[KB3100] Ako funguje Anti-Phishing v produktoch ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus?

Problém

 • Čo je to „phishing“?
 • Pri pokuse o načítanie konkrétnej stránky alebo domény zobrazil program ESET v prehliadači upozornenie „Potenciálny pokus o phishing“
 • Ako nahlásiť webovú stránku podozrivú na phishing
 • Ako webovú stránku vylúčiť z kontroly
 • Ako zapnúť/vypnúť funkciu Anti-Phishing

Podrobnosti

Technológia Anti-Phishing vás chráni pred pokusmi o získanie hesiel, platobných údajov alebo iných citlivých informácií prostredníctvom falošných webstránok, ktoré sa snažia napodobniť skutočné stránky inštitúcií. Pri načítavaní webstránky na počítači váš bezpečnostný produkt ESET porovnáva URL adresu stránky s databázou známych phishingových stránok. V prípade zhody je prístup na danú stránku zamietnutý a zobrazí sa upozornenie. Používateľ má možnosť pokračovať na stránku na vlastné riziko. V prípade, že je stránka bezpečná, môže používateľ nahlásiť, že išlo o nesprávne vyhodnotenú phishingovú stránku (falošný poplach).

Databáza technológie Anti-phishing je spoločnosťou ESET pravidelne aktualizovaná (používateľ dostáva na počítač dáta o nových phishing hrozbách každých 20 minút).

Technológia ESET Anti-Phishing obsahuje špeciálne algoritmy proaktívnej ochrany, ktoré kontrolujú vizuál webstránok na odhalenie prvkov, ktoré môžu parazitovať na originálnych častiach stránky. Touto technológiou sa dajú odhaliť napríklad falošné bankové formuláre.

Riešenie

Produkty ESET Smart Security, ESET Smart Security Premium a ESET NOD32 Antivirus obsahujú funkciu Anti-Phishing, ktorá umožňuje blokovanie webových stránok s phishingovým obsahom. Dôrazne vám preto odporúčame ponechať funkciu Anti-Phishing zapnutú (predvolene je táto funkcia zapnutá).

Upozornenie na potenciálny pokus o phishing

Pri pokuse o prístup na podozrivú webovú stránku s phishingovým obsahom sa v prehliadači zobrazí upozornenie zobrazené na Obrázku 1-1. Kliknutím na možnosť Ignorovať hrozbu (alebo Prejsť na stránku vo verzii 8 a starších, pozri príslušný obrázok) vám bude umožnený prístup na danú webovú stránku (neodporúča sa). 

Obrázok 1-1

Nahlásenie webovej stránky podozrivej na phishing

Nahlásenie podozrivej webovej stránky prispieva k bezpečnosti všetkých používateľov produktov spoločnosti ESET a pomáha bezpečnostným odborníkom v hľadaní obsahu, ktorý môže byť pre používateľov škodlivý.

Ak chcete spoločnosti ESET nahlásiť webové stránky s podozrením na phishing alebo škodlivý softvér alebo nahlásiť neoprávnené blokovanie dôveryhodnej stránky, kliknite na jeden z nasledujúcich odkazov:

 • Nahlásenie podozrivej webstránky
  Spoločnosti ESET môžete nahlásiť podozrivú webovú stránku s podvodným obsahom, ktorá nie je vaším bezpečnostným produktom ESET detegovaná ako hrozba. Po nahlásení bude daná webová stránka analyzovaná a ak sa potvrdí podozrenie na rozširovanie škodlivého obsahu, bude webová stránka pridaná do zoznamu blokovaných webových stránok a bude blokovaná produktami spoločnosti ESET. 
   
 • Nahlásenie neoprávneného blokovania stránky
  Spoločnosti ESET môžete nahlásiť webovú stránku, ktorú považujete za dôveryhodnú a vaším bezpečnostným produktom ESET je detegovaná ako hrozba. Obsah, ktorý je neoprávnene označený ako škodlivý, bude po preukázaní dôveryhodnosti bezpečnostnými odborníkmi odobratý zo zoznamu blokovaných webových stránok.

