[KB3668] ESET Remote Administrator 6.x-i uuendamine viimasele 6.x versioonile

Probleem

 • Üksikute ERA komponentide (agent, server, puhverserver) uuendamine uusimale versioonile
 • CReplectionModule’i vigade lahendamine uusimale versioonile üleminekuga

End of support for version 6.4 and 6.5 of ESET Remote Administrator / MDM

ESET Remote Administrator version 6.5 is currently in Limited Support status and will soon be in Basic Support status. It is expected to reach End of Life status in December 2020.

ESET Remote Administrator version 6.4 is currently in End of Life status and no longer available for download.

The MDM functionality in ESET Remote Administrator version 6 is currently in End of Life status and no longer available for download

 

Lahendus

Linuxi kasutajad: /strong>: ERA uuendamine uusimale versioonile Linuxi operatsioonisüsteemiga .

Eeldused

 • Teosta ERA täielik varundamine.
   • Konfiguratsioon: Kopeeri fail Startupconfiguration.ini, mis asub aadressil C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\.

   • Mobiilseadme konnektor: Kui seda komponenti kasutatakse, kopeeri fail Startupconfiguration.ini, mis asub aadressil C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Configuration.

 • Komponendi uuendamise ülesande käivitamiseks peab Sul olema ESET Remote Administrator (ERA) 6.1 või uuem. Kontrolli, milline ERA versioon on sul installitud.
  Kui Sa ei kasuta ERA versiooni 6.1 või uuemat või kui Sul on probleeme komponendipõhise uuendamisega ERA veebikonsoolis, vaata allolevaid juhiseid komponendipõhise ERA uuendamise käsitsi teostamise kohta.


Komponendi uuendamise ülesande teostamine ERA veebikonsoolist

Järgmiste toimingutega uuendatakse nii ERA komponendid (server, konsool) kui ka ESET Remote Administratori agendid (ERA agent). Uusimale versioonile üleminekul sinu poliitikad säilitatakse. Kõigepealt uuenda oma ERA server. Vali mõned klientmasinad, mida kasutatakse uuenduse testimiseks, ja käivitage neil toiming (kasuta vähemalt ühte klienti igast süsteemi-/bitikategooriast).

Komponendi uuendamise toimingu lõpule viimine võib aega võtta

Ole komponendi uuendamise protsessi ajal kannatlik. Selle lõpule viimine võib aega võtta. Ära taaskäivita oma ERA serverit enne, kui ülesanne on lõpule viidud.

Erimärgid võivad põhjustada uuenduse nurjumist

Kui oled täitnud uuendamise nõuded ja uuendamine uusimale ESET Remote Administratori (ERA) versioonile nurjub, võib selle põhjuseks olla erimärkide kasutamine Sinu ERA paroolis. Selle probleemi lahendamiseks, muuda oma ERA parooli ja proovi uuesti uuendada.  

Warning: Hoiatus: Ära uuenda ESET Shared Local Cache korral ERA Agendi versioonile 6.4

ESET Shared Local Chache (ESLC) korral ERA Agendi uuendamine versioonile 6.4 uuendab ERA Agendi aga rakendus kuvab ERA veebikonsoolis punast rikke olekut. Oota ESLC uuendamiseks peatset hooldusväljalaset.

 1. Ava ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) oma veebibrauseris ja logi sisse.

 2. Klõpsa Admin Client TasksESET Remote Administrator Remote Administrator Components Upgrade ja klõpsa New.

Joonis 1-1
Klõpsa pilti, et näha seda uues aknas suuremana

 1. Sisesta väljale Name oma ülesande nimi. Kontrolli ripploendi Task menüüs, et Remote Administrator Components Upgrade oleks valitud

  ESET Remote Administrator version 6.2.11 and earlier:

  Adding targets is done during task creation (for example, after adding a new task and giving it a Name, click Target to add groups or clients to the task).

Joonis 1-2
Klõpsa pilti, et näha seda uues aknas suuremana

 1. Laienda jaotist Settings, vali märkeruut teksti I agree with application End User License Agreement kõrval ja seejäral klõpsa nuppu Choose server.

Joonis 1-3
Klõpsa pilti, et näha seda uues aknas suuremana

 1. Vali see ERA server, mida soovid uuendada, ja klõpsa OK.

Joonis 1-4
Klõpsa pilti, et näha seda uues aknas suuremana

 1. Klõpsa nuppu Finish.
 2. Loo päästik ja lisa sihtarvuteid või -rühmi ülesande täitmiseks.ERA komponendipõhise uuenduse käsitsi teostamine

 1. ERA serveri ja veebikonsooli uuendamine

  1. Laadi alla vajalikud ERA 6 komponentide installerid. Vajalikud on ERA server, agent, RD andur ja veebikonsool. Laadi vajadusel alla mistahes muud installerid. Ära nimeta allalaaditud .msi installifaile ümber.
  2. Peata Apache Tomcat. Navigeeri oma %TOMCAT_HOME%\bin kataloogi (näiteks, C:\Program Files\Apache Tomcat\Tomcat7\bin) ja tee topeltklõps failil tomcat7w.exe.
  3. Varunda kaust C:\Program Files (x86\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era ja kogu selle sisu.

