[KB3668] Aktualizacja do najnowszej wersji ESET Remote Administrator 6.x

Problem

 • Aktualizacja indywidualnych komponentów ERA (agent, serwer, proxy) do najnowszej wersji
   
 • Rozwiąż błędy CReplectionModule, aktualizując do najnowszej wersji

Rozwiązanie

 Użytkownicy LinuxZaktualizuj ERA do najnowszej wersji na systemie operacyjnym Linux

Wymagania wstępne

  • Wykonaj pełną kopię zapasową ERA.
    • Konfiguracja: Skopiuj plik Startupconfiguration.ini, który znajduje się w C:ProgramDataESETRemoteAdministratorServerEraServerApplicationData

   • Mobile Device Connector: Jeżeli korzystasz z tego komponentu, skopiuj plik Startupconfiguration.ini, który znajduje się w C:ProgramDataESETRemoteAdministratorMDMCoreConfiguration.

 • Musisz mieć jedną z poniższych wersji ERA, by móc wykonać zadanie Aktualizacji komponentów. Sprawdź, którą wersję ERA masz zainstalowaną.
  • 6.1.265.0
  • 6.1.28
  • 6.1.365.0
  • 6.1.444.0
  • 6.2.171.0
  • 6.3.136.0
  • 6.3.148.0
  • 6.4.29.0
  Jeżeli nie masz uruchomionej jednej z wersji powyższej, albo masz problemy z użyciem zadania aktualizacji komponentów w Webowej Konsoli ERA, zobacz poniższą instrukcją, by wykonać manualną aktualizację komponentów ERA.


Wykonaj zadanie Aktualizacji Komponentów z poziomu konsoli ERA

Następujące kroki wykonają aktualizację zarówno komponentów ERA (Serwer, konsola) jak i Agentów ESET Remote Administrator (ERA Agent). Twoje polityki zostaną zachowane po aktualizacji. 

Aktualizacja komponentów może zająć trochę czasu

Proszę bądź cierpliwy podczas wykonywania zadania Aktualizacji Komponentów. Może to zająć trochę czasu. Nie restartuj Twojego serwera ERA, dopóki zadanie to nie zakończy się.

Specjalne znaki mogą spowodować niepowodzenie

Jeżeli spełniasz wymagania dla aktualizacji i zadanie aktualizacji do najnowszej wersji ESET Remote Administrator (ERA) zakończy się błędem, może to być spowodowane używaniem znaków specjalnych w Twoim haśle ERA. By rozwiązać ten problem, zmień swoje hasło do ERA i spróbuj wykonać aktualizację ponownie.

Uwaga: Nie aktualizuj Agentów ERA do wersji 6.4 dla ESET Shared Local Cache

Aktualizacja Agenta ERA do wersji 6.5 dla ESET Shared Local Cache (ESLC), zaktualizuje Agenta ERA ale urządzenie pokaże czerwony stan nieprawidłowego działania w Konsoli ERA. Poczekaj na przyszłą aktualizację usługi, aby uaktualnić ESLC.

  1. Uruchom Konsolę ESET Remote Administrator w swojej przeglądarce oraz zaloguj się. Jak mogę uruchomić kosolę webową ERA?

 1. Kliknij Administrator Zadania klienta → ESET Remote Administrator Uaktualnienie komponentów programu Remote Administrator i kliknij w Nowy.

 

 1. W polu Nazwa, wpisz nazwę dla Twojego zadania. W menu rozwijanym w dół Zadania, zweryfikuj czy zostało wybrane Uaktualnienie komponentów programu Remote Administrator.

 

 1. Rozwiń sekcję Ustawienia, zaznacz pole wyboru które znajduje się obok Akceptuję Umowę licencyjną użytkownika końcowego aplikacji, następnie kliknij w Wybierz Serwer.

 

 1. Wybierz właściwy serwer ERA i kliknij w OK.

 

 1. Kliknij Zakończ.

 2. Utwórz element wyzwalający i dodaj komputery lub grupy, aby wykonać zadanie.
Wykonaj ręczną aktualizację komponentów ERA

 1. Zaktualizuj Serwer ERA oraz Konsolę Web

  1. Pobierz niezbędne instalatory komponentów ERA 6.. ERA Server, Agent, RD Sensor oraz Web Console są wymagane. Pobierz inne instalatory jeżeli potrzebujesz. Nie zmieniaj nazw pobranych instalatorów .msi
  2. Zatrzymaj Apache Tomcat. Przejdź do katalogu %TOMCAT_HOME%\bin (np. C:\Program Files\Apache Tomcat\Tomcat7\bin) i kliknij dwukrotnie na pliku tomcat7w.exe.
  3. Wykonaj kopię zapasową folderu C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era.

