[KB3409] Jak mohu otevřít hlavní okno aplikace ESET Mobile Security for Android (7.x-8.x)

Obsah

Řešení

Otevřete okno Všechny aplikace a ťukněte na ikonu ESET Mobile Security for Android.

Důležité:

Možnosti otevření okna Všechny aplikace se různí v závislosti od značky zařízení, verze operačního systému Android a přizpůsobeným nastavením.

Příklady naleznete na níže uvedených snímcích obrazovky:

Android 9 – 13

Na domovské obrazovce potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru, čímž se dostanete na obrazovku Všechny aplikace, a ťunětena ikonu aplikace ESET Mobile Security for Android.

V závislosti na nastavení zařízení může být na domovské obrazovce také ikona Všechny aplikace jako v předchozích verzích (viz příklad pro Android 6).

Obrázek 1-1

Oreo (8.x) a Nougat (7.x)

Ťuknutím na ikonu šipky přejděte na obrazovku Všechny aplikace a ťukněte na ikonu ESET Mobile Security for Android.

Obrázek 2-1

Marshmallow (6.x)

Ťuknutím na ikonu Všechny aplikace přejděte na obrazovku Všechny aplikace a ťukněte na ikonu ESET Mobile Security for Android.
Obrázek 3-1