[KB3323] Obnovení výchozího nastavení firewallu ESET (15.x - 16.x)

Obsah

Řešení

Obnovení ESET Firewallu do výchozího nastavení

Doporučujeme provést zálohu nastavení ESET Firewallu

Pokud máte vytvořené vlastní pravidla nebo výjimky, které umožňují spouštění aplikací nebo externích zařízení, aniž by byly blokovány firewallem ESET, společnost ESET doporučuje tato nastavení zálohovat. Obnovení výchozího nastavení firewallu pravidla a výjimky nevratně odstraní.

Exportujte nastavení konfigurace programu ESET.

 1. Otevřete hlavní okno bezpečnostního produktu ESET pro Windows.

 2. Stisknutím klávesy F5 otevřete Rozšířená nastavení.

 3. Klikněte na položku Ochrany → Ochrana síťového připojení → Firewall   a klikněte na ikonu výchozího nastavení pro sekci, jejíž nastavení chcete vrátit (v tomto příkladu je to Firewall).

Obrázek 1-1
Obnovujte každou sekci zvlášť

Nastavení v každé sekci je třeba obnovit zvlášť. Opakujte kroky pro každou sekci, u které chcete obnovit výchozí nastavení.

 1. klikněte na tlačítko Obnovit na standardní.
Obrázek 1-2

Zobrazení vestavěných (předdefinovaných) pravidel v ESET firewallu

 1. Otevřete hlavní okno bezpečnostního produktu ESET pro Windows.

 2. Stisknutím klávesy F5 otevřete Rozšířená nastavení.

 3. Klikněte na Ochrany → Ochrana síťového připojení → Firewall, zvolte tlačítko Změnit u položky Pravidla.

Obrázek 2-1
 1. V otevřeném okně Pravidla klikněte na Další filtry a poté v dalším okně u Skrýt vestavěná (předdefinovaná) pravidla klikněte na posuvník, aby byl šedý jako na snímku níže. Klikněte na Použít, následně se vám zobrazí vestavěná pravidla ESET firewallu.

Obrázek 2-2

Varování:

Manuální odstranění pravidel ESET Firewallu je doporučeno pro zkušené uživatele. Při této akci může dojít k poškození ochrany a systém může být vystaven bezpečnostnímu riziku.

Manuální odstranění pravidel brány firewall

 1. Ujistěte se, že si můžete zobrazit skryté soubory a složky.

 2. Spusťte systém Windows v nouzovém režimu.

 3. Přejděte do příslušného adresáře pro váš operační systém, jak je uvedeno níže:

  • C:\ProgramData\ESET\ESET Security

 4. Smazáním následujích souborů trvale odstraníte všechna pravidla ESET Firewallu:

  • epfwdata.bin
  • EpfwTemp.dat
  • EpfwUser.dat