   Lokalizacja plików będzie się różnić na systemach 32-bitowych

   Na 32-bitowym systemie, folder "Program Files (x86)" będzie się nazywał "Program Files"

  4. Skopiuj plik konfiguracyjny EraWebServerConfig.properties z lokalizacji: C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.
  5. Usuń zawartość oryginału z folderu C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era (wraz z plikiem era.war).
  6. W pobranych plikach z kroku a zlokalizuj plik era.war i wypakuj go do folderu: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era.
  7. Przenieś plik konfiguracyjny EraWebServerConfig.properties z kroku d, do folderu: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config.
  8. Dwukrotnie kliknij na plik ERAServer.msi.
  9. Sprecyzuj ustawienia połączenia z Twoją bazą danych:
   • Jeżeli instalowałeś ją z instalatora All-In-One, w rozwijanym w dół menu Bazy Danych, wybierz MS SQL Server via Windows Authentication i kliknij Dalej.
   • Jeżeli używasz już istniejącego MS SQL Server/MySQL, wybierz typ połączenia zdefiniowany podczas instalacji. Do połączenia z bazą danych ERA Server wymagane są uprawnienia administratora bazy danych. Kliknij Dalej.
  10. Uruchom usługę Apache Tomcat. W zależności od Twojej konfiguracji systemu, uruchomienie trwa około 40 sekund.
  11. Uruchom Konsolę ESET Remote Administrator w swojej przeglądarce oraz zaloguj się. Jak mogę uruchomić Webową Konsolę ERA?
  12. Przejdź do poniższego punktu 2, by wykonać aktualizację innych komponentów.

   

 2. Aktualizacja innych komponentów ERA

  1. Aktualizuj ESET Rogue Detection Server (RD Sensor).
  2. Aktualizuj Agentów ERA. Wybierz właściwą metodę poniżej dla Twojej struktury:
 3. Uaktualnienie Agenta za pomocą zadania klienta Uruchomienie polecenia

  1. Utwórz nową grupę dynamiczną opartą o system operacyjny (32-bit lub 64-bit).
   • Dla 32-bitowego systemu:
    • Operacja "AND"
    • Dodaj regułę Wersja systemu operacyjnego > Platforma Systemu = (równy) 32-bit
    • Dodaj regułę Wersja systemu > Typ systemu zawiera Windows
      
   • Dla 64-bitowego systemu:
    • Operacja"AND"
    • Add rule OS edition > OS platform = (equal) 64-bit
    • Add rule OS edition > OS type contains Windows
      
  2. Utwórz nowe zadanie klienta dla 32-bitowego systemu.

   Lokalizacja pliku ERA Log:

   Dostęp do pliku ERA Log jest dostępny w %TEMP%; np. C:\Windows\Temp\

   Sprawdź również lokalizację logów dla wszystkich komponentów ERA.

   1. W sekcji podstawowe, wybierz Uruchom Polecenie w menu Zadanie rozwijanym w dół.
   2. W sekcji Obiekt docelowy wybierz grupę dynamiczną zawierającą 32-bitową wersję systemu, stworzoną w kroku a.
   3. W sekcji Ustawieniach, w pole Wiersz polecenia do uruchomienia, wpisz: msiexec /qn /i "\SERVER eadonlyshareAgent_x86.msi" /l*v! %TEMP%era-agent-upgrade.txt (zamień server Twoją aktualną nazwą serwera, a readonlyshare nazwą Twojego udziału).
    • Podczas korzystania z pakietu instalacyjnego przez HTTP:
     msiexec /qn /i "http://SERVER/share/Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

     msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v6/6.5.522.0/Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
  3. Utwórz nowe zadanie klienta dla 64-bitowego systemu.

   Komunikat błędu "MainEngineThread is returning 1619":

   Pakiet instalacyjny jest uszkodzony i nie można go otworzyć. Zainstaluj agenta ERA innym pakietem instalacyjnym.

   1. W sekcji podstawowe, wybierz Uruchom Polecenie w menu Zadanie rozwijanym w dół.
   2. W sekcji Obiekt docelowy wybierz grupę dynamiczną zawierającą 64-bitową wersję systemu, stworzoną w kroku a.
   3. W sekcji Ustawieniach, w pole Wiersz polecenia do uruchomienia, wpisz: msiexec /qn /i "\\server eadonlyshare\Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt  (zamień server Twoją aktualną nazwą serwera, a readonlyshare nazwą Twojego udziału).
    • Podczas korzystania z pakietu instalacyjnego przez HTTP:
     msiexec /qn /i "http://SERVER/share/Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

     msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v6/6.5.522.0/Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
  4. By zobaczyć szczegóły zadania klienta, kliknij w Komputery, wybierz odpowiedni komputer kliencki, kliknij w Szczegóły, a następnie kliknij w Zainstalowane aplikacje. Pojawi się krótki okres czasu, w którym dwie wersje agenta ERA działają na jednej maszynie klienta. To jest tylko tymczasowe. Utwórz raport przestarzałych aplikacji aby monitorować stan komputerów klienckich co godzinę.

Dodatkowa pomoc