[KB2838] Ako zapnem/vypnem herný režim v produkte ESET Smart Security alebo NOD32 Antivirus?

Podrobnosti

V hernom režime váš produkt ESET vypne automatické otváranie okien s oznámeniami a naplánovanými úlohami s ohľadom na vaše potreby prezentovať, pozerať filmy, prípadne sa hrať (teda nerušene používať programy so zobrazením na celú obrazovku). Štandardne sa ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus automaticky prepínajú do herného režimu pri spustení programov na celú obrazovku.

Ak je váš Personálny firewall v Interaktívnom režime a súčasne máte povolený herný režim, môžete mať problémy s pripojením na internet. To môže spôsobiť problém pri spustení hry, ktorá vyžaduje pripojenie k sieti Internet. Štandardne by ste mali byť vyzvaní na potvrdenie tejto akcie (ak neboli definované žiadne komunikačné pravidlá alebo výnimky), ale počas herného režimu je interakcia s používateľom zakázaná. Môžete definovať komunikačné pravidlo pre každú aplikáciu, ktorá by mohla byť v rozpore s týmto správaním, alebo použiť iný režim filtrovania v personálnom firewalle tak, aby hry, ktoré sa pripájajú na internet, neboli blokované bezpečnostným produktom ESET. Pokyny na definovanie nových komunikačných pravidiel, nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí: Ako vytvorím pravidlo firewallu pre konkrétny program?

Riešenie

 1. Povoliť herný režim
 2. Zakázať herný režim
 3. Zabrániť automatickému spúšťaniu herného režimu 

I. Povoliť herný režim

 1. Otvorte ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 2. Kliknite na Nastavenia, potom kliknite na Vypnutý vedľa možnosti Herný režim (viď Obr. 1-1) a vyberte Zapnúť. Pri povolení herného režimu sa ikona stavu ochrany zmení na oranžovú farbu. Pre zakázanie herného režimu, prejdite, prosím, na ďalšiu časť.

Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne


II. Zakázať herný režim

 1. Otvorte ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 2. Kliknite na Vypnutie herného režimu v hlavnom okne programu.

Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne


 

III. Zabrániť hernému režimu automatické spúšťanie

Štandardne sa ESET Smart Security a ESET NOD32 Antivirus automaticky prepínajú do herného režimu pri spustení programov na celú obrazovku. Ak chcete zabrániť v spustení herného režimu pri štarte programov na celú obrazovku (napr. hry alebo prezentácie), postupujte, prosím, podľa pokynov nižšie:

 1. Otvorte ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 2. Stlačte klávesu F5 na vašej klávesnici pre vstup do menu pokročilých nastavení.
 3. Rozbaľte položku Počítač a kliknite na Herný režim. Zrušte začiarknutie políčka vedľa Automaticky zapnúť herný režim počas behu aplikácií zobrazených na celú obrazovku. Kliknite na OK pre uloženie nastavení.
    

  Verzie 6.x a staršie:

  Rozbaľte Používateľské rozhranie, kliknite na Hráčsky mód a zrušte začiarknutie políčka vedľa Automaticky zapnúť herný režim počas behu aplikácií zobrazených na celú obrazovku.

Obr. 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)