[KB2378] Kde nájdem moje používateľské meno a heslo v produkte ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition for Mac OS X?

Riešenie

Ak ste zabudli alebo stratili Vaše používateľské meno a heslo, prosím kliknite sem. Ak chcete nájsť Vaše používateľské meno v nastaveniach programu, čítajte ďalej.

Po zakúpení ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition for Mac OS X používateľ obdrží email obsahujúci používateľské meno a heslo, ktoré je nutné vložiť do programu pre prístup k pravidelným aktualizáciám vírusových databáz a programu z Internetu. Zároveň sa meno a heslo vyžaduje pri kontaktovaní oddelenia technickej podpory spoločnosti ESET.
Ak potrebujete nájsť polia s Vaším používateľským menom a heslom, postupujte takto:
 1. Otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu ESET alebo aj kliknutím na Finder → Applications → ESET NOD32 Antivirus 4.
 2. Kliknite na Update (Aktualizácia) v hlavnom menu naľavo a potom kliknite na Username and Password setup... (Nastaviť používateľské meno a heslo...).
 3. V okne Update (Aktualizácia) môžete vaše používateľské meno upravovať, alebo ho skopírovať ho do schránky. Ak chcete skopírovať meno do schránky, označte obsah poľa Username (Používateľské meno) vašou myšou a stlačte CTRL + klik a z kontextového menu vyberte Kopírovať. Na skopírovanie používateľského mena môžete takisto použiť COMMAND + C na klávesnici. Ak Vaše používateľské meno alebo heslo nie je správne, tu ich môžete zmeniť.

  Dôležité:

  Používateľské meno a heslo musíte zadať presne v takom tvare ako sú napísané.
  - V používateľskom mene aj hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená, pomlčku v mene nie je ju možné vynechať.
  - Heslo má celkovo desať znakov, všetky sú malým písmom
  - ak zadávate údaje pomocou kopírovania a vkladania uistite sa, že ste okrem údajov neoznačili aj prázdny znak
  - písmeno L v heslách nepoužívame (používajte v takom prípade číslo (1))
  - Znak ´0´ predstavuje nulu, znak ´o´ je malé písmeno o.


  Obr. 1-1

 1. Pre návrat do hlavného okna programu kliknite na Zrušiť. Ak potrebujete poslať otázku na technickú podporu môžete do príslušného formulára vložiť Vaše používateľské meno pomocou kombinácie CTRL + klik na príslušné pole a výberom možnosti Vložiť.

Pre pomoc pri strate používateľského mena a hesla navštívte túto našu stránku.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)