[KB3670] Linuxi ESET Remote Administratori käsitsi uusimale versioonile (6.x) uuendamine

Lahendus

Windowsi kasutajad: Klõpsa siin, et saada juhiseid ESET Remote Administrator 6.x-i uusimale versioonile uuendamise kohta.

ERA virtuaalne seade: Klõpsa siin, et saada juhiseid olemasoleva ERA VA värskendamiseks uusimale versioonile või ERA VA üleviimiseks.
 

I. Linuxi ESET-i kaughaldusserveri käsitsi uuendamine MySQL-i abil (kehtib ERA serveri seadme kohta)

II. ERA Agenti uuendamine

III. ERA puhverserveri uuendamine (kehtib Linuxi ja ERA virtuaalse seadme korral)


ERA uuendamiseks on lihtsamaid viise

 1. Komponendi uuendamise ülesanne

ERA Serverit, ERA Agenti, ERA puhverserverit, ERA veebikonsooli ja ERA MDC-d saab samuti uuendamise ülesandega uuendada. Vaata lisainfot veebispikrist.

 1. Andmebaasi tõmbamine vanemast ERA VA-st

Kui oled kasutanud ERA virtuaalset seadet (nt VMWare või Virtual Box), saad teha andmebaasi tõmbamise ja seejärel uuendada agendid uuendamise ülesandega..

I. Linuxi ESET-i kaughaldusserveri käsitsi uuendamine MySQL-i abil (kehtib ERA serveri seadme kohta)

 1. Laadi alla ERA komponendi installerid, sealhulgas
  • ESET Remote Administrator Server (Server)
  • ESET Remote Administrator Agent (Agent)
  • Rogue Detection Sensor (RDSensor)
  • Veebikonsool (era.war)
  • Vajadusel teised installerid
    
 2. Peata teenus Apache Tomcat. Näiteks:

  service tomcat7 stop (CentOS)  
   
 3. Varunda järgmine kaust ja kogu selle sisu:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era
   
 4. Tee koopia järgmisest konfiguratsioonifailist:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties
   
 5. Kustuta olemasolev veebikonsooli kaust ja kogu selle sisu:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era  
   
 6. Kustuta olemasolev era.war fail, kui see on süsteemis.
   
 7. Paki lahti uus era.war fail (mis laeti alla 1. sammus) järgmisse kausta lahti:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era/

  Näited (kasuta yum or apt-get et installida "unzip" kui käsk ei ole saadaval):

  mkdir /var/lib/tomcat7/webapps/era/
  unzip era.war -d /var/lib/tomcat7/webapps/era/
   (jar xvf era.war)

   
 8. Vii konfiguratsioonifail EraWebServerConfig.properties mille 4. sammus kopeerisid, järgmisse kataloogi:

  /var/lib/tomcat7/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties 
   
 9. Käivita ERA Serveri installer:

  sudo ./server-linux-x86_64.sh --skip-license

  Parameeter --skip-license jätab vahele ESET-i lõppkasutaja lepingu (EULA) kuvamise. Kui soovid EULA-t enne sellega nõustumist vaadata, ära kasuta ERA Serveri installimisel seda parameetrit.

  ERA Serveri seadme korral

  Andmebaasi administraatori parool on identne ERA veebikonsooli parooliga.

  Kui saad uuendades ebapiisavate õigustega seotud tõrke (serveri viga 6.1.GA) ava logi:

  /var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

  ja toimi järgmiselt:

  • lisa ajutiselt „era“ kasutajale SUPER õigused
  • Leia siit üles tegelik kasutajanimi ja serveriühendus: /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

Kasuta järgmisi skripte (asenda tegelik kasutajanimi nimega „era“):
 

 • Localhosti andmebaasi serveri korral kasuta

  mysql -u root -p

  ja sisesta:

  grant SUPER on *.* to era@'localhost';

 • Teises masinas töötava andmebaasi serveri korral kasuta

  mysql -u root -p --host=

  ja sisesta:

  grant SUPER on *.* to 'era'@'%';
   

Vii uuendus lõpule ja eemalda kindlasti pärast uuendamist SUPER õigused:

 • Localhosti andmebaasi serveri korral kasuta

  mysql -u root -p

  ja sisesta:

  revoke SUPER on *.* from 'era'@'localhost';

 • Teises masinas oleva andmebaasi serveri korral kasuta

  mysql -u root -p --host=

  ja sisesta:

  revoke SUPER on *.* from 'era'@'%';

 1. Käivita teenus Apache TomcatTavaliselt võtab Apache’i käivitamine ja ERA veebikonsooli funktsionaalseks muutumine aega.
   
