[KB2797] Ako pridám / upravím / odstránim internetovú stránku zo zoznamu výnimiek rodičovskej kontroly?

Riešenie

Nastaviť výnimku pre internetovú stránku je rýchlou cestou ako povoliť prístup na danú stránku z konkrétneho používateľského účtu na počítači. Ak chcete pridať / upraviť / odstrániť internetovú stránku zo zoznamu výnimiek rodičovskej kontroly pre používateľský účet na vašom počítači, postupujte takto:

Ako pridám stránku do zoznamu výnimiek:

Ak chcete pridať internetovú stránku do zoznamu výnimiek rodičovskej kontroly pre používateľský účet na vašom počítači, postupujte takto:

 1. Otvorte hlavné okno programu dvojitým kliknutím myšou na ikonu ESET  , ktorá je vyobrazená na lište úloh Windows (Taskbar) - časť rýchly štart (Quicklaunch bar) a štandardne je umiestnená v spodnej časti obrazovky vpravo (vedľa systémových hodín). Iný spôsob ako otvoriť hlavné okno ESET je postupnou voľbou Štart > Programy > ESET > ESET Smart Security.
 2. Kliknite na Nastavenia > Rodičovská kontrola.


Obr.1-1

 1. V module rodičovskej kontroly kliknite na možnosť Nastaviť výnimku pre web stránku..., ktorú nájdete v dolnej časti okna.

  POZNÁMKA:

  Ak sú vaše nastavenia v programe chránené heslom, zadajte ho a kliknite na OK pre potvrdenie.

 
Obr.1-2

 1. V okne Výnimky webových stránok zadajte URL adresu internetovej stránky, pre ktorú chcete vytvoriť výnimku do poľa URL

  POZNÁMKA:

  Ak chcete zablokovať prístup na túto stránku pre konkrétny používateľský účet, označte príslušné zaškrtávacie pole v stĺpci Blokovať.


Obr.1-3

 1. Ak ste skončili s nastaveniami, kliknite na OK, pre ich uloženie.

Ako upravím stránku v zozname výnimiek:

Ak chcete upraviť internetovú stránku v zozname výnimiek rodičovskej kontroly pre používateľský účet na vašom počítači, postupujte takto:

 1. V hlavnom okne programu, stlačte F5. Otvorí sa menu rozšírených nastavení. Toto menu môžete otvoriť aj kliknutím na ikonu stavu ochrany (v pravom hornom rohu hlavného okna) a výberom možnosti Správa nastavení...

  POZNÁMKA:

  Ak sú vaše nastavenia v programe chránené heslom, zadajte ho a kliknite na OK pre potvrdenie.

 2. V stromovom menu (ľavý panel) otvorte vetvu Rodičovská kontrola > Účty a kliknite na Výnimky
 3. V obsahovej časti (vpravo) si z roletového menu vyberte používateľský účet, pre ktorý je výnimka zadefinovaná.
 4. Vyberte si záznam, ktorý chcete upraviť a kliknite na Zmeniť.


Obr.1-4

 1. V okne URL výnimky vykonajte požadované zmeny v samotnom URL, alebo zmeňte stav pre dané URL v roletovom menu Stav na Povolené resp. Blokované.

 
Obr.1-5

 1. Ak ste skončili s nastaveniami, kliknite na OK, pre ich uloženie.

Ako odstránim stránku zo zoznamu výnimiek:

Ak chcete odstrániť internetovú stránku zo zoznamu výnimiek rodičovskej kontroly pre používateľský účet na vašom počítači, postupujte takto:

 1. V hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Rodičovská kontrola.


Obr.1-6

 1. V module rodičovskej kontroly kliknite na možnosť Nastavenia pri roli používateľského účtu, v ktorej chcete výnimku zmazať.

  POZNÁMKA:

  Ak sú vaše nastavenia v programe chránené heslom, zadajte ho a kliknite na OK pre potvrdenie.

 1. Prepnite sa na záložku Blokované a povolené webové stránky.
 2. Označte záznam (URL internetovej stránky), ktorý chcete odstrániť a kliknite na Odstrániť.
 1. Ak ste skončili s nastaveniami, kliknite na OK, pre ich uloženie.


Obr.1-7

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)