[KB3589] Jak zainstalować program ESET Remote Administrator Serwer? (6.x)

Rozwiązanie

 Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami by zainstalować program ESET Remote Administrator (ERAS w swojej sieci. By dowiedzieć się większej ilości informacji odnośnie jakie nowe funkcjonalności posiada ERA 6 odwiedź ERA FAQ.

Aktualizacja z wersji wcześniejszych ESET Remote Administrator?

Ten artykuł odnosi się tylko do instalacji ESET Remote Administrator (ERA) w sieci w której nie ma innych wersji ERA w użyciu. KLIKNIJ TUTAJ by dowiedzieć się jak zaktualizować wcześniejsze wersje ESET Remote Administratora.

Video tutorial

I. Wymagania systemowe i warunki

Wypełnij poniższe przed instalacją ESET Remote Administrator Server:

 • Upewnij się że komputer na którym planujesz zainstalