[KB2708] Inštalácia produktu ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop na pracovnej stanici

Riešenie

Pre stiahnutie a nainštalovanie produktu ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop na pracovnú stanicu postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

Domáci používatelia, postupujte prosím podľa inštrukcií v nasledujúcom článku databázy znalostí spoločnosti ESET.

POZNÁMKA:

- Pre inštaláciu na sieti kliknite sem.

- Pre pripravenie balíka na vzdialenú inštaláciu kliknite sem.

- Prosím skontrolujte si verziu vášho operačného systému pred stiahnutím danej verzie.

Stiahnutie inštalačného balíka

 1. Kliknite na zodpovedajúci odkaz pre stiahnutie ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop

Stiahnuť 32-bitovú verziu   Stiahnuť 64-bitovú verziu

POZNÁMKA:

Na stiahnutie bezpečnostného produktu ESET budete potrebovať vaše ESET používateľské meno a heslo. Tieto údaje nájdete vo vašom registračnom e-maile. Ak ste vaše prístupové údaje zabudli alebo stratili, požiadajte o ich preposlanie na stránke: Stratené heslo.

 1. Keď budete vyzvaný, uložte súbor na plochu.
 2. Po dokončení preberania kliknite na inštalátor pravým tlačidlom, vyberte Vlastnosti a kliknite na záložku Práva. Označte začiarkavacie políčko Povoliť spustenie súboru ako programu a potom kliknite na Zavrieť. Toto je potrebné vykonať, aby sa inštalácia spustila. V opačnom prípade sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:

  Nemožno zobraziť "/home/eset/Desktop/ueavbe.i386.sk.linux".


Obr. 1-1

Inštalácia produktu ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop

Pre inštaláciu ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop postupujte prosím podľa nasledovných krokov.

 1. Pre začatie inštalácie kliknite dvakrát na ikonu inštalátora ESET NOD32 Antivirus "ueavbe.i386.sk.linux" alebo "ueavbe.x86_64.sk.linux".

  Dôležité!

  Na niektorých distribúciách môže SELinux kolidovať s ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop. Ak sa vám zobrazí chybové hlásenie "SELinux not supported", bude potrebné ho zakázať pred pokračovaním v inštalácii.

  Zakázanie SELinux pomocou Terminálu

  1. Spustite nasledovný príkaz pod používateľom root:

   sed -i 's/selinux=enforcing|selinux=permissive/SELINUX=disabled/I' /etc/sysconfig/selinux
   echo "0" > /selinux/enforce

   Alebo otvorte súbor /etc/sysconfig/selinux a zmeňte možnosť selinux na:

   selinux=disabled

  Zakázanie SELinux použitím grafického rozhrania (Fedora/RedHat)

  1. V hlavnom menu kliknite na SystemAdministrationSecurity Level and Firewall. Zadajte vaše (alebo rootovské) heslo a kliknite na OK. Vyberte záložku SELinux a potom vyberte Disabled z rolovacieho menu. Kliknite Apply a potom OK. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní systému.


Obr. 1-2

 1. Ak sa zobrazí výzva, zadajte vaše heslo a kliknite na OK. Zobrazí sa okno Inštalácia ESET NOD32 Antivirus. Kliknite na Ďalej pre pokračovanie.


Obr. 1-3

 1. Na obrazovke Typ inštalácie vyberte Inštalovať ESET NOD32 Antivirus a kliknite Ďalej pre pokračovanie. Pre inštrukcie na pripravenie balíka pre vzdialenú inštaláciu kliknite sem.


Obr. 1-4

 1. Prečítajte si Dôležité informácie vrátane Kľúčových vlastností produktu a Systémových požiadaviek. Kliknite na Ďalej pre pokračovanie. 
 2. Na obrazovke Licenčná dohoda označte možnosť Súhlasím s licenčnou dohodou a potom kliknite na Ďalej pre pokračovanie.


Obr. 1-5

 1. Zobrazí sa okno Úroveň inštalácie. Vyberte Typická a kliknite na Ďalej pre pokračovanie. 

  POZNÁMKA:

  Pokročilá inštalácia umožňuje prístup k ďalším konfiguračným parametrom ako napríklad Vzdialená správa a Privilégiá. Ak označíte možnosť Typická (odporúča sa), ďalšie konfiguračné parametre budú tiež prístupné po dokončení inštalácie.

 1. V okne Aktualizácia zadajte vaše používateľské meno a heslo vydané spoločnosťou ESET a kliknite na Ďalej pre pokračovanie.

  Dôležité!

  Meno a heslo zadávajte presne v takom tvare, v akom sú napísané.

  - V mene aj hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená, pomlčku v používateľskom mene nie je možné vynechať.
  - Heslo má desať znakov, všetky písmená v hesle sú malé.
  - Pokiaľ používate na zadanie mena a hesla funkcie Kopírovať a Vložiť, dajte pozor, aby ste pri kopírovaní neoznačili aj prázdne znaky za menom alebo heslom.
  - V hesle sa nepoužíva písmeno L - malé písmeno L je totiž ľahko zameniteľné s číslicou 1.
  - Znak ´0´ predstavuje nulu, znak ´o´ je malé písmeno o.

  Ak ste zabudli vaše prístupové údaje, požiadajte o ich preposlanie na stránke: Stratené heslo.


Obr. 1-6

 1. Možnosť Zapnúť systém včasného varovania ThreatSense.Net je predvolene vybratá. Kliknite na Ďalej pre pokračovanie.


Obr. 1-7

 1. Z rolovacieho menu vyberte možnosť Zapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií a kliknite na Ďalej pre pokračovanie.


Obr. 1-8

 1. Kliknite na Inštalovať pre spustenie inštalácie.


Obr. 1-9

 1. Po dokončení inštalácie kliknite na Dokončiť pre ukončenie inštaláčného sprievodcu.


Obr. 1-10

 1. Po zobrazení výzvy na reštartovanie kliknite na Áno.


Obr. 1-11

Related:

How do I set up my Business Edition ESET security product on a network?

How do I prepare a package for a remote install of ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition for Linux Desktop?

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition for Linux Desktop FAQ

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)