[KB3670] Manuálna aktualizácia ESET Remote Administrator pre Linux na najnovšiu verziu (6.x)

Riešenie

Používatelia systému Windows: Kliknite sem pre inštrukcie, ako aktualizovať ESET Remote Administrator 6.x na najnovšiu verziu.

Virtuálne zariadenie ERA: Na tomto odkaze nájdete inštrukcie pre aktualizáciu ERA VA na najnovšiu verziu alebo migráciu ERA VA na iný server.
 

I. Manuálna aktualizácia ESET Remote Administrator Servera s MySQL (vzťahuje sa na ERA Server Appliance)

II. Aktualizácia ERA Agenta

III. Aktualizácia ERA Proxy (vzťahuje sa na Linux a ERA VA)


Jednoduchšie spôsoby aktualizácie

 1. Úloha Aktualizácia súčastí

ERA Server, ERA Agent, ERA Proxy, ERA Web Console a ERA MDC môžu byť aktualizované použitím úlohy Aktualizácia súčastí. Viac informácií nájdete na stránkach Online pomocníka.

 1. Načítanie obsahu databázy z ERA VA

Ak ste používali virtuálne zariadenie ERA VA (napríklad VMWare alebo Virtual Box), môžete vykonať načítanie obsahu databázy a následne aktualizovať Agenty pomocou úlohy Aktualizácia súčastí.

I. Manuálna aktualizácia ESET Remote Administrator Servera s MySQL (vzťahuje sa na ERA Server Appliance)

 1. Stiahnite si inštalátory pre jednotlivé súčasti ERA:
  • ESET Remote Administrator Server (Server) 
  • ESET Remote Administrator Agent (Agent) 
  • Rogue Detection Sensor (RDSensor) 
  • Web Console (era.war)
  • Ďalšie inštalátory podľa potreby
    
 2. Zastavte službu Apache Tomcat. Napríklad:

  service tomcat7 stop (CentOS) 
   
 3. Zálohujte si nasledujúci priečinok a celý jeho obsah:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era
   
 4. Vytvorte si kópiu nasledujúceho konfiguračného súboru:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties
   
 5. Vymažte existujúci priečinok Web Console a celý jeho obsah:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era  
   
 6. Vymažte existujúci súbor era.war, ak sa v systéme nachádza.
   
 7. Rozbaľte nový súbor era.war (ktorý ste stiahli v kroku č. 1) do nasledujúceho priečinka:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era/

  Príklady (použite príkaz yum alebo apt-get pre nainštalovanie nástroja „unzip“ v prípade, že na systéme zatiaľ nie je k dispozícii):

  mkdir /var/lib/tomcat7/webapps/era/
  unzip era.war -d /var/lib/tomcat7/webapps/era/
   (jar xvf era.war)

   
 8. Presuňte konfiguračný súbor EraWebServerConfig.properties z kroku č. 4 do nasledujúceho adresára:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties 
   
 9. Spustite inštalátor pre ERA Server:

  sudo ./server-linux-x86_64.sh --skip-license

  Parameter --skip-license umožňuje vynechať zobrazenie licenčnej dohody s koncovým používateľom (EULA). Ak si chcete pred odsúhlasením licenčnú dohodu prezrieť, tento parameter pri inštalácii ERA Servera nepoužite.

  ERA Server Appliance

  Root heslo databázy sa zhoduje s ERA heslom vo Web Console.

  Ak sa vám pri aktualizácii Servera zobrazí chyba súvisiaca s nedostatočnými oprávneniami (chyba 6.1.GA), prejdite do protokolu:

  /var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

  a vykonajte nasledujúce kroky:

  • Dočasne "era" používateľovi udeľte SUPER oprávnenie
    
  • V nasledujúcom umiestnení vyhľadajte používateľské meno a serverové pripojenie:/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

Použite nasledujúce skripty ("era" nahraďte skutočným používateľským menom):
 

 • V prípade databázového servera bežiaceho na tom istom počítači (localhost) použite

  mysql -u root -p

  a zadajte:

  grant SUPER on *.* to era@'localhost';

 • V prípade databázového servera bežiaceho na inom počítači použite

  mysql -u root -p --host=

  a zadajte:

  grant SUPER on *.* to 'era'@'%';
   

Po dokončení aktualizácie nezabudnite pridelené SUPER oprávnenie opäť odobrať.

 • V prípade databázového servera bežiaceho na tom istom počítači (localhost) použite

  mysql -u root -p

  a zadajte:

  revoke SUPER on *.* from 'era'@'localhost';

 • V prípade databázového servera bežiaceho na inom počítači použite

  mysql -u root -p --host=

  a zadajte:

  revoke SUPER on *.* from 'era'@'%';

 1. Spustite službu Apache Tomcat. Zvyčajne istý čas trvá, kým sa služba Apache spustí a ERA Web Console začne fungovať.
   
 2. Prihláste sa do ERA Web Console na nasledujúcej URL adrese: https:///era

  napríklad https://192.168.10.12:8443/era
   
 3. Ak chcete aktualizovať RD Sensor, spustite inštalátor nasledujúcim príkazom: sudo ./rdsensor-linx-x86_64.sh --skip-license

  Parameter --skip-license umožňuje vynechať zobrazenie licenčnej dohody s koncovým používateľom (EULA). Ak si chcete pred odsúhlasením licenčnú dohodu prezrieť, tento parameter nepoužite.II. Aktualizácia ERA Agenta

Pre nasledujúce kroky sa odporúča použiť administrátorský účet ERA (Administrator).

