[KB5556] Stáhněte a nainstalujte si ESET Parental Control (Rodičovská kontrola) for Android (4.x- 5.x)

Obsah

Řešení

Instalace aplikace ESET Parental Control na zařízení rodiče

Před instalací aplikace ESET Parental Control

Ujistěte se, že máte v nastaveních datumu a času v telefonu se systémem Android povolené automatické nastavení časového pásmo.

 1. V zařízení se systémem Android otevřete Obchod Play a vyhledejte ESET Parental Control for Android.

Případně můžete v zařízení, na kterém budete instalovat ESET Parental Control for Android, přejit na tutopřejít na tuto stránku a ťuknout na Instalovat.

 1. Ťukněte na Instalovat.
Obrázek 1-1
 1. Po dokončení instalace ťukněte na Otevřít.

Obrázek 1-2
 1. Vyberte zemi a požadovaný jazyk a Ťukněte na Souhlasím.

Obrázek 1-3
 1. Výběrem možnosti se zapojte do Programu zvyšování spokojenosti zákazníků. Toto rozhodnutí můžete kdykoli změnit v nastavení aplikace. Vyberte v ESET Parental Control for Android, zda chcete dostávat informace o slevách a produktech od společnosti ESET. Ťukněte na tlačítko Další pro potvrzení svého výběru. 
Obrázek 1-4
 1. Na obrazovce Kdo používá toto zařízení? Ťukněte na Rodič. Pro spravování dítěte prostřednictvím aplikace ESET Parental Control for Android, je nutné nainstalovat ESET Parental Control for Android také do telefonu dítěte.

Pokud instalujete ESET Parental Control na zařízení dítěte, podívejte se do části Instalace ESET Parental Control na zařízení dítěte v tomto článku.

Obrázek 1-5
 1. Pro pokračování je vyžadován účet ESET HOME. Pokud účet nemáte, ťukněte na Vytvořit účet. Pokud již účet máte, ťukněte na Pokračovat s Google nebo Pokračovat s Apple, případně na Pokračovat pomocí e-mailu a zadejte své přihlašovací údaje.
Obrázek 1-6
 1. Zadejte svůj e-mail a heslo do příslušných polí a poté ťukněte na Vytvořit účet.
Obrázek 1-7
 1. Ťukněte na OK. Aplikace ESET Parental Control je nyní nainstalována ve vašem zařízení.
Obrázek 1-8

Instalace aplikace ESET Parental Control na zařízení dítěte

 1. Proveďte kroky 1 až 6 v předchozí části, ale v kroku 6 ťukněte na položku Dítě.
Obrázek 2-1
 1. Pro pokračování je vyžadován účet ESET HOME. Pokud nemáte účet ESET HOME, ťukněte na Vytvořit účet. Pokud účet ESET HOME máte, zadejte do příslušného pole svou e-mailovou adresu a ťukněte na Pokračovat. Zadejte své heslo a ťukněte na Přihlásit se.

Obrázek 2-2
 1. Na obrazovce Vyberte profil dítěte ťukněte na ikonu + a přidejte profil dítěte.

Obrázek 2-3
 1. Zadejte jméno dítěte a jeho datum narození a pohlaví. Volitelně můžete ťuknout na ikonu fotoaparátu a přidat jeho fotografii. Ťukněte na Uložit.
Obrázek 2-4
 1. ESET Parental Control for Android potřebuje pro správnou funkci určitá oprávnění. Chcete-li aplikaci ESET Parental Control povolit monitorování aplikací, ťukněte na Další.
Obrázek 2-5
 1. Na obrazovce Oprávnění usnadnění naleznete sekci Stáhnuté aplikace, případně Nainstalované služby.
Obrázek 2-6
 1. V sekci Stáhnuté aplikace/Nainstalované služby ťukněte na položku ESET Parental Control.
Obrázek 2-7
 1. Na obrazovce ESET Parental Control pomocí přepínacího tlačítka zapnete možnost Používat službu ESET Parental Control a ťuknete na Povolit.
Obrázek 2-8
 1. Na obrazovce Povolit monitorování ťukněte na Další.
Obrázek 2-9
 1. Na obrazovce Přístup k datům aplikací ťukněte na ESET Parental Control.
Obrázek 2-10
 1. Na obrazovce ESET Parental Control pomocí přepínacího tlačítka zapnete Používat službu ESET Parental Control a poté ťukněte na Povolit.
Obrázek 2-11
 1. V okně Povolení aplikace ťukněte na Další.
Obrázek 2-12
 1. Ťuknutím na přepínací tlačítko zapnete možnost povolení Překrytí obrazovky .
Obrázek 2-13
 1. V okně Povolit ochranu proti odinstalaci ťukněte na Další.
Obrázek 2-14
 1. V dalším okně ťukněte na Pokračovat pro udělení oprávnění potřebných pro správnou funkci ESET Parental Control for Android.
Obrázek 2-15
 1. V okně Oprávnění aplikace ťukněte na Pokračovat a poté na Povolit.
Obrázek 2-16
 1. V okně Povolení přístupu k poloze ťukněte na Povolit a poté na Povolit.
Obrázek 2-17
 1. Ťuknete na Povolit.
Obrázek 2-18
 1. Aplikace ESET Parental Control je nyní nainstalována v zařízení dítěte. Více informací o aplikaci ESET Parental Control for Android.