 2. Logi oma ERA veebikonsooli sisse järgmise URL-i kaudu: https:///era

  näiteks https://192.168.10.12:8443/era
   
 3. RD-anduri uuendamiseks käivita installer järgmiselt: sudo ./rdsensor-linx-x86_64.sh --skip-license

  The --skip-license Parameeter --skip-license jätab vahele ESET-i lõppkasutaja lepingu (EULA) kuvamise. Kui soovid EULA-t enne sellega nõustumist vaadata, ära kasuta RD-anduri installimisel seda parameetrit.II. ERA Agendi uuendamine

Järgmiste sammude jaoks on soovitatav kasutada ERA administraatori kontot.

Agendi uuendamisel on Sul kaks võimalust:

 1. Käivita Agendi installer shellist lokaalselt igast klientarvutist.
   
 2. Loo  ERA veebikonsoolilt kliendi ülesanne Run Command Client task from the ERA Web Console (sammud on toodud allpool).

ERA Agendi uuendamine kliendi ülesande Run Command abil

 1. Loo uued dünaamilised rühmad, mis tuvastavad klientseadmes operatsioonisüsteemi - üks rühm 32-bitisele ja teine 64-bitisele:
  1. Loo 32-bitistele süsteemidele dünaamiline rühm järgmiste parameetritega:
   • Toiming "AND"
   • Lisa reegel OS-i väljaanne > OS-i platvorm = (võrdne) 32-bitti
   • Lisa reegel OS-i väljaanne > OS-i tüüp sisaldab Linuxit
  2. Loo 64-bitistele süsteemidele dünaamiline rühm järgmiste parameetritega:
   • Toiming "AND"
   • Lisa reegel OS-i väljaanne > OS-i platvorm = (võrdne) 64-bitti
   • Lisa reegel OS-i väljaanne > OS-i tüüp sisaldab Linuxit
  3. Loo vastloodud 32-bitise malli põhjal dünaamiline rühm.
    
  4. Loo vastloodud 64-bitise malli põhjal dünaamiline rühm.

    
 2. Loo uus kliendi ülesanne 32-bitiste süsteemide jaoks:
  1. Vali jaotises Basic rippmenüüst Task suvand Run Command
  2. Vali jaotisest Targets 32-bitistele operatsioonisüsteemidele loodud dünaamiline rühm.
    
  3. Sisesta jaotises Settings üks järgmistest käskudest väljale Command line to run asenda SERVER tegeliku serveri nimega ja share jagamisnimega):

   HTTP kohaliku jagamise käsk: wget -q http://SERVER/share/agent-linux-i386.sh -O /tmp/agent-linux-i386.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-i386.sh && /tmp/agent-linux-i386.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

   Veebikäsu taotlus: wget -q http://download.eset.com/download/ra/v6/standalone-installers/agent/agent-linux-i386.sh -O /tmp/agent-linux-i386.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-i386.sh && /tmp/agent-linux-i386.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt
    

 3. Loo uus kliendi ülesanne 64-bitiste süsteemide jaoks:
  1. Vali jaotises Basic rippmenüüst Task suvand Run Command..
    
  2. Vali jaotisest Targets 64-bitistele operatsioonisüsteemidele loodud dünaamiline rühm.
    
  3. Sisesta jaotises Settings üks järgmistest käskudest väljale Command line to run asendaserver tegeliku serveri nimega ja readonlyshare jagamisnimega):

   HTTP kohaliku jagamise käsk: wget -q http://SERVER/share/agent-linux-x86_64.sh -O /tmp/agent-linux-x86_64.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-x86_64.sh && /tmp/agent-linux-x86_64.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

   Veebikäsu taotlus: wget -q http://download.eset.com/download/ra/v6/standalone-installers/agent/agent-linux-x86_64.sh -O /tmp/agent-linux-x86_64.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-x86_64.sh && /tmp/agent-linux-x86_64.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

 4. Jälgi Installitud rakenduste jaotist Arvuti üksikasjad. Võib juhtuda, et kaks agenti (üks kasutab vana versiooni ja teine uuemat versiooni) töötavad klientmasinas üheaegselt. See on ainult ajutine. Aegunud rakenduste aruannet saad jälgida ka Arvutite jaotises (kasuta konkreetsete arvutite kuvamiseks üksikasjalikku vaatamist). Pane tähele, et selle aruande andmeid uuendatakse üks kord tunnis.


III. ERA puhverserveri uuendamine (Linuxi ja ERA virtuaalse seadme kasutajatele)

Kui kliendi ülesanne ei suuda neid komponente uuendada, sisesta allpool toodud käsud:

 1. Laadi alla ERA puhverserveri installer (veendu, et installeri versioon oleks õige):
  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/proxy/latest/proxy-linux-x86_64.sh
   
 2. Liigu kausta, kuhu laadisid ERA serveri ja muuda installipakett käivitatavaks: 
  chmod +x proxy-linux-x86_64.sh
   
 3. Käivita uusima ERA puhverserveri installimiseks järgmine käsk: 
  ./proxy-linux-x86_64.sh
   
 4. Taaskäivita arvuti.

Kas vajad täiendavat abi?