Pri aktualizácii Agenta máte dve možnosti:

 1. Spustite inštalátor Agenta z prostredia shell lokálne na každom klientskom počítači.
   
 2. Vytvorte úlohu pre klienta Spustiť príkaz cez ERA Web Console (podľa krokov uvedených nižšie).

Aktualizácia ERA Agenta pomocou úlohy pre klienta Spustiť príkaz

 1. Vytvorte dve nové dynamické skupiny, do ktorých budú klientske počítače priradené podľa operačného systému – jednu skupinu pre 32-bitové a jednu pre 64-bitové systémy:
  1. Vytvorte šablónu dynamickej skupiny pre 32-bitové systémy s nasledujúcimi parametrami:
   • Operácia „AND“
   • Pridajte pravidlo Edícia OS > Platforma OS = (rovná sa) 32-bit
   • Pridajte pravidlo Edícia OS > Typ OS obsahuje Linux
     
  2. Vytvorte šablónu dynamickej skupiny pre 64-bitové systémy s nasledujúcimi parametrami:
   • Operácia „AND“
   • Pridajte pravidlo Edícia OS > Platforma OS = (rovná sa) 64-bit
   • Pridajte pravidlo Edícia OS > Typ OS obsahuje Linux
     
  3. Vytvorte dynamickú skupinu na základe šablóny, ktorú ste práve vytvorili pre 32-bitové systémy.
    
  4. Vytvorte dynamickú skupinu na základe šablóny, ktorú ste práve vytvorili pre 64-bitové systémy.

    
 2. Vytvorte novú klientsku úlohu pre 32-bitové systémy:
  1. V sekcii Základné vyberte z roletového menu Úloha možnosť Spustiť príkaz.
    
  2. V sekcii Ciele vyberte dynamickú skupinu, ktorú ste vytvorili pre 32-bitové systémy.
    
  3. V sekcii Nastavenia zadajte do poľa Príkazový riadok na spustenie jeden z nasledujúcich príkazov (nahraďte SERVER názvom vášho servera a share názvom vášho zdieľaného adresára):

   Príkaz na stiahnutie z HTTP Local Share: wget -q http://SERVER/share/agent-linux-i386.sh -O /tmp/agent-linux-i386.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-i386.sh && /tmp/agent-linux-i386.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

   Príkaz na stiahnutie z online repozitára: wget -q http://download.eset.com/download/ra/v6/standalone-installers/agent/agent-linux-i386.sh -O /tmp/agent-linux-i386.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-i386.sh && /tmp/agent-linux-i386.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt
    

 3. Vytvorte novú klientsku úlohu pre 64-bitové systémy:
  1. V sekcii Základné vyberte z roletového menu Úloha možnosť Spustiť príkaz.
    
  2. V sekcii Ciele vyberte dynamickú skupinu, ktorú ste vytvorili pre 64-bitové systémy.
    
  3. V sekcii Nastavenia zadajte do poľa Príkazový riadok na spustenie jeden z nasledujúcich príkazov (nahraďte server názvom vášho servera a readonlyshare názvom vášho zdieľaného adresára):

   Príkaz na stiahnutie z HTTP Local Share: wget -q http://SERVER/share/agent-linux-x86_64.sh -O /tmp/agent-linux-x86_64.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-x86_64.sh && /tmp/agent-linux-x86_64.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

   Príkaz na stiahnutie z online repozitára: wget -q http://download.eset.com/download/ra/v6/standalone-installers/agent/agent-linux-x86_64.sh -O /tmp/agent-linux-x86_64.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-x86_64.sh && /tmp/agent-linux-x86_64.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

 4. Sledujte sekciu Nainštalované aplikácie v rámci Podrobností o počítači. Môže sa stať, že na jednom klientskom počítači súčasne bežia dva Agenty (jeden agent starej verzie a jeden novej). Ide len o dočasný stav. Pozrieť si tiež môžete správu Neaktuálne aplikácie, ktorú nájdete v časti Počítače. Údaje v tejto správe sa aktualizujú jedenkrát za hodinu.


III. Aktualizácia ERA Proxy (pre používateľov systému Linux a virtuálneho zariadenia ERA)

V prípade, že úlohou pre klienta sa nepodarilo aktualizovať tieto súčasti, zadajte nasledujúce príkazy:

 1. Stiahnite si inštalátor ERA Proxy (uistite sa, že máte správnu verziu inštalátora):
  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/proxy/latest/proxy-linux-x86_64.sh
   
 2. Prejdite do priečinka, kde ste stiahli ERA Server, a povoľte spúšťanie inštalačného balíka:
  chmod +x proxy-linux-x86_64.sh
   
 3. Pre inštaláciu najnovšej verzie ERA Proxy použite nasledujúci príkaz:
  ./proxy-linux-x86_64.sh
   
 4. Reštartujte počítač.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)