[KB2675] Ako stiahnem a nainštalujem ESET NOD32 Antivirus Business Edition na server (4.x)

Riešenie

Ak ste sa rozhodli nainštalovať ESET NOD32 Antivirus Business Edition na server s Microsoft® Windows® 7/Vista/Home Server/XP/2008 R2/2008/2003 R2/2003/2000 postupujte podľa nasledovných krokov:

Stiahnutie ESET NOD32 Antivirus Business Edition

Dôležité:

Pred stiahnutím:

 1. Ak si potrebujete stiahnuť inštalačný súbor pre produkt ESET NOD32 Antivirus Business Edition, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET. Tento produkt už totiž nie je k dispozícii na stiahnutie zo serverov spoločnosti ESET.

Dôležité:

Tu je veľmi dôležité, aby ste pred samotnou inštaláciou vášho softvéru ESET odinštalovali akýkoľvek iný antivírusový softvér. Ak neviete ako, pozrite si tento článok so zoznamom odinštalátorov (programy na odstraňovanie softvéru) pre najbežnešie antivírusové programy na trhu.

Inštalácia ESET NOD32 Antivirus Business Edition

 1. Dvojitým kliknutím na súbor "eavbe_nt32_sky.msi" spustite inštaláciu. 
 2. Zobrazí sa okno Inštalácia ESET NOD32 Antivirus. Kliknite Ďalej pre pokračovanie.   Obrázok 1-1

 3. V ďalšom okne kliknite na Súhlasím s licenčnou dohodou a kliknite na Ďalej.
 4. V okne Úroveň inštalácie vyberte možnosť Typická a kliknite na tlačidlo Ďalej pre pokračovanie.

  POZNÁMKA:

  V prípade, že vyberiete možnosť Pokročilá, zobrazia sa možnosti s ďalšími nastaveniami ESET NOD32 Antivirus, ako napríklad ochrana nastavení heslom. V prípade výberu Typická (doporučené) bude možné meniť nastavenia aj po inštalácii.  Obrázok 1-2

 5. V okne Automatická aktualizácia zadajte Meno a Heslo, ktoré ste obdržali od spoločnosti ESET a kliknite na Ďalej

  Dôležité:

  Meno a heslo zadávajte presne v takom tvare, v akom sú uvedené.

  - V mene aj hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená, pomlčka v používateľskom mene sa nesmie vynechať.
  - Heslo má desať znakov, všetky písmená v hesle sú malé.
  - Pokiaľ používate na zadanie mena a hesla funkcie Kopírovať a Vložiť, dajte si pozor aby ste pri kopírovaní neoznačili aj prázdne znaky za menom alebo heslom.
  - V hesle sa nepoužíva písmeno L - malé písmeno L je totiž ľahko zameniteľné s číslicou 1.
  - Znak ´0´ predstavuje nulu, znak ´o´ je malé písmeno o.Obrázok 1-3
 

 1. V okne Systém včasného varovania ThreatSense.Net zaškrtnite možnosť Zapnúť Systém včasného varovania ThreatSense.Net a kliknite na Ďalej.   Obrázok 1-4
   

 2. V okne Detekcia potenciálne nechcených aplikácií zvoľte z roletového menu jednu z možností podľa vlastných preferencií (viď článok Čo sú potenciálne nechcené aplikácie?) a kliknite na Ďalej.  Obrázok 1-5

 3. Kliknite na Inštalovať.   Obrázok 1-6

   

 4. Po stlačení tlačidla Inštalovať sa zobrazí (najviac na niekoľko minút) okno Inštalácia ESET NOD32 Antivirus monitorujúce priebeh inštalácie.

  Obrázok 1-7

Keď sa inštalácia dokončí, kliknite na Dokončíť. 
 

Obrázok 1-8

POZNÁMKA:

Pre zobrazenie podrobného postupu nastavenia produktu ESET na serveri kliknite na nasledujúci odkaz:

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)