[KB7713] Vzdialená inštalácia alebo reinštalácia ESET Management Agenta pomocou ESET PROTECT (8.x - 10.x)

Problém

 • Vzdialená inštalácia ESET Management Agenta na klientske pracovné stanice pomocou ESET PROTECT Web Console
 • Reinštalácia ESET Management Agenta na opustené alebo odpojené klientske pracovné stanice pomocou ESET PROTECT Web Console
 • Vzdialené nasadenie ESET Management Agenta pomocou ESET PROTECT Cloud
 • Z dôvodu nasmerovania klientskej pracovnej stanice na absentujúci alebo nesprávny server bola opustená alebo odpojená

Riešenie

Požiadavky na vzdialené nasadenie

Zabezpečte splnenie požiadaviek na vzdialené nasadenie ESET Management Agenta:

 • Nasadenie na cieľové počítače Windows
 • Nasadenie na počítače so systémom Linux alebo macOS: Uistite sa, že na daných cieľových počítačoch je SSH daemon povolený a spustený na porte 22 a že toto spojenie nie je blokované firewallom. Na pridanie výnimky v rámci Linux firewallu použite nasledujúci príkaz (nahraďte IP adresu IP adresou svojho ESET PROTECT Servera): iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT
 • Nasadenie na počítače so systémom Linux: Vyberte používateľa s povolením používať príkaz sudo alebo root používateľa. Ak sa použije root, služba ssh vám musí povoliť prihlásiť sa ako root.
Opätovné nasadenie Agenta

Pri opätovnom nasadení ESET Management Agenta nikdy neodstraňujte aktuálne nainštalovaného Agenta. Opätovné nasadenie vykonajte prostredníctvom úlohy Nasadenie agentov cez existujúceho agenta. Ak by ste agenta najskôr odstránili, po nasadení by nový Agent mohol začať so spúšťaním starých úloh.

Na vzdialenú inštaláciu alebo reinštaláciu ESET Management Agenta pomocou ESET PROTECT postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte ESET PROTECT Web Console vo webovom prehliadači a prihláste sa.

 2. Kliknite na ÚlohyNová Serverová úloha.
Obrázok 1-1
 1. Zadajte Názov a prípadne Popis úlohy. Z roletového menu Úloha vyberte možnosť Nasadenie agentov.
Obrázok 1-2
 1. Kliknite na Nastavenia a nakonfigurujte nižšie uvedené nastavenia podľa svojich preferencií (polia označené symbolom * sú povinné). ESET PROTECT Server dokáže automaticky vybrať vhodný inštalačný balík agenta pre konkrétny operačný systém:

  • *Ciele – vyberte klienty, na ktorých bude daná úloha vykonaná. Kliknite na Ciele, prejdite na skupinu, do ktorej patria cieľové klientske pracovné stanice, vyberte cieľové klienty a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Názov hostiteľa servera – zadajte názov hostiteľského servera, ak je tento názov odlišný na strane klienta a na strane servera. V prípade problémov s rozlíšením názvu hostiteľa môžete zadať IP adresu.

  • * Používateľské meno/heslo – polia Používateľské menoHeslo sú určené pre používateľa s dostatočnými oprávneniami na vykonanie vzdialenej inštalácie Agenta (nejde o údaje vygenerované spoločnosťou ESET). Používateľské meno zadávajte vo formáte %názovdomény%\SprávcovskéPrihlasovacieMeno

  • * Partnerský certifikát/ESET PROTECT certifikát – bezpečnostný certifikát a certifikačná autorita pre inštaláciu Agenta. Môžete vybrať prednastavený certifikát a certifikačnú autoritu alebo použiť vlastné certifikáty.

  • Vlastný certifikát – ak chcete na overenie použiť vlastný certifikát, prejdite do sekcie s certifikátom a vyberte daný certifikát pri inštalácii Agenta.

  • Prístupová fráza certifikátu – pre certifikát si môžete vytvoriť aj heslo. Ak pre certifikát použijete heslo, používatelia ho budú musieť zadať pred tým, ako budú môcť nainštalovať ESET Management Agenta pomocou tohto certifikátu.

  • Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

 1. Kliknite na ESET PROTECT certifikát a overte, či je vybraný správny certifikát vytvorený počas inštalácie.

 2. Kliknutím na sekciu Súhrn skontrolujte nakonfigurované nastavenia a potom kliknite na Dokončiť.

Ak inštalujete nové riešenie ESET PROTECT, pokračujte nasledujúcim krokom: Nasadenie produktov ESET pre koncové zariadenia

Riešenie problémov

Ak vzdialené nasadenie Agenta zlyhá, prečítajte si nasledujúce články a informácie:


Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)