[KB5555] ESET Parental Control pre Android – často kladené otázky

Problém

Najnovšia verzia aplikácie ESET Parental Control pre Android:

4.1.5.0

Riešenie

| | | |

 1. Čo je ESET Parental Control pre Android?

  ESET Parental Control pre Android je aplikácia určená pre zariadenia s operačným systémom Android, prostredníctvom ktorej môžu rodičia sledovať a regulovať, ako ich deti využívajú svoje mobilné zariadenia.

  Funkcie:

  • Monitorovanie: Rodič má zo svojho zariadenia prehľad o tom, ako jeho dieťa využíva svoje mobilné zariadenie.
  • Strážca aplikácií – Blokovanie: Vďaka tejto funkcii majú deti prístup len k aplikáciám, ktoré sú vhodné pre ich vekovú skupinu. Aplikácie, ktoré pre dieťa z hľadiska veku nie sú vhodné, môžu byť automaticky blokované.
  • Strážca aplikácií – Časové limity: Hranie hier, zdieľanie s priateľmi a zlepšovanie zručností online je pre deti dôležité, je však nevyhnutné venovať dostatok času aj štúdiu, rôznym rodinným aktivitám a v neposlednom rade spánku. Táto funkcia vám umožňuje nastaviť denný časový limit pre aplikácie podľa vášho výberu.
  • Zistenie polohy dieťaťa: Prostredníctvom tejto funkcie môžete kedykoľvek zistiť a zobraziť polohu zariadenia dieťaťa, aby ste sa o svoje deti nemuseli strachovať, ak sa vám zabudnú ozvať.
  • Zóny s upozornením: Vďaka tejto funkcii si rodičia môžu vytvoriť zóny, v ktorých sa ich deti najčastejšie pohybujú. Rodičia budú následne dostávať upozornenia vždy, keď dieťa do sledovanej zóny vstúpi alebo z nej vystúpi.
  • Webový strážca: Umožňuje deťom spoznávať internet, ktorý je skvelým zdrojom nových informácií a zábavy, no zároveň ich chráni pred prístupom k nevhodnému obsahu. Stačí zadať vek dieťaťa a webové stránky spadajúce do kategórií, akými sú hazardné hry a pornografia, budú automaticky blokované.
  • Rodičovský režim: Umožňuje vám spravovať pravidlá blokovania aplikácií a webových stránok a zobraziť prehľad o online aktivite vašich detí, aby ste si mohli byť istý, že sú pri používaní internetu v bezpečí.
  • Sprievodca nastavením: Sprievodca vás prostredníctvom série jednoduchých krokov prevedie základným nastavením aplikácie na vašom zariadení i na zariadení dieťaťa.
  • Parentalcontrol.eset.com: Portál Parental Control vám umožňuje vytvoriť si bezplatný účet my.eset.com, aby ste mohli mať prístup k štatistikám a nastaveniam zariadenia vášho dieťaťa pohodlne z vášho počítača, tabletu alebo smartfónu.
  Funkcia Bezplatná verzia Skúšobná/Prémiová verzia
  Webový strážca – filtrovanie stránok
  Automaticky blokuje webové stránky patriace do prednastavených kategórií na základe veku dieťaťa.
   
  Webový strážca – monitorovanie
  Poskytuje zoznam navštívených webových stránok.
  z max. 7 dní,
  3 – 5 domén
  Webový strážca – reporty
  Poskytuje prehľad navštívených webových stránok/domén/kategórií/URL adries.
  Štatistiky z max.
  7 dní
  Štatistiky z max.
  30 dní

  Bezpečné vyhľadávanie
  Filtruje výsledky vyhľadávania vo vyhľadávačoch.

  Strážca aplikácií – manuálne úpravy
  Umožňuje manuálny výber aplikácií, ktoré majú byť blokované alebo povolené.
  Strážca aplikácií – povolený čas na zábavu
  Umožňuje vám nastaviť maximálny povolený čas používania určitých aplikácií počas školských dní, nocí, víkendov a podobne.
  Strážca aplikácií – časové obmedzenia
  Umožňuje vám blokovať používanie určitých aplikácií vo zvolených časoch.
  Strážca aplikácií – reporty
  Poskytuje zoznam najviac používaných aplikácií.
  Štatistiky z max.
  7 dní
  Štatistiky z max.
  30 dní
  Zistenie polohy dieťaťa
  Manuálne zobrazenie polohy zariadenia dieťaťa z aplikácie rodiča alebo z portálu my.eset.com.
   

  Zóny s upozornením
  Ak dieťa do niektorej z nastavených zón vstúpi alebo z nej vstúpi, príde vám upozornenie.

   
  Automatická kategorizácia aplikácií
  Umožňuje automatické blokovanie alebo povolenie prístupu k aplikáciám na základe vekovej skupiny.
  Upozornenia e-mailom
  Umožňuje na e-mail zasielať podrobný prehľad o online aktivite dieťaťa a využívaní zariadenia.

 

 1. Aké sú systémové požiadavky na nainštalovanie tejto aplikácie?

  Aplikáciu ESET Parental Control pre Android je možné nainštalovať len na zariadenia s operačným systémom Android.

