[KB3670] Ręczna aktualizacja ESET Remote Administrator for Linux do najnowszej wersji (6.x)

Rozwiązanie

Użytkownicy systemu Windows: Instrukcja aktualizacji ESET Remote Administrator 6.x do najnowszej wersji dla systemu Windows.

ERA maszyna wirtualna: Instrukcja uaktualnienia/migracji maszyny wirtualnej ERA do najnowszej wersji.
 

I. Ręczna aktualizacja ESET Remote Administrator Server for Linux wykorzystującej MySQL (dotyczy gotowego obrazu maszyny wirtualnej)

II. Aktualizacja ERA Agent

III. Aktualizacja ERA Proxy (dotyczy instalacji na systemie Linux i gotowego obrazu maszyny wirtualnej)


Istnieją prostsze metody aktualizacji rozwiązania ERA

 1. Zadanie Uaktualnienia komponentów

Komponenty ERA Server, ERA Agent, ERA Proxy, konsola internetowa i ERA MDC można uaktualnić wykorzystując zadanie Uaktualnienia komponentów. Więcej informacji w artykule pomocy online.

 1. Pobieranie bazy danych z innego serwera ERA 

Jeśli wykorzystujesz gotowy obraz maszyny wirtualnej ERA (np. dla VMWare lub Virtual Box) możesz wykonać pobieranie bazy danych z innego serwera i kolejno aktualizację agentów poprzez zadanie uaktualnienia komponentów.

I. Ręczna aktualizacja ESET Remote Administrator Server for Linux wykorzystującej MySQL (dotyczy gotowego obrazu maszyny wirtualnej)

 1. Pobierz instalatory komponentów w tym:
  • ESET Remote Administrator Server (serwer) 
  • ESET Remote Administrator Agent (agent) 
  • Rogue Detection Sensor (RDSensor) 
  • Web Console (era.war)
  • Inne instalatory w razie potrzeby
    
 2. Zatrzymaj usługę Apache Tomcat. Na przykład:

  service tomcat7 stop (CentOS)  
   
 3. Wykonaj kopię zapasową zawartości folderu:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era
   
 4. Wykonaj kopię następującego pliku konfiguracyjnego:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties
   
 5. Usuń zainstalowaną Konsolę internetową:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era  
   
 6. Usuń istniejący plik era.war.
   
 7. Wypakuj plik era.war (który został pobrany w punkcie 1) do następującego folderu:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era/

  Przykłady (użyj yum lub apt-get do instalacji komendy "unzip" jeśli nie jest dostępna):

  mkdir /var/lib/tomcat7/webapps/era/
  unzip era.war -d /var/lib/tomcat7/webapps/era/
   (jar xvf era.war)

   
 8. Przenieś plik konfiguracyjny EraWebServerConfig.properties, który został skopiowany w kroku 4 do następującego katalogu:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties 
   
 9. Uruchom instalator ERA Server:

  sudo ./server-linux-x86_64.sh --skip-license

  Parametr --skip-license pomija wyświetlanie umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA). Jeśli chciałbyś wyświetlić EULA przed jej zaakceptowaniem, nie dodawaj tego parametru podczas uruchamiania instalatora Serwera ERA.

  Dla Maszyny wirtualnej ERA Server

  Hasło administratora bazy danych jest identyczne jak hasło administratora ERA w konsoli internetowej.

  Jeśli podczas próby wykonania aktualizacji wyświetlony został błąd o niewystarczających uprawnieniach (bug serwera 6.1.GA), przejdź do dziennika:

  /var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

  i wykonaj poniżej opisane kroki: 

  • Tymczasowo dodaj najwyższy poziom uprawnień dla użytkownika "era"
    
  • Znajdź rzeczywistą nazwę użytkownika i parametry połączenia z serwerem w: /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

Użyj następujących skryptów (zastąp nazwę rzeczywistego użytkownika nazwą "era"):
 

 • Dla serwera bazy danych na lokalnym serwerze, użyj

  mysql -u root -p

  i wpisz:

  grant SUPER on *.* to era@'localhost';

 • Dla serwea bazy danych na innym serwerze, użyj

  mysql -u root -p --host=

  i wpisz:

  grant SUPER on *.* to 'era'@'%';
   

Dokończ proces aktualizacji i upewnij się, że przywrócono właściwy poziom uprawnień użytkownikowi "era":

 • Dla serwera bazy danych na lokalnym serwerze, użyj

  mysql -u root -p

  i wpisz:

  revoke SUPER on *.* from 'era'@'localhost';

 • Dla serwera bazy danych na innym serwerze, użyj

  mysql -u root -p --host=

  i wpisz:

  revoke SUPER on *.* from 'era'@'%';

 1. Uruchom usługę Apache Tomcat. Zwykle, uruchomienie usługi Apache oraz konsoli internetowej ERA zajmuje trochę czasu.
   
 2. Zaloguj się do konsoli internetowej ERA przechodząc do adresu: https:///era

  na przykład https://192.168.10.12:8443/era
   
 3. W celu aktualizacji komponentu RD Sensor, uruchom instalator w następujący sposób: sudo ./rdsensor-linx-x86_64.sh --skip-license

  Parametr --skip-license pomija wyświetlanie umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA). Jeśli chciałbyś wyświetlić EULA przed jej zaakceptowaniem, nie dodawaj tego parametru podczas uruchamiania instalatora RD Sensor.II. Aktualizacja ERA Agent

Rekomendujemy wykonanie poniższych kroków z poziomu konta administratora ERA.