Nahlásenie phishingovej webovej stránky alebo neoprávnene blokovanej stránky cez e-mail

Informácie o phishingových webových stránkach môžete zasielať na samples@eset.com. Nezabudnite, prosím, uviesť výstižný predmet e-mailovej správy a priložte čo najviac informácií o webovej stránke, ktorú chcete nahlásiť (napr. kde ste našli odkaz na túto webovú stránku, odkiaľ ste sa o nej dozvedeli atď.).

Zapnutie funkcie Anti-Phishing

Ak chcete skontrolovať, či je funkcia Anti-Phishing zapnutá, riaďte sa nasledujúcimi krokmi:

 1. V hlavnom okne programu ESET kliknite na Nastavenia → Ochrana internetu

Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. V časti Anti-Phishing ochrana by malo byť zobrazené zelené prepínacie tlačidlo a nápis „Zapnutá“.

Obr. 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Ak funkcia Anti-Phishing nie je zapnutá, zapnite ju pomocou nasledujúceho postupu:

 1. V hlavnom okne programu ESET kliknite na Nastavenia → Ochrana internetu

Obr. 1-4
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Funkciu Anti-Phishing zapnite kliknutím na prepínacie tlačidlo vedľa popisu Anti-phishing ochrana.

Obr. 1-5
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 

Pridanie webovej stránky do zoznamu dôveryhodných adries

Zoznam povolených adries obsahuje adresy webových stránok, ktoré by za normálnych okolností boli blokované produktom ESET, avšak sú prístupné, pretože ste povolili prístup kliknutím na možnosť Ignorovať hrozbu (resp. Prejsť na stránku) po zobrazení upozornenia o bezpečnostnej hrozbe, alebo bola daná stránka pridaná do zoznamu manuálne cez rozšírené nastavenia programu v sekcii Manažment URL adries. Potenciálne phishingové stránky, ktoré boli pridané do zoznamu dôveryhodných adries, budú po niekoľkých hodinách zo zoznamu automaticky odobrané.

Pre trvalé sprístupnenie podozrivej stránky bez upozornení a blokovania zo strany bezpečnostného programu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Stlačte kláves F5 pre zobrazenie okna Rozšírených nastavení.
   
 2. Rozbaľte sekciu Web a mail  Ochrana prístupu na web  Manažment URL adries a kliknite na možnosť Upraviť.

Obr. 1-6
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Kliknite na Zoznam adries vylúčených z kontroly a následne na tlačidlo Upraviť.

Obr. 1-7
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1.  V okne Upraviť zoznam kliknite na tlačidlo Pridať. V okne Pridať masku špecifikujte URL adresu webovej stránky, na ktorú chcete povoliť prístup. Zmeny potvrďte kliknutím na OK → OK → OK.

Poznámka: Formát URL adresy

V prípade, ak nie je známy celý názov vzdialenej lokality, alebo používateľ chce špecifikovať celú skupinu vzdialených lokalít, je možné zadať želané lokality pomocou tzv. masky. V tomto prípade sú povolené špeciálne znaky ? a *, pričom:

 • znak * nahrádza ľubovoľný reťazec textu
 • znak ? nahrádza ľubovoľný symbol

http:// alebo https:// Predpona označujúca protokol nie je povinná. Ak ju nezadáte, zahrnuté budú obe možnosti.

Podrobné informácie spolu s príkladmi nájdete v v Online pomocníkovi v kapitole Pridať masku.

Obr. 1-8

 1. Kliknite na tlačidlo OK pre zatvorenie okna s Rozšírenými nastaveniami.

Po vykonaní týchto krokov sa vám pri prístupe na danú stránku už viac nebudú zobrazovať upozornenia na potenciálnu hrozbu.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)