[KB3507] Produkty ESET a koniec podpory Microsoft Windows XP

Problém

Podpora pre firemných zákazníkov so systémom Windows XP

Firemní zákazníci, ktorí využívajú operačný systém Windows XP a ktorých licencia k produktu ESET je stále platná, sa môžu v prípade problémov s produktmi obrátiť na technickú podporu spoločnosti ESET. Zároveň je však potrebné brať do úvahy, že budúce verzie bezpečnostných produktov ESET už systém Windows XP podporovať nebudú.

Na systéme Windows XP je ešte možné využívať nasledujúce verzie produktov ESET:

Riešenie

Podpora pre firemné produkty spoločnosti ESET nainštalované na systéme Windows XP

Spoločnosť ESET sa zaväzuje počas obdobia podpory (platného do konca februára 2022) poskytovať podporu pre zákazníkov s firemnými produktmi ESET nainštalovanými na operačnom systéme Windows XP, pričom bude zabezpečovať nasledujúce služby:

  • Pravidelné aktualizácie detekčného jadra zabezpečujúce ochranu pred najnovšími hrozbami.
  • Pravidelné aktualizácie ostatných častí antivírusového jadra, ako napríklad proaktívneho detekčného modulu. Tieto aktualizácie však nemusia zahŕňať nové technológie detekcie, ktoré pre svoje správne fungovanie vyžadujú inštaláciu novšej verzie produktu.
  • Možnosť obrátiť sa pri vzniknutých problémoch na technickú podporu spoločnosti ESET.


Bezplatná aktualizácia vášho bezpečnostného produktu ESET na najnovšiu verziu

Vezmite, prosím, na vedomie, že aj keď bude ESET pre váš produkt naďalej poskytovať podporu, ochrana vášho systému nemusí byť na rovnakej úrovni, akú poskytujú naše najnovšie produkty, keďže niektoré z našich najnovších detekčných technológií už do starších verzií produktov nie je možné dostať. Odolnosť vášho systému voči hrozbám môže byť navyše znížená tým, že už nebude dostávať pravidelné systémové aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Pravidelné aktualizácie systému sa používajú k zaplátaniu a oprave existujúcich chýb a bezpečnostných zraniteľností.

  • V záujme maximálnej bezpečnosti vám odporúčame aktualizovať operačný systém na novšiu verziu alebo presunúť dôležité dáta na iný počítač s aktuálnejším operačným systémom.
  • Pre zachovanie čo možno najvyššej úrovne ochrany na vašom systéme Windows XP vám odporúčame vždy používať najnovšiu dostupnú verziu vášho produktu ESET podporujúcu Windows XP.

Akú verziu produktu ESET pre firmy mám nainštalovanú a je to najnovšia verzia?


Aktualizácia na Windows XP s balíkom Service pack 3

Pri inštalácii produktov ESET pre firmy na systéme Windows XP sa môže zobraziť chybové hlásenie. Aby ste mohli nainštalovať vybraný produkt ESET, najskôr si nainštalujte servisný balík Service Pack 3 pre Windows XP. Postup jeho inštalácie nájdete na stránke Windows XP Service Pack 3.


Viac informácií

V nasledujúcich článkoch spoločnosti ESET nájdete informácie o tom, ako vás koniec podpory operačného systému Windows XP môže ovplyvniť (dostupné iba v anglickom jazyku):

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)