[KB7710] Migrácia spravovaných počítačov z existujúceho ESET PROTECT Servera na nový server (8.x – 10.x)

Problém

Vyžadujú sa používateľské oprávnenia

Tento článok predpokladá, že máte príslušné prístupové práva a oprávnenia na vykonávanie nižšie uvedených úloh.

Ak používate predvolený používateľský účet správcu (Administrator) alebo nemôžete vykonať nižšie uvedené úlohy (možnosť nie je k dispozícii), vytvorte druhý účet správcu so všetkými prístupovými právami.

 1. Inštalácia nového ESET PROTECT Servera
 2. Exportovanie certifikačnej autority z ESET PROTECT Servera
 3. Exportovanie certifikátu agenta
 4. Importovanie súboru .der certifikačnej autority (CA) na existujúci ESET PROTECT Server
 5. Migrácia klientskych počítačov zo starého servera

Riešenie

Pred migráciou

Pred vykonaním akejkoľvek migrácie dešifrujte všetky pracovné stanice zašifrované prostredníctvom ESET Full Disk Encryption. Po dokončení migrácie ich môžete znova zašifrovať. 

I. Inštalácia nového ESET PROTECT Servera

 1. Nainštalujte ESET PROTECT Server pomocou All-in-one inštalátora (pre Windows) alebo si vyberte iný inštalačný postup (manuálna inštalácia pre Windows, Linux alebo virtuálne zariadenie).

 2. Importujte všetky požadované licencie ESET do ESET PROTECT.


II. Exportovanie certifikačnej autority z nového ESET PROTECT Servera, v tomto prípade server číslo 1

 1. Otvorte ESET PROTECT Web Console vo webovom prehliadači a prihláste sa.

 2. Kliknite na ikonu Viac ... → Certifikačné autority.

 3. Kliknite na ESET PROTECT certifikačná autorita a vyberte Exportovať verejný kľúč.

 4. Súbor sa uloží s príponou .der.

Obrázok 1-1

III. Exportovanie súboru .pfx certifikátu agenta z nového ESET PROTECT Servera

 1. Otvorte ESET PROTECT Web Console vo webovom prehliadači a prihláste sa.
   
 2. Kliknite na ikonu Viac  ... → Partnerské certifikáty.

 3. Kliknite na tlačidlo Certifikát agenta a vyberte Exportovať.

 4. Súbor sa uloží s príponou .pfx.

Obrázok 2-1
 1. Uložte súbory .pfx a .der na zdieľané úložisko, ktoré je prístupné zo servera číslo 2.

IV. Importovanie súboru .der certifikačnej autority (CA) na existujúci ESET PROTECT Server (v tomto prípade server číslo 2)

 1. Otvorte ESET PROTECT Web Console vo webovom prehliadači a prihláste sa.

 2. Kliknite na ikonu Viac  ... Certifikačné autority.

 3. Ďalej kliknite na tlačidlo Akcie a vyberte možnosť Importovať verejný kľúč

Obrázok 3-1
 1. Kliknite na Vybrať súbor, prejdite do zdieľaného úložiska, kde ste uložili súbor .der certifikačnej autority, vyberte ho a kliknite na Otvoriť.
Obrázok 3-2
 1. Zadajte Popis a kliknite na Importovať.

Obrázok 3-3
 1. Po úspešnom importe certifikátu kliknite na Zatvoriť. Certifikačná autorita zo serveru číslo 1 je odteraz v zozname Certifikačných autorít na serveri číslo 2.

Obrázok 3-4

Uistite sa, že exportovaný súbor .pfx certifikátu agenta je prístupný pre existujúci ESET PROTECT Server (server číslo 2) a pokračujte v migrácii klientskych počítačov z terajšieho ESET PROTECT Servera na nový.


V. Migrácia klientskych počítačov zo starého servera

Upozornenie:

V prípade, že klientske počítače sú šifrované prostredníctvom nástroja ESET Full Disk Encryption, pred migráciou na iný ESET PROTECT Server ich dešifrujte, aby sa predišlo strate dát pre obnovenie. Po migrácii môžete klientske počítače znovu zašifrovať pomocou nového ESET PROTECT Servera.

 1. Otvorte ESET PROTECT Web Console vo webovom prehliadači a prihláste sa.

 2. Kliknite na Politiky.

 3. Kliknite na Akcie → Nová.

Obrázok 4-1
 1. Zadajte Názov a prípadne Popis politiky v príslušných poliach.

Obrázok 4-2
 1. Kliknite na Nastavenia, z roletového menu vyberte ESET Management Agent a kliknite na Upraviť zoznam serverov.

Obrázok 4-3
 1. Kliknite na Pridať. Zadajte FQDN/IP adresu nového servera v poli Hostiteľ a kliknite na OK.

Obrázok 4-4
 1. Overte, či je FQDN/IP adresa pre nový server správna a kliknite na Uložiť.

Obrázok 4-5
 1. Kliknite na Zmeniť certifikát.

Obrázok 4-6
 1. Vyberte Vlastný certifikát a kliknite na ikonu priečinka.

Obrázok 4-7
 1. Prejdite k súboru .pfx certifikátu agenta, ktorý ste exportovali z nového ESET PROTECT Servera, vyberte súbor a kliknite na OK.

  Obrázok 4-8
 2. Certifikát agenta je prítomný v politike.

Obrázok 4-9
 1. Kliknite na Priradiť → Priradiť, vyberte klientsky počítač (na začiatok vyberte len jeden) a migrujte na nový server. Kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok 4-10
 2. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 3. Overte, či je testovací klientsky počítač pripojený k novému ESET PROTECT Serveru a či politika pre agenta používa správne certifikáty.

 4. Po úspešnej migrácii testovacieho klientskeho počítača priraďte vami vytvorenú politiku ostatným klientskym počítačom a dokončite migráciu na nový ESET PROTECT Server.

 5. Klientske počítače by sa mali teraz pripojiť na váš nový ESET PROTECT Server. Ak sa klientske počítače nepripájajú, pozrite si kapitolu Problémy po aktualizácii/migrácii ESET PROTECT Servera.

 6. Keď ste si istý, že na vašom novom ESET PROTECT Serveri funguje všetko správne, odinštalujte svoj starý ESET PROTECT Server.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)