   Faili asukoht on 32-bitistes süsteemides erinev:

   32-bitistes süsteemides on kausta „Program Files (x86)“ nimeks „Program Files“.

  4. Kopeeri konfiguratsioonifail EraWebServerConfig.properties, mis asub aadressil C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.
  5. Kustuta algse kausta C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era sisu (kaasaarvatud fail era.war file).
  6. Leia etapis a allalaaditud installifailidest fail era.warja paki see lahti aadressile: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era.
  7. Vii konfiguratsioonifail EraWebServerConfig.properties etapist d aadressile: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config.
  8. Tee topeltklõps failil ERAServer.msi.
  9. Määra oma andmebaasi ühenduse seaded:
   • Kui installisid kõik-ühes installeri abil, vali ripploendi menüüst Database suvand MS SQL Server via Windows Authentication ja klõpsa nuppu Next.
   • Kui kasutad olemasolevat MS SQL serverit/MySQL-i, vali installimise käigus määratletud ühenduse tüüp. ERA Serveri andmebaasiga ühendamisel on vaja administratiivsete õigustega andmebaasiühendust (kasutajat). Klõpsa nuppu Next.
  10. Käivita teenus Apache Tomcat. Olenevalt süsteemi konfiguratsioonist luba teenuse käivitamiseks kuni 40 sekundit.
  11. k. Ava veebibrauseris ESET Remote Administratori veebikonsool (ERA veebikonsool) ja logi sisse. Kuidas ERA veebikonsooli avada
  12. Teiste ERA komponentide uuendamiseks jätka allolevast osast 2.
 2. Teiste ERA komponentide uuendamine

  1. ESET Rogue Detection Sensori (RD Sensor) uuendamine.
  2. ERA agentide uuendamine. Vali allpool oma ERA struktuurile vastav uuendamise meetod:
   • Käivita agendi .msi installer igas kliendis kohapeal.
   • Loo ülesanne Run Command Client. Jätka allpool osaga 3.
 3. Agendi uuendamine ülesandega Run Command Client

  1. a. Loo uus dünaamiline rühm, mis põhineb operatsioonisüsteemil (32-bitine või 64-bitine).
   • 32-bitiste süsteemide korral:
    • Toiming "AND"
    • Lisa reegel OS edition > OS platform = (võrdub) 32-bit
    • Lisa reegel OS edition > OS type contains Windows
   • 64-bitiste süsteemide korral:
    • Toiming "AND"
    • Lisa reegel OS edition > OS platform = (võrdub) 64-bit
    • Lisa reegel OS edition > OS type contains Windows
  2. Loo uus kliendi ülesanne 32-bitiste süsteemide jaoks.

   ERA logifaili asukoht:

   ERA logifailile juurdepääs: %TEMP%; näiteks: C:\Windows\Temp\

   Vaata ka ERA kasutusjuhendi jaotist kõigi ERA komponentide logifailide asukoht.

   1. Vali jaotises Basic rippmenüüst Task suvand Run Command.
   2. Vali jaotisest Targets etapis a loodud 32-bitiste operatsioonisüsteemide dünaamiline rühm.
   3. Sisesta jaotise Settings väljale Command line to run: msiexec /qn /i "\\SERVER\ readonlyshare\Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt (asendaserver oma tegeliku serveri nimega ja readonlyshare oma jagamise nimega).
    • Kasutades installipaketti läbi HTTP:
     msiexec /qn /i "http://SERVER/share/Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

     msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v6/6.5.522.0/Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
  3. Loo uus kliendi ülesanne 64-bitiste süsteemide jaoks.

   Tõrketeade "MainEngineThread is returning 1619":

   Installipakett on kahjustatud ja seda ei saa avada. Paigalda ERA agent teise installipaketiga.

   1. Vali jaotises Basic rippmenüüst Task suvand Run Command.
   2. Vali jaotisest Targets etapis a loodud 64-bitiste operatsioonisüsteemide dünaamiline rühm.
   3. Sisesta jaotise Settings väljale Command line to run: msiexec /qn /i "\\server eadonlyshare\Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt  (asenda server oma tegeliku serveri nimega jareadonlyshare jagamise nimega).
    • Kasutades installipaketti läbi HTTP:
     msiexec /qn /i "http://SERVER/share/Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

     msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v6/6.5.522.0/Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
  4. Kliendi ülesande üksikasjade kuvamiseks klõpsa Computers, vali asjakohane klientarvuti, klõpsa Details ja seejärel klõpsa Installed Applications. Esineb lühike periood, mille jooksul kaks ERA agendi versiooni töötavad ühel klientmasinal korraga. See on ainult ajutine. Klientarvutite oleku jälgimiseks iga tunni tagant loo aegunud rakenduste aruanne.

Kas vajad täiendavat abi?