
 4. Ako nastavím LDAP na povolenie synchronizácie statických skupín na virtuálnom zariadení ERA? 

  Prečítajte si nasledujúci článok databázy znalostí, kde sa dozviete, ako nastaviť virtuálne zariadenie ERA, aby sa dalo vstúpiť do domény:
 1. Ako môžem nastaviť synchronizáciu medzi ERA OVA alebo ERA pre Linux a službou Active Directory?

  V nasledujúcom článku databázy znalostí sa dozviete, ako vytvoriť úlohu na synchronizáciu ERA OVA (Open Virtual appliance) alebo ERA pre Linux s Active Directory:
 1. Ak na svojom počítači používam softvér umožňujúci dual-boot, ako napríklad Mac Boot Camp alebo Parallels, potrebujem rozdielne licencie pre operačný systém Mac a operačný systém Windows?

  Nie, nepotrebujete rozdielne licencie pre ESET Cyber Security/ESET Cyber Security Pro a bezpečnostný produkt ESET pre Windows. Na zaistenie bezpečnosti na oboch operačných systémoch na vašom počítači vám stačí jedna licencia.
   
 2. Ako môžem použiť program ESET Shared Local Cache s bezpečnostnými produktmi ESET vo virtuálnom prostredí?

  ESET Shared Local Cache je nástroj, ktorý je možné nainštalovať vo vašom virtuálnom prostredí, čím sa výrazne zvýši výkon produktov ESET nainštalovaných na virtualizovaných klientskych počítačoch. Viacero počítačov vo virtuálnych prostrediach je často založených na rovnakej báze (rovnakom "image"), čo má za následok veľký počet identických súborov uložených na rôznych virtuálnych zariadeniach. ESET Shared Local Cache tieto duplicitné súbory monitoruje a zaznamenáva tie súbory, ktoré sú po vykonaní kontroly produktom ESET označené za čisté. Keď sa zaznamená takýto súbor, informácia o ňom je k dispozícii všetkým klientom vo virtuálnom prostredí, ktorí sú v spojení s ESET Shared Local Cache. Nezmenené súbory, ktoré už boli označené za čisté, nebudú kontrolované inými klientmi.

  Podrobný postup inštalácie a nastavení nástroja ESET Shared Local Cache nájdete v používateľskej príručke (v angličtine).
   


Riešenie problémov

 1. Klienske počítače sa v programe ESET Remote Administrator nainštalovanom na virtuálnom prostredí vSphere, ktoré je synchronizované s Active Directory, zobrazujú dvakrát. Prečo sa to deje a ako môžem tento problém vyriešiť?

  Aby sa vo virtuálnych prostrediach synchronizovaných s Active Directory klientske počítače nezobrazovali dvakrát, vykonajte najskôr synchronizáciu VMware a následne cez ESET Remote Administrator v prostredí vSphere synchronizujte Active Directory. VMware synchronizácia identifikuje počítače na základe UUID virtuálnych zariadení, zatiaľ čo synchronizácia Active Directory identifikuje počítače na základe názvov DNS. Keď ako prvú urobíte VMware synchronizáciu, vo vašom virtuálnom prostredí vSphere si budete môcť vybrať názov hostiteľa (Host Name) ako identifikátor pre klientske počítače, v dôsledku čoho bude synchronizácia Active Directory prebiehať bez vyhľadávania duplikátov.
   
 2. V mojom virtuálnom prostredí som nainštaloval ESET Rogue Detection Sensor, ten však nezaznamenáva neautorizované počítače v sieti. Ako môžem tento problém vyriešiť?

  Staršie verzie nástroja ESET Rogue Detection Sensor (RD Sensor) mali problém nájsť nechránené klientske počítače v sieti, keď bol RD Sensor nainštalovaný na virtuálnom zariadení. Tento problém sa však podarilo vyriešiť a vo verzii 6.1.28 (vydanej 25. februára 2015) a novších sa už nevyskytuje. Najnovšiu verziu nástroja RD Sensor si môžete stiahnuť na tejto stránke.
   
 3. Ktoré súbory protokolov môžem použiť na riešenie problémov s virtuálnym zariadením ERA?

  Na riešenie problémov s virtuálnym zariadením ERA môžete použiť nasledujúce súbory protokolov:

  • Ak zlyhalo nasadenie virtuálneho zariadenia ERA, nereštartujte zariadenie, ale najskôr skontrolujte tento súbor protokolu:
   /root/appliance-configuration-log.txt

  • Protokol inštalácie ERA Servera:
   /var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

  • Sledovacie protokoly ERA Servera:
   trace.log, status.htmllast-error.html, ktoré sa nachádzajú v lokalite /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

  • Výpisy ERA Servera:
   /var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/Dumps/

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)