[KB2374] Ako nainštalujem ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Mac OS X?

Riešenie

Ak si chcete stiahnuť a nainštalovať ESET NOD32 Antivirus for Mac, postupujte takto:

 1. Stiahnite si inštalátor ESET NOD32 Antivirus 4 for Mac:

  ESET NOD32 Antivirus 4 for Mac OS X

 2. Po úspešnom stiahnutí inštalátora sa tento zobrazí v okne Downloads (Stiahnuté položky). Dvakrát naň kliknite. V okne ESET NOD32 Antivirus 4 Install Disk kliknite dvakrát na ikonu Install. Kliknite na Continue.
 3. V okne EAV4 Install Disk kliknite dvakrát na ikonu ESET NOD32 Antivirus 4 Install, aby ste spustili inštalátor. Ak Vás systém vyzve aby ste potvrdili akciu, kliknite na Open (Otvoriť) a v prípade ďalšej výzvy kliknite na Continue (Pokračovať).
 4. Prečítajte si Introduction (Úvod) a potom kliknite na Continue (Pokračovať).


 5. Prečítajte si stránku Read Me a potom kliknite na Continue (Pokračovať). Ak by ste chceli vytlačiť alebo uložiť dôležité informácie zo stránky Read Me, kliknite na Print... (Vytlačiť...) respektíve Save... (Uložiť...).
 6. Pozorne si prečítajte Licenčnú dohodu softvéru ESET. Ak si chcete Licenčnú dohodu vytlačiť alebo uložiť, kliknite na Print... (Tlačiť...) resp. Save... (Uložiť...). Kliknite na Continue (Pokračovať) a pri žiadosti o vyjadrenie súhlasu s dohodou kliknite na Agree (Súhlasím). Ak kliknete na Disagree (Nesúhlasím), opustíte tým inštalátor a Vaša inštalácia ESET NOD32 Antivirus for Mac sa nedokončí.


 7. Vyberte si Installation Mode (Úroveň inštalácie) pre Váš antivírusový produkt ESET. Môžete si vybrať z režimov Typical (Typická) alebo Custom (Vlastná). Odporúčame si vybrať režim Typickej inštalácie, ktorý je prednastavený tak, aby produkt ponúkal optimálny výkon spolu s maximálnou ochranou. Ak by ste si však želali nastaviť Vaše vlastné parametre, môžete si vybrať režim inštalácie Vlastná. Kliknite na Continue (Pokračovať).
 8. V ďalšom okne zadajte Vaše používateľské meno a heslo, ktoré Vám k produktu poskytol ESET a kliknite na Continue (Pokračovať).

  Dôležité:

  Prosím uistite sa, že ako Vaše užívateľské meno, tak heslo ste zadali presne v tom tvare, ako sú uvedené v e-maile s Vašimi registračnými údajmi od spoločnosti ESET. Užívateľské meno je vo formáte EAV-12345678 a pomlčka je jeho nedeliteľnou súčasťou. Oba registračné údaje, používateľské meno aj heslo, sú citlivé na veľkosť písma. Heslo má celkovo desať znakov, všetky sú písané malým písmom. Ak zadávate údaje pomocou kopírovania a vkladania uistite sa, že ste pri kopírovaní okrem údajov neoznačili navyše aj prázdny znak. Malé písmeno L v heslách nepoužívame (používajte v takom prípade číslo jeden (1)), veľké "0" je číslo nula (0) a malé "o" je malým písmom písané písmeno O.


 9. Nastavte parametre pre Systém včasného varovania ThreatSense.Net. Systém včasného varovania ThreatSense.Net posiela nové hrozby do laboratórií ESET a poskytuje tak spätnú väzbu, ktorá nám umožňuje nepretržite zvyšovať úroveň ochrany. Vyberte možnosť Enable ThreatSense.Net Early Warning System (Zapnúť Systém včasného varovania ThreatSense.Net) aby sa zapol systém inteligentného reportovania. Kliknite na Continue (Pokračovať).
 10. V okne Detekcia potenciálne nechcených aplikácií vyberte v roletovom menu možnosť Zapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií. Nechcené aplikácie sú programy, ktoré nemusia byť škodlivé, ale môžu negatívne ovplyvňovať výkon či spoľahlivosť systému, prípadne posielajú informácie tretím stranám. Takéto aplikácie sa zvyčajne inštalujú až po súhlase používateľa. Kliknite na Continue (Pokračovať).
 11. Prečítajte si podrobnosti inštalácie na stránke Installation Type (Typ inštalácie). Kliknite na Install (Inštalovať) aby ste nainštalovali Váš antivírusový produkt ESET. Budete potrebovať Vaše administrátorské používateľské meno a heslo k Mac OS. Po ich zadaní vás ESET inštalátor vyzve aby ste pokračovali v inštalácii. Slačte Continue.

 12. Inštalácia môže trvať niekoľko minút. Kliknite na Restart (Reštartovať) aby ste reštartovali počítač a ukončili inštaláciu. Po reštarte sa ikona ESET NOD32 Antivirus for Mac OS X sa zobrazí vo Vašom Docku. Kliknite na túto ikonu, ak chcete otvoriť hlavné okno programu.
Súvisiace články:

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)