Istnieją dwie możliwości aktualizacji Agenta:

 1. Uruchom instalator Agenta lokalnie na każdym komputerze.
   
 2. Utwórz Zadanie klienta - Uruchomienie polecenia z poziomu konsoli internetowej (kolejne kroki opisane poniżej).

Aktualizacja Agenta ERA wykorzystując zadanie Uruchomienia polecenia

 1. Utwórz grupy dynamiczne, które identyfikują system operacyjny na stacjach roboczych - jedną grupę dla systemów 32-bitowych, drugą dla 64-bitowych:
  1. Utwórz szablon grupy dynamicznej dla systemów 32-bitowych wykorzystując następujące parametry:
   • Operacja "AND"
   • Dodaj regułę Wersja systemu operacyjnego > Platforma systemu = (równy) 32-bit
   • Dodaj regułę Wersja systemu operacyjnego > Typ systemu zawiera Linux
     
  2. Utwórz szablon grupy dynamicznej dla systemów 64-bitowych wykorzystując następujące parametry:
   • Operacja "AND"
   • Dodaj regułę Wersja systemu operacyjnego > Platforma systemu = (równy) 64-bit
   • Dodaj regułę Wersja systemu operacyjnego > Typ systemu zawiera Linux
     
  3. Utwórz grupę dynamiczną wykorzystując szablon dla systemów 32-bitowych.
    
  4. Utwórz grupę dynamiczną wykorzystując szablon dla systemów 64-bitowych.

    
 2.  Utwórz nowe Zadanie klienta dla systemów 32-bitowych:
  1. W sekcji Podstawowe, z rozwijanego menu Zadania wybierz Uruchomienie polecenia.

  2. W sekcji Ustawienia, wprowadź jedną z poniższych komend w polu Wiersz polecenia do uruchomienia (zastąp SERVER właściwą nazwą serwera oraz share nazwą zasobu współdzielonego):

   Zasób lokalny HTTP: wget -q http://SERVER/share/agent-linux-i386.sh -O /tmp/agent-linux-i386.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-i386.sh && /tmp/agent-linux-i386.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

   Instalacja online: wget -q http://download.eset.com/download/ra/v6/standalone-installers/agent/agent-linux-i386.sh -O /tmp/agent-linux-i386.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-i386.sh && /tmp/agent-linux-i386.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

  3. Kliknij Zakończ, a kolejno Utwórz element wyzwalający. W sekcji Przypisywanie wybierz grupę dynamiczną dla systemów 32-bitowych.

 3. Utwórz Zadanie klienta dla systemów 64-bitowych:
  1. W sekcji Podstawowe, z rozwijanego menu Zadania wybierz Uruchom polecenie.
    
  2. W sekcji Ustawienia, wprowadź jedną z poniższych komend w polu Wiersz polecenia do uruchomienia (zastąp SERVER właściwą nazwą serwera oraz share nazwą zasobu współdzielonego):

   Zasób lokalny HTTP: wget -q http://SERVER/share/agent-linux-x86_64.sh -O /tmp/agent-linux-x86_64.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-x86_64.sh && /tmp/agent-linux-x86_64.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

   Instalacja online: wget -q http://download.eset.com/download/ra/v6/standalone-installers/agent/agent-linux-x86_64.sh -O /tmp/agent-linux-x86_64.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-x86_64.sh && /tmp/agent-linux-x86_64.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

  3. Kliknij Zakończ, a kolejno Utwórz element wyzwalający. W sekcji Przypisywanie wybierz grupę dynamiczną dla systemów 64-bitowych.

 4. Monitoruj sekcję Zainstalowane aplikacje w Szczegółach komputera. Przez chwilę na komputerze mogą pracować dwie wersje Agenta (starsza i nowa). Jest to tylko przejściowe. Możesz również wygenerować raport Nieaktualne aplikacje. Dane w raporcie są aktualizowane co godzinę.


III. Aktualizacja ERA Proxy (dotyczy instalacji w systemie Linux oraz gotowego obrazu maszyny wirtualnej)

Jeśli aktualizacji nie udało się wykonać wykorzystując Zadanie klienta - Uaktualnienie komponentów wówczas wykorzystaj poniżej przedstawione komendy z poziomu terminala Linux:

 1. Pobierz instalator ERA Proxy (upewnij się, że pobierana jest prawidłowa wersja):
  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/proxy/latest/proxy-linux-x86_64.sh
   
 2. Przejdź do folderu, do którego zapisano instalator i upewnij się, że nadano mu uprawnienia wykonywania: 
  chmod +x proxy-linux-x86_64.sh
   
 3. Uruchom poniższą komendę, aby zainstalować najnowszą wersję ERA Proxy: 
  ./proxy-linux-x86_64.sh
   
 4. Uruchom ponownie system.

Dodatkowa pomoc