[KB3237] W jaki sposób pobrać, zainstalować i aktywować program ESET Cyber Security?

Detale

 Program ESET Cyber Security zapewnia ochronę antywirusową i antymalware dla systemów MAC OS X.

Rozwiązanie

 I. Instalacja ESET Cyber Security
II. Aktywacja ESET Cyber Security

I. Instalacja ESET Cyber Security

 1. Pobierz i zainstaluj najnowszy pakiet instalacyjny z poniższego linku:

  Pobierz ESET Cyber Security
 2. Pakiet instalacyjny pojawi się w folderze Pobrane lub w folderze domyślnym wskazanym przez użytkownika. Kliknij pobrany plik aby go otworzyć.

 3. Kliknij ikonę Instaluj ESET Cyber Security. W następnym oknie kliknij Kontynuuj aby rozpocząć pracę Kreatora Instalacji.

 4. Zapoznaj się ze wstępem a następnie kliknij Dalej.

 5. Kliknij Dalej > Akceptuję aby zaakceptować warunki licencji.

 6. Kliknij Dalej. Zalecamy instalację najnowszej dostępnej wersji oprogramowania.

 7. Kliknij Dalej aby przeprowadzić Typową instalację (jeśli chcesz wprowadzić własne ustawienia, wybierz Zaawansowana).

 8. Kliknij Dalej w oknie dotyczącym usługi (Live Grid Early Warning System przesyła nowe zagrożenia do laboratorium firmy ESET zwiększając bezpieczeństwo użytkowników).

 9. W następnym kroku należy skonfigurować wykrywanie Potencjalnie niepożądanych aplikacji (czym są potencjalnie niepożądane aplikacje?). Tego typu programy niekoniecznie muszą stanowić zagrożenie, ale mogą negatywnie wpływać na wydajność systemu operacyjnego. Te programy często są doinstalowywane niezauważenie dla użytkownika przy okazji instalacji innego oprogramowania. Wybierz jedną z dostępnych opcji i kliknij Dalej.

 10. W następnym kroku kliknij Instaluj. Możesz być wcześniej poproszony o wprowadzenie hasła administratora. Naciśnij Dalej aby kontynuować instalację.

 11. Proces instalacji może zająć kilka minut. Gdy pojawi się komunikat „Instalacja zakończyła się pomyślnie” naciśnij Zakończ, aby przejść do aktywacji programu.
   


II. Aktywacja ESET Cyber Security
 

Po instalacji programu ESET Cyber Security, pojawi się okno z aktywacją. Wyróżniamy dwa typy aktywacji:

       • Aktywacja przy użyciu Nazwy użytkownika i Hasła
       • Aktywacja licencji tymczasowej


Aktywacja przy użyciu Nazwy użytkownika i Hasła

 1. Wybierz Aktywuj, przy użyciu nazwy użytkownika i hasła a następnie kliknij Dalej.

 2. Wprowadź Nazwę użytkownika i Hasło a następnie kliknij Aktywuj (jeśli nie pamiętasz swoich danych aktualizacyjnych, odwiedź stronę Odzyskaj dane). Po pomyślnej aktualizacji, program ESET Cyber Security przystąpi do automatycznej aktualizacji baz sygnatur wirusów.


   

Aktywacja licencji tymczasowej

 1. Wybierz Aktywuj licencję tymczasową a następnie kliknij Dalej.

 2. Wprowadź adres e-mail na który otrzymasz klucze licencji tymczasowej a następnie kliknij Aktywuj.

Dodatkowa pomoc