[CA7304] Je potrebná aktualizácia na vyššiu verziu produktu z dôvodu výmeny certifikátov na podpisovanie kódu

Zhrnutie

 Poradenský článok pre zákazníkov spoločnosti ESET 2019-0008
31. máj 2019
Závažnosť: vysoká

Súhrn

Onedlho skončí platnosť certifikátov SHA1 a SHA256, ktoré spoločnosť ESET používa na podpisovanie svojho kódu. Aby mohli používatelia starších produktov ESET naďalej dostávať aktualizácie, musia prejsť na vyššiu verziu, ktorá podporuje bezproblémovú výmenu certifikátov.

Nižšie nájdete zoznam verzií produktov ESET, ktoré vyžadujú aktualizáciu na vyššiu verziu.

Customer Advisory

Podrobnosti

Keďže obom certifikátom SHA1 a SHA256, ktoré spoločnosť ESET využíva na podpisovanie svojho kódu, sa o krátky čas skončí platnosť, zabezpečili sme náhradné certifikáty na podpísanie binárnych súborov našich produktov určených pre operačný systém Windows. Niektoré verzie produktov ESET vydané pred októbrom 2017 však neboli pripravené na výmenu podpisových certifikátov. Používatelia týchto starších produktov preto budú musieť vykonať aktualizáciu na novšiu verziu produktu, ktorá podporuje spomínanú výmenu certifikátov. Kompletný zoznam produktových verzií, ktorých sa tento problém týka, nájdete nižšie.

Dňa 20. júla 2019 už budú oba podpisové certifikáty neplatné. Po tomto dátume by dotknuté produkty ESET neboli schopné aktualizovať svoje programové moduly, ako je napríklad detekčné jadro. V spoločnosti ESET sme si vedomí toho, že mnohí zákazníci si potrebujú aktualizáciu na novšiu verziu naplánovať vopred a nebolo by možné, aby všetci naši zákazníci stihli prejsť na vyššiu verziu ešte pred uvedeným dátumom. V súvislosti s tým sme pripravili aktualizovanú verziu modulu Loader (zavádzač), aby sme používateľom poskytli viac času na vykonanie aktualizácie produktov ESET. Táto verzia modulu je podpísaná starými aj novými certifikátmi a dokáže tak zabezpečiť, aby nainštalovaný produkt ESET mohol aj po 20. júli 2019 pokračovať v prijímaní aktualizácií, ktoré už budú podpísané novým certifikátom. Používateľom tak zabezpečí, aby mohli v produkte naďalej dostávať pravidelné aktualizácie ešte pred tým, ako prejdú na vyššiu verziu produktu ESET. Tento modul bude distribuovaný všetkým zákazníkom spoločnosti ESET pred 20. júlom 2019. Stále však vyzývame používateľov dotknutých produktov, aby vykonali aktualizáciu na vyššiu verziu radšej skôr. Nejde totiž o trvalé riešenie a modul Loader časom stratí podporu pre staršie certifikáty. Hoci plánujeme ponechať modul v tomto stave dostatočne dlho na to, aby sme používateľom umožnili hladký plánovaný upgrade produktov ESET, akákoľvek nepredvídaná potreba aktualizovať modul po 20. júli 2019 zapríčiní jeho okamžitú stratu podpory. Aktualizáciu produktu ESET na vyššiu verziu preto odporúčame neodkladať.

Dotknuté produkty ESET budú čoskoro informovať používateľov o potrebnej aktualizácii na vyššiu verziu, a to pomocou upozornenia priamo v hlavnom okne programu v časti venovanej stavu ochrany. V prípade, že je produkt vzdialene spravovaný, tento stav bude tiež nahlásený do nástroja ESET Remote Administrator/ESET Security Management Center, aby sa administrátorom dotknutých koncových pracovných staníc zobrazilo upozornenie a mohli následne naplánovať aktualizáciu na vyššiu verziu produktu.

Poznámka: Aj keď sa vždy odporúča aktualizácia na najnovšiu dostupnú verziu, na vyriešenie tohto problému stačí aktualizovať na najnovšie vydanie (build) tej verzie produktu ESET, ktorú má používateľ aktuálne nainštalovanú. Napríklad v prípade niektorého vydania z produktovej verzie 6.6.x.x stačí vykonať aktualizáciu na verziu 6.6.2089.2.

Produkty spoločnosti ESET určené pre domácich zákazníkov, ktorých sa tento problém týka, budú na vyššiu verziu aktualizované automaticky prostredníctvom aktualizácie programových komponentov (PCU).

Dotknuté produkty

Firmy:

  • ESET Endpoint Security, ESET Endpoint Antivirus
    • 6.6.0.0 – 6.6.2063.x

Domácnosti:

  • ESET NOD32 Antivirus, Internet Security, Smart Security, Smart Security Premium
    • 10.0.0.x – 10.0.398.x
    • 10.1.0.x – 10.1.234.x
    • 11.0.0.x – 11.0.143.x

Zdroje

Domácnosti:

Firmy:

Spätná väzba a technická podpora

Ak nám chcete poskytnúť spätnú väzbu alebo máte otázky týkajúce sa tejto problematiky, kontaktujte nás prostredníctvom nášho fóra ESET Security Forum alebo cez lokálnu technickú podporu spoločnosti ESET.

Protokol verzií

Verzia 1.1 (13. jún 2019): zmenené odkazy v sekcii „Zdroje“
Verzia 1.0 (31. máj 2019): prvotná verzia tohto dokumentu

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)