[KB3605] Ako nainštalovať alebo aktualizovať produkty ESET Endpoint pomocou nástroja ESET Remote Administrator? (6.x)

Problém

 • Ako aktualizovať produkty ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus na najnovšiu verziu
 • Ako vzdialene nainštalovať produkty ESET Endpoint na klientske počítače prostredníctvom push inštalácie alebo live inštalátora

Riešenie

Dôležité:
 

Pred tým, ako začnete s inštaláciou, je potrebné prostredníctvom úlohy pre klienta odinštalovať antivírusový softvér tretej strany z klientskych počítačov vo vašej sieti.
 

Ak na správu vašej siete nepoužívate nástroj ESET Remote Administrator, produkty ESET Endpoint budete musieť na počítače nainštalovať lokálne. Na jednotlivých klientskych počítačoch sa riaďte jedným z nasledujúcich postupov:


Inštruktážne video (v anglickom jazyku)
 

Požiadavky

Pokiaľ ste tak ešte neurobili:

Vzdialená inštalácia

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) vo vašom webovom prehliadači a prihláste sa. Ako otvorím ERA Web Console?
   
 2. Kliknite na položku Správca  → Úlohy pre klienta → Operačný systém → Inštalácia softvéru → Nová.

Obrázok 1-1

 1. V sekcii Základné nastavenia zadajte Názov úlohy a voliteľne aj Popis. Rozbaľovacia ponuka vedľa položky Úloha sa automaticky nastaví na možnosť Inštalácia softvéru.

Obrázok 1-2

 1. Rozbaľte sekciu Nastavenia a označte možnosť Súhlasím s licenčnou dohodou koncového používateľa aplikácie.

  Vzdialená push inštalácia na systéme Linux

  Do poľa Parametre inštalácie môžete pridať parameter --skip-license, aby sa nezobrazovala licenčná zmluva (EULA). Pokiaľ chcete, aby sa licenčná zmluva pred odsúhlasením zobrazovala, tento parameter nepoužite.

  ESET Remote Administrator vo verzii 6.2.11 a starších:

  Ciele sa pridávajú počas vytvárania úlohy (napríklad hneď po tom, ako začnete vytvárať novú úlohu a zadáte jej Názov, kliknite na položku Cieľ pre pridanie počítačov či skupín počítačov, na ktorých má úloha prebehnúť).

 2. Kliknite na tlačidlo a zvoľte licenciu, ktorú chcete použiť na aktiváciu ESET Endpoint produktov, ktoré budú nainštalované na klientske počítače. Následne kliknite na tlačidlo OK. Ak ste produktové licencie ešte nepridávali, kliknite sem pre inštrukcie, ako ich v programe ERA pridať.

Obrázok 1-3
Kliknite na obrázok pre väčšie zobrazenie v novom okne

 1. Pri položke Balík na inštaláciu máte dve možnosti, ako si vybrať inštalačný balík pre produkt, ktorý bude nainštalovaný na cieľové počítače:

Pri aktualizácii na Windows 10 použite metódu b!

Aby ste zabezpečili, že na klientske počítače vo vašej sieti sa zašle najaktuálnejšia verzia ESET Endpoint produktu, ktorá bude kompatibilná s operačným systémom Windows 10, zadajte do poľa Inštalovať balík zadaním URL adresy príslušnú URL adresu pre váš ESET Endpoint produkt(y):

ESET Endpoint Security 6

ESET Endpoint Antivirus 6

 1. Pre výber inštalačného balíka z repozitára kliknite na tlačidlo <VYBERTE BALÍK>, zvoľte ESET produkt, ktorý chcete nainštalovať na klientske počítače, a následne kliknite na OK. Mám nainštalovanú najnovšiu verziu produktov ESET Endpoint?

Obrázok 1-4
Kliknite na obrázok pre väčšie zobrazenie v novom okne

 1. Pre inštaláciu balíka zadaním URL adresy označte možnosť Inštalovať balík zadaním URL adresy a do príslušného poľa zadajte URL balíka. Mám nainštalovanú najnovšiu verziu produktov ESET Endpoint?

Obrázok 1-5

 1. Rozbaľte sekciu Súhrn pre zobrazenie podrobností o vytváranej úlohe. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť dokončíte proces vytvárania úlohy.

  Verzia 6.2 a staršie: Novovytvorená úloha sa zobrazí v časti Úlohy pre klienta. Kliknite na túto úlohu a následne na Podrobnosti Vykonania, aby ste si overili, či je úloha spustená. Keď sa dokončí vzdialená inštalácia na konkrétnom klientskom počítači, v stĺpci informujúcom o stave vykonávania úlohy sa vypíše slovo Dokončené.

Obrázok 1-6

 1. V dialógovom okne kliknite na tlačidlo Vytvoriť spúšťač, aby ste mohli pre danú úlohu vytvoriť spúšťač a nastaviť ju tak, aby sa automaticky spustila pri určitých okolnostiach (voliteľné).

Obrázok 1-7

 1. Názov spúšťača vpíšte do poľa Popis spúšťača.

Obrázok 1-8

 1. Rozbaľte sekciu Cieľ a kliknite na Pridať počítače alebo Pridať skupiny (na základe vašich preferencií).

Obrázok 1-9

 1. Začiarknite pole/polia vedľa počítačov alebo skupín, pre ktoré má byť úloha určená. Následne kliknite na tlačidlo OK.

Obrázok 1-10

 1. Rozbaľte sekciu Spúšťač a vyberte si jednu z položiek v roletovom menu Typ spúšťača. Následne kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Obrázok 1-11

 1. Zašlite úlohu na aktiváciu produktov na klientske počítače, na ktorých ste nainštalovali produkty ESET Endpoint, aby mohli začať prijímať pravidelné aktualizácie.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)