[KB872] Počas registrácie sa mi zobrazilo nasledujúce hlásenie: "Ľutujeme, ale kľúč je už zaregistrovaný."

Riešenie

Ak sa počas registrácie zobrazilo hlásenie (pozri Obrázok 1-1), postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Obrázok 1-1

  1. Nájdite svoje prístupové meno a heslo zaslané spoločnosťou ESET.
  1. V programe ESET nastavte prístupové meno a heslo.
  1. Overte, či sa váš produkt ESET aktualizuje správne.

POZNÁMKA:

Registračný kľúč je možné registrovať iba raz. V prípade preinštalovania programu alebo inštalácie na nový počítač je potrebné program aktivovať pomocou prístupového mena a hesla.

Ak sa vám počas registrácie zobrazila nasledujúca chyba (Obrázok 1-2), znamená to, že registračný kľúč zadaváte nesprávne.

Obrázok 1-2

Registračný kľúč zadávajte presne v takom tvare, ako je uvedený:

  • Zadajte ho so všetkými pomlčkami ("-")
  • Nezadávajte v ňom žiadne medzery
  • Skontrolujte, či namiesto písmena "O" nezadávate číslo nula

Ak aj napriek niekoľkým pokusom registrácia nebola úspešná, kontaktuje ESET Zákaznícku Podporu:

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)