[KB7296] Zapnutie dvojúrovňového overovania pomocou nástroja ESET Password Manager

Podrobnosti

Ak chcete zapnúť dvojúrovňové overovanie (2FA), musíte mať na mobilnom zariadení nainštalovaný niektorý z týchto autentifikátorov: Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, SoundLogin.
 
Po jeho aktivácii sa vám pri odomykaní databázy hesiel vždy po zadaní hlavného hesla zobrazí výzva, aby ste zadali aj jedinečný bezpečnostný kód vygenerovaný vaším telefónom.
 

Riešenie

  1. Otvorte ESET Password Manager z rozšírenia prehliadača, kliknite na ikonu menu a vyberte Nastavenia

Obrázok 1-1
  1. Kliknite na Môj účet.
Obrázok 1-2
  1. Kliknite na Dvojúrovňové overovanie.
Obrázok 1-3
  1. Zadajte hlavné heslo a kliknite na Pokračovať.
Obrázok 1-4
  1. Na mobilnom zariadení si stiahnite niektorú z týchto overovacích aplikácií: Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, SoundLogin. Vráťte sa do rozšírenia Password Manager v prehliadači a kliknite na Ďalej.
Obrázok 1-5
  1. Otvorte overovaciu aplikáciu a kliknite na Pridať účet.

  2. Naskenujte QR kód na obrazovke a kliknite na Ďalej. Vytvorí sa nový záznam účtu Google (GA) spárovaný s vaším úložiskom Password Manager, ktorý vygeneruje šesťmiestne kódy meniace sa každých 30 sekúnd.

  3. V rozšírení Password Manager v prehliadači zadajte aktuálny šesťmiestny kód (bez medzier) z e‑mailu alebo aplikácie Google Authenticator a kliknite na tlačidlo Zadajte kód.
Kód musí byť zadaný správne

Šesťmiestny kód sa v aplikácii Google Authenticator zobrazuje s medzerami (napríklad „259 269“), v nástroji ESET Password Manager ho však musíte zadať bez medzier (napríklad „259269“).

Obrázok 1-6
  1. Kliknite na Zavrieť.
Obrázok 1-7
  1. Používateľovi sa pri ďalšom prihlásení do nástroja Password Manager z rozšírenia prehliadača zobrazí výzva na zadanie overovacieho kódu 2FA.
Obrázok 1-8

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)