You are viewing a printer friendly version of this ESET Knowledgebase article.

Databáza znalostí ESET

Databáza znalostí ESET

Ako zistím, či je na mojom počítači vírus alebo iný škodlivý softvér?

Riešenie

Dole uvádzame príklady neprirodzeného správania systému, z ktorých možno vyvodzovať, že váš počítač je napadnutý vírusom alebo inými škodlivými aplikáciami.

POZNÁMKA:

Nižšie uvedené príklady sa radia k bežným symptómov zavíreného systému, je však potrebné brať do úvahy, že za nimi môžu stáť príčiny, ktoré nespôsobil škodlivý softvér, ale naopak vzájomná nekompatibilita nainštalovaného softvéru/hardvéru alebo nestabilita systému. Kliknite na tento odkaz, ak neviete určiť, či je váš systém infikovaný, alebo ak sa stretávate s niektorým zo symptómov uvedených nižšie.

Pôsobenie škodlivého softvéru na váš nainštalovaný program ESET  prejavy:

 • Váš produkt ESET sa bezdôvodne vypína a nie je možné ho znovu spustiť.
 • Softvér ESET nájde hrozbu prípadne opakovane zobrazuje červené okno s varovaním: Zachytená hrozba.
 • Často sa vám zobrazujú výstrahy ESET Personálneho firewallu upozorňujúce na neznámy program.
 • Zobrazujú sa výstrahy v podobe kontextových okien rôznych falošných antivírusových programov (článok v angličtine).

Pôsobenie škodlivého softvéru na vaše internetové pripojenie  prejavy:

 • Pri pokuse načítať konkrétne stránky sa zobrazí hlásenie "Stránka sa nedá zobraziť".
 • Váš internetový prehliadač (napr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) sa zasekne, zamrzne alebo prestane reagovať.
 • Zmení sa domovská stránka vášho prehliadača.
 • Zablokuje sa prístup na www.eset.sk
 • Prehliadač vás namiesto zobrazenia vami požadovanej stránky presmeruje na inú stránku.
 • Prehliadač zobrazuje množstvo kontextových („vyskakovacích“) okien.
 • V hornej časti okna prehliadača sa objavujú nové, zvláštne nástrojové sady/lišty.

Pôsobenie škodlivého softvéru na výkon systému  prejavy:

 • Počítač pracuje znateľne pomalšie ako obvykle.
 • Počítač sa zasekáva, zamŕza alebo nereaguje.
 • Na vašej pracovnej ploche sa objavia neznáme ikony.
 • Počítač sa samovoľne reštartuje (vynímajúc reštarty po nainštalovaní aktualizácií systému Windows a pod.).
 • Zobrazujú sa neobvyklé chybové hlásenia (napr. správy o tom, že chýbajú/boli poškodené súbory/adresáre).
 • Nedarí sa vám spustiť niektorý z nástrojov: Ovládací panel, Správca úloh, Editor databázy Registry, alebo Príkazový riadok.

 
Pôsobenie škodlivého softvéru na email – prejavy:

 • Do vašej poštovej schránky prichádzajú správy bez odosielateľa alebo predmetu.
 • Iným ľuďom prichádzajú správy z vašej emailovej adresy s nainštalovaným emailovým klientom (napr. Microsoft Outlook, Outlook Express/Windows Mail, Windows Live Mail and Mozilla Thunderbird.
  • Pre bližšie informácie o formách spamu si prosím prečítajte tento článok našej Databázy znalostí: Ako rozoznať spam

POZNÁMKA:

Ak ste na vašom systéme pozorovali niektorý zo spomenutých prejavov pôsobenia malvéru, alebo ak si myslíte, že je váš systém zavírený, prečítajte si nasledujúci článok znalostnej databázy: