[KB3409] Jak otworzyć program ESET Mobile Security w systemie Android?

Rozwiązanie

  1.  Otwórz okno Aplikacje i nacisnij na ikonę Mobile Security & Antivirus (Kroki które prowadzą do otwrzonia okna Aplikacji zależy od systemu Android jakie jest posiadany. Poniższe zrzuty ekranowe są jedynie przykładem):

Android 4.4 Sony Xperia Z2

     

Android 4.3 - Samsung Galaxy S3

     

Android 2.3 - Samsung Galaxy ACE


     

Dodatkowa pomoc