[KB7385] Produkty ESET a koniec podpory systému Windows 7 spoločnosťou Microsoft

Problém

Riešenie

Podpora pre bezpečnostné produkty ESET nainštalované na systéme Windows 7

Spoločnosť ESET sa zaväzuje poskytovať podporu pre všetkých svojich zákazníkov s produktmi ESET nainštalovanými na operačnom systéme Windows 7. ESET bude počas tohto obdobia podpory naďalej zabezpečovať nasledujúce služby:

  • Pravidelné aktualizácie detekčného jadra zabezpečujúce ochranu pred najnovšími hrozbami.
  • Pravidelné aktualizácie ostatných častí antivírusového jadra, ako napríklad proaktívneho detekčného modulu. Tieto aktualizácie však nemusia zahŕňať nové technológie detekcie, ktoré pre svoje správne fungovanie vyžadujú inštaláciu novšej verzie produktu.
  • Možnosť obrátiť sa pri vzniknutých problémoch na technickú podporu spoločnosti ESET.

Podpora pre zákazníkov s operačným systémom Windows 7

Zákazníci, ktorí využívajú operačný systém Windows XP a ktorých licencia k bezpečnostnému produktu ESET je stále platná, sa môžu v prípade problémov s ich produktmi obrátiť na technickú podporu spoločnosti ESET. Zároveň je však potrebné brať do úvahy, že budúce verzie bezpečnostných produktov ESET už systém Windows 7 podporovať nemusia. Túto stránku budeme aktualizovať, ak by podpora pre Windows 7 viac nemala byť dostupná.

Na systéme Windows 7 odporúčame využívať nasledujúce verzie produktov ESET:

Bezplatná aktualizácia vášho bezpečnostného produktu ESET na najnovšiu verziu

Vezmite, prosím, na vedomie, že aj keď bude ESET pre váš produkt naďalej poskytovať podporu, ochrana vášho systému nemusí byť na rovnakej úrovni, akú poskytujú naše najnovšie produkty, keďže niektoré z našich najnovších detekčných technológií už do starších verzií produktov nie je možné dostať. Odolnosť vášho systému voči hrozbám môže byť navyše znížená tým, že už nebude dostávať pravidelné systémové aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Pravidelné aktualizácie systému sa používajú k zaplátaniu a oprave existujúcich chýb a bezpečnostných zraniteľností.

Inštalácia balíka Service Pack 1 pre Windows 7

Pri inštalácii produktov ESET na systéme Windows 7 sa vám môže zobraziť chybové hlásenie „Upozornenie! Tento produkt už nie je podporovaný na vašej neaktuálnej verzii systému Microsoft Windows“. Aby ste si mohli nainštalovať váš vybraný produkt ESET, najskôr si nainštalujte servisný balík Service Pack 1 pre Windows 7 spolu s aktualizáciou KB4474419 a KB4490628. Viac informácií nájdete v kapitole Online pomocníka.

Viac informácií

V nasledujúcich článkoch spoločnosti ESET nájdete informácie o tom, ako vás koniec podpory operačného systému Windows 7 môže ovplyvniť (dostupné iba v anglickom jazyku):

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)