[KB3668] Aktualizácia ESET Remote Administrator 6.x na najnovšiu verziu 6.x

Problém

 • Aktualizácia jednotlivých súčastí ERA (Agent, Server, Proxy) na najnovšiu verziu
 • Vyriešenie chýb CReplectionModule prostredníctvom aktualizácie na najnovšiu verziu

Koniec podpory pre ESET Remote Administrator/MDM vo verzii 6.4 a 6.5

ESET Remote Administrator vo verzii 6.5 je momentálne v stave obmedzenej podpory a čoskoro prejde do stavu základnej podpory. Koniec poskytovania podpory (t. j. koniec životného cyklu) by mala táto verzia dosiahnuť v decembri 2020.

Pre ESET Remote Administrator vo verzii 6.4 je už ukončená podpora a viac nie je k dispozícii na stiahnutie.

Komponent MDM v ESET Remote Administrator verzie 6 je v stave ukončenej podpory a už nie je dostupný na stiahnutie.

 

Riešenie

Používatelia LinuxuAktualizácia ERA na najnovšiu verziu na operačnom systéme Linux.

Požiadavky

 • Vytvorte si kompletnú zálohu z ERA.
   • Konfigurácia: Skopírujte si súbor Startupconfiguration.ini umiestnený v adresári: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\.

   • Mobile Device Connector: Ak využívate tento komponent, skopírujte súbor Startupconfiguration.ini umiestnený v adresári: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Configuration.

 • Na spustenie úlohy Aktualizácia súčastí musíte mať ESET Remote Administrator (ERA) vo verzii 6.1 alebo novších. Overte si, ktorú verziu ERA máte nainštalovanú.
  Ak používate ERA vo verzii staršej ako 6.1 alebo máte problém spúšťať úlohy na aktualizáciu súčastí z ERA Web Console, prečítajte si inštrukcie uvedené nižšie pre vykonanie manuálnej aktualizácie jednotlivých súčastí nástroja ERA.


Aktualizácia súčastí ERA spustením úlohy z Web Console

Podľa nasledujúcich krokov aktualizujete komponenty ERA (Server, Console), ako aj ESET Remote Administrator Agenty (ERA Agenty). Pri aktualizácii na najnovšiu verziu sa vami nastavené politiky zachovajú. Najprv aktualizujte ERA Server. Vyberte niekoľko klientskych počítačov, na ktorých skúšobne spustíte úlohu aktualizácie (použite aspoň jedného klienta pre každý systém/bitovú verziu).

Dlhšie trvanie úlohy na aktualizáciu súčastí

Dokončenie úlohy Aktualizácia súčastí môže istý čas trvať. Nereštartujte váš ERA Server, až kým sa úloha nedokončí.

Špeciálne znaky môžu spôsobiť zlyhanie aktualizácie

V prípade, že máte splnené všetky požiadavky, no aktualizácia na najnovšiu verziu ESET Remote Administrator (ERA) zlyhá, môže to byť spôsobené použitím špeciálnych znakov vo vašom hesle k ERA. Tento problém vyriešite zmenou ERA hesla, po ktorej sa môžete opätovne pokúsiť o aktualizáciu. 

Upozornenie: Neaktualizujte ERA Agenta na verziu 6.4 pre ESET Shared Local Cache

Po aktualizácii ERA Agenta na verziu 6.4 pre ESET Shared Local Cache (ESLC) sa aktualizuje ERA Agent, no zariadenie ESLC bude v ERA Web Console ukazovať červený stav zlyhania. S aktualizáciou ESLC preto počkajte na pripravované servisné vydanie.

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) vo vašom webovom prehliadači a prihláste sa.

 2. Kliknite na Správca Úlohy pre klientaESET Remote Administrator Aktualizácia súčastí Remote Administrator a následne na tlačidlo Nová.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Do poľa Názov zadajte názov úlohy. Uistite sa, že v časti Úloha je zvolená možnosť Aktualizácia súčastí Remote Administrator.

  ESET Remote Administrator vo verzii 6.2.11 a starších:

  Ciele sa pridávajú pri vytváraní úlohy (napr. po pridaní novej úlohy a zvolení jej Názvu treba kliknúť na Cieľ a vybrať skupiny alebo klienty, na ktorých sa má úloha spustiť).

   

Obrázok 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Rozbaľte sekciu Nastavenia, označte možnosť Súhlasím s licenčnou dohodou koncového používateľa aplikácie a následne kliknite na Vybrať server.

Obrázok 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Vyberte ERA Server, ktorý chcete aktualizovať, a kliknite na OK.

Obrázok 1-4
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 2. Vytvorte spúšťač a pridajte cieľové počítače alebo skupiny pre spustenie úlohy.Manuálna aktualizácia súčastí ERA

 1. Aktualizácia ERA Servera a Web Console

  1. Stiahnite si potrebné inštalátory pre súčasti ERA 6. Nevyhnutný je ERA Server, Agent, RD Sensor a Web Console. Podľa vlastných potrieb si stiahnite inštalátory aj pre ďalšie komponenty. Stiahnuté .msi inštalačné súbory nepremenúvajte.
  2. Zastavte službu Apache Tomcat. Prejdite do svojho adresára %TOMCAT_HOME%\bin (napríklad C:\Program Files\Apache Tomcat\Tomcat7\bin) a dvakrát kliknite na tomcat7w.exe.
  3. Zálohujte si priečinok C:\Program Files (x86\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era a celý jeho obsah.

