[KB7092] Google loobub MDM-i kasutatavast GCM-i sideprotokollist - KKK

Probleem

 • Google Cloud Messaging (GCM) sideprotokoll kõrvaldatakse kasutuselt ja see asendatakse Firebase Cloud Messagingi (FCM) sideprotokolliga.
 • Google Cloud Messagingi (GCM) sideprotokoll aegub 29.05.2019. Pärast seda kuupäeva ei garanteerita enam sidet MDM-i ja Androidile mõeldud ESET Endpoint Security vahel.

Google Cloud Messagingi (GCM) sideprotokoll aegub 29.05.2019. Pärast seda kuupäeva ei garanteerita enam sidet MDM-i ja Androidile mõeldud ESET Endpoint Security vahel.

10. aprillil 2018 lõpetab Google teenuse Google Cloud Messaging (GCM). GCM server ja kliendi API-d eemaldatakse 29. Mail 2019. GCM-i asendab Firebase Cloud Messaging (FCM), mis pärib usaldusväärse ja skaleeritava GCM-i infrastruktuuri ja lisab paljud uued funktsioonid.

Google Cloud Messagingi kasutab ESET Remote Administratori / ESET Security Management Centeri MDM-komponent Androidi seadme halduseks.

Lahendus

Keda see muudatus mõjutab?

See muudatus mõjutab kõiki MDM-i kasutajaid, kes haldavad Android-seadmeid. GCM-i sideprotokolli kasutavad nii MDM-i versioon 6 kui ka versioon 7, kuid neid kahte versiooni mõjutatakse erinevalt.

Google’i Firebase Cloud Messagingi sideprotokolli toetavad serveripoolel MDM-i versioonid 7.0+ ja kliendi poolel Androidile mõeldud ESET Endpoint Security versioonid 2.2.x+.

Mobiiliseadme registreerumist see muudatus ei mõjuta.

 1. Kasutan MDM-i versiooni 6.x. Mida peaksin tegema?
  1. Kuna Google'i FCM-i sideprotokolli toetab ainult MDM-i versioon 7, pead MDM-i värskendama versioonile 7.
MDM-i versiooni 7 ei saa kasutada ERA serveri versiooniga 6.x

MDM-i versiooni 7 ei saa kasutada ERA serveri versiooniga 6.x Et hakata oma mobiiliseadmeid haldama MDM-i versiooniga 7, pead oma ERA serveri ja agendid uuendama versioonile 7. ESMC 7-le uuendamise dokumentatsioon.

 1. Kui oled edukalt MDM-i versioonile 7 uuendanud, järgi küsimuse nr 2 juhiseid.
 1. Mul on MDM-i versioon 7.x. Mida peaksin tegema?
  1. Lisa Firebase Cloud Mesaagingi hostinimi (fcm.googleapis.com) oma tulemüüri reeglitesse. GCM-i jaoks kasutatavad sidepordid on samad ka FCM-i side jaoks. Pärast 29.05.2019 saad GCM-i hostinime (android.googleapis.com) oma tulemüüri reeglitest eemaldada, kuna seda pole enam vaja.
    
  2. Kontrolli, et kõik hallatavad Android-seadmed kasutavad Androidile mõeldud ESET Endpoint Security versiooni 2.2x ja uuemaid. Kui sul on vanemate versioonidega seadmeid, käivita tarkvara installimise ülesanne, et oma aegunud Androidile mõeldud ESET Endpoint Security versioon uuendada.
    
  3. Pärast nende nende etappide edukat lõpetamist jätkub Sinu seadmete haldus samamoodi nagu varem.
    
 2. Mis juhtub minu hallatavate Android-seadmetega pärast 29. maid 2019, kui ma ei värskendanud MDM-i ega Androidi ESET Endpoint Security rakendust?
  Pärast 29. maid 2019 lõpetab GCM-i sideprotokoll töö. Selle tulemusena ei tagata enam sidet MDM-i ja Androidi ESET Endpoint Security hallatavate seadmete vahel samal tasemel kui varem.
 1. Soovin uuendada pärast 29. maid 2019. Kas pean oma hallatavad Android-seadmed uuesti registreerima?
  Ei, side MDM-i tuuma ja hallatavate Android-seadmete vahel ei peatu. Seda vaid piiratakse. Kui uuendad oma hallatavad Android-seadmed neid ülaltoodud ERA MDM6 / ESMC MDM7 juhiseid järgides, taastatakse täielik side.
   
 2. Ma haldan ainult iOS-i seadmeid. Kuidas see olukord mind mõjutab?
  iOS-i haldamist see konkreetne probleem ei mõjuta. Kuid MDM Core versiooni 6 toe olek muutub Baastoeks. Soovitame tungivalt minna üle MDM-i versioonile 7.

Kas vajad täiendavat abi?