  Systémové požiadavky:
 • Operačný systém: Android 4 (Ice Cream Sandwich) a novšie verzie
 • Interná pamäť RAM: 512 MB alebo viac
 • Rozlíšenie dotykového displeja: min. 320 x 480px
 • Procesor: ARM Core architektúra – inštrukčná sada ARMv7 alebo vyššia, x86 Intel Atom, min. 500 MHz
 • Voľné úložné miesto: približne 20 MB
 • Internetové pripojenie
 • Úplný účet Android (niektoré tablety ponúkajú len obmedzený profil)
 • Služby Google Play
 • Služby zjednodušenia ovládania (Nastavenia systému Android > Zjednodušenie ovládania) – slúžia na to, aby dieťa nemohlo aplikáciu ESET Parental Control vypnúť, a tiež na zlepšenie filtrovania webu a aplikácií.
 1. Ako nainštalujem aplikáciu ESET Parental Control pre Android?

  Aplikácia ESET Parental Control pre Android je dostupná na portáli Google Play (Obchod Play) a na webovej stránke spoločnosti ESET. Podrobný postup inštalácie ESET Parental Control pre Android nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí: Ako stiahnem, nainštalujem a aktivujem ESET Parental Control pre Android?

 2. Ako odinštalujem aplikáciu ESET Parental Control pre Android?

  Podrobný postup odinštalovania nájdete v tomto článku.

 3. Ako môžem aplikáciu ESET Parental Control spravovať cez internet?

  ESET Parental Control je samostatne fungujúca aplikácia pre zariadenia Android, ktorá je plne integrovaná s portálom my.eset.com. Rodičia môžu sledovať a regulovať online aktivitu svojich detí, ako aj meniť nastavenia rodičovskej kontroly z ktoréhokoľvek webového prehliadača prihlásením sa do svojho účtu my.eset.com:

  https://parentalcontrol.eset.com/

  Ktorú možnosť mám vybrať počas inštalácie v okne „Kto používa toto zariadenie“?

  Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí okno Kto používa toto zariadenie?, kde máte na výber jednu z nasledujúcich možností – Rodič a Dieťa. Ak aplikáciu inštalujete na svojom vlastnom zariadení, zvoľte možnosť Rodič. Ak aplikáciu inštalujete na zariadení dieťaťa, zvoľte možnosť Dieťa.
 4. Poznámka:

  Ak chcete spravovať zariadenie svojho dieťaťa prostredníctvom aplikácie ESET Parental Control, je potrebné, aby ste aplikáciu nainštalovali nielen na svojom zariadení, ale predovšetkým na zariadení dieťaťa.

 1. Vyskytujú sa v aplikácii nejaké známe problémy a ako ich riešiť?
 1. Od 9. januára 2019 je zo strany Google Play obmedzené používanie povolení pre prístup k SMS správam a hovorom. Tieto povolenia sú potrebné pre základnú funkcionalitu Filtra hovorov a správ v rámci aplikácie ESET Parental Control. Z dôvodu spomenutých obmedzení nie sú v aplikácii ESET Parental Control viac dostupné nasledujúce funkcie:
  • Rodičovské správy
  • Tlačidlo SOS

Obnovenie odobratých funkcií

Odobraté funkcie môžete opätovne získať a používať, ak si stiahnete a nainštalujete aplikáciu ESET SMS Tool.
Podrobné inštrukcie nájdete v dokumentácii alebo v článku Databázy znalostí.
 1. Ako môže rodič na zariadení dieťaťa získať prístup k nastaveniam a zablokovaným aplikáciám?

  Rodič môže na zariadení dieťaťa pracovať so zablokovanými funkciami, keď aktivuje rodičovský režim. Stačí otvoriť ESET Parental Control, ťuknúť na ikonu Zámku v spodnej časti obrazovky a zadať vaše heslo k účtu my.eset.com. V rodičovskom režime budete mať prístup k všetkým zablokovaným funkciám na dve minúty.

 2. Ako fungujú časové limity pre časovo obmedzené aplikácie?

  V časti Strážca aplikácií môžete nastaviť denný časový limit pre aplikácie podľa vášho výberu. Časové limity sú súčasťou Strážcu aplikácií a predstavujú určité časové obmedzenie na používanie aplikácií, ktoré sú označené ako Časovo obmedzené. Aby mohli časové limity fungovať, je potrebné najskôr označiť vybrané aplikácie ako časovo obmedzené (pomocou ikony modrého budíka). Viac informácií nájdete v príslušnej kapitole Online pomocníka.

 3. Dokumentácia k produktu

 4. Ako aktualizujem aplikáciu ESET Parental Control pre Android?

  Ťuknite na ikonu menu v pravom hornom rohu O programeVerzia aplikácie a následne na možnosť Aktualizovať. Aplikáciu môžete aktualizovať aj priamo z obchodu Google Play.

 5. Na čo slúži možnosť Dočasne pozastaviť?

  Možnosť „Dočasne pozastaviť“ vám umožňuje na zariadení dieťaťa pozastaviť blokovanie a monitorovanie zabezpečované aplikáciou, a to až do chvíle, keď aplikáciu sami opätovne aktivujete alebo keď sa obrazovka zariadenia vypne.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)