   Odlišné umiestnenie na 32-bitových systémoch

   Na 32-bitových systémoch nie je priečinok so súbormi programov nazvaný „Program Files (x86)“, ale má názov „Program Files“.

  4. Skopírujte konfiguračný súbor EraWebServerConfig.properties umiestnený v adresári: C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.
  5. Vymažte obsah pôvodného priečinka C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era (vrátane súboru era.war ).
  6. Medzi inštalačnými súbormi stiahnutými v prvom kroku (krok a.) nájdite súbor era.war a rozbaľte ho do: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era.
  7. Presuňte konfiguračný súbor EraWebServerConfig.properties z kroku d. do umiestnenia: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config.
  8. Dvojitým kliknutím spustite ERAServer.msi.
  9. Upresnite nastavenia pripojenia k databáze:
   • Ak ste pri inštalácii použili all-in-one inštalátor, vyberte v roletovom menu Database (Databáza) možnosť MS SQL Server via Windows Authentication (MS SQL Server cez overovanie systému Windows) a kliknite na Next (Ďalej).
   • Ak ste použili existujúci MS SQL Server/MySQL, vyberte typ pripojenia zadefinovaný počas inštalácie. Pri pripájaní k databáze ERA Servera sa vyžaduje pripojenie (používateľ) s administrátorskými oprávneniami k databáze. Kliknite na Next (Ďalej).
  10. Spustite službu Apache Tomcat. Spustenie služby môže trvať aj 40 sekúnd v závislosti od konfigurácie vášho systému.
  11. Otvorte ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) vo vašom webovom prehliadači a prihláste sa. Ako otvorím ERA Web Console?
  12. Pokračujte na časť č. 2 nižšie pre aktualizovanie ďalších súčastí ERA.

 2. Aktualizácia ďalších súčastí ERA

  1. Aktualizujte ESET Rogue Detection Sensor (RD Sensor).
  2. Aktualizujte ERA Agenty. Vyberte vhodnú metódu aktualizácie pre vašu štruktúru ERA:
   • Na každom kliente lokálne spustite .msi inštalátor Agenta.
   • Vytvorte úlohu pre klienta Spustiť príkaz. Pokračujte časťou č. 3 nižšie.

 3. Aktualizácia Agenta pomocou úlohy Spustenie príkazu

  1. Vytvorte novú dynamickú skupinu na základe operačného systému (32-bitový alebo 64-bitový).
   • Pre 32-bitové systémy:
    • Operácia „AND“
    • Pridajte pravidlo Edícia OS > Platforma OS = (rovná sa) 32-bit
    • Pridajte pravidlo Edícia OS > Typ OS obsahuje Windows
      
   • Pre 64-bitové systémy:
    • Operácia „AND“
    • Pridajte pravidlo Edícia OS > Platforma OS = (rovná sa) 64-bit
    • Pridajte pravidlo Edícia OS > Typ OS obsahuje Windows
      
  2. Vytvorte novú klientsku úlohu pre 32-bitové systémy.

   Umiestnenie ERA protokolu:

   ERA protokol nájdete v umiestnení %TEMP%; napríklad: C:\Windows\Temp\

   V používateľskej príručke pre ERA nájdete informáciu o umiestnení súborov protokolov pre všetky ERA súčasti.

   1. V sekcii Základné vyberte z roletového menu Úloha možnosť Spustiť príkaz.
   2. V sekcii Ciele vyberte dynamickú skupinu pre 32-bitové operačné systémy, ktorú ste vytvorili v kroku a.
   3. V sekcii Nastavenia zadajte do poľa Príkazový riadok na spustenie nasledujúci príkaz: msiexec /qn /i "\\SERVER\ readonlyshare\Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt (nahraďte server názvom vášho servera a readonlyshare názvom vášho zdieľaného adresára).
    • V prípade použitia inštalačného balíka cez HTTP:
     msiexec /qn /i "http://SERVER/share/Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

     msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v6/6.5.522.0/Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
  3. Vytvorte novú klientsku úlohu pre 64-bitové systémy.

   Chybové hlásenie "MainEngineThread is returning 1619"

   Inštalačný balík je poškodený a nie je možné ho otvoriť. ERA Agenta je potrebné nasadiť použitím iného inštalačného balíka.

   1. V sekcii Základné vyberte z roletového menu Úloha možnosť Spustiť príkaz.
   2. V sekcii Ciele vyberte dynamickú skupinu pre 64-bitové operačné systémy, ktorú ste vytvorili v kroku a.
   3. V sekcii Nastavenia zadajte do poľa Príkazový riadok na spustenie nasledujúci príkaz: msiexec /qn /i "\\server eadonlyshare\Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt  (nahraďte server názvom vášho servera a readonlyshare názvom vášho zdieľaného adresára).
    • V prípade použitia inštalačného balíka cez HTTP:
     msiexec /qn /i "http://SERVER/share/Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

     msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v6/6.5.522.0/Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
  4. Pre zobrazenie podrobností úlohy pre klienta kliknite na Počítače, vyberte príslušný klientsky počítač, kliknite na Podrobnosti a následne na Nainštalované aplikácie. Počas krátkeho časového obdobia budú na jednom klientskom počítači súčasne bežať dve verzie ERA Agenta. Ide len o dočasný stav. Vygenerujte správu Neaktuálne aplikácie, prostredníctvom ktorej môžete monitorovať stav klientskych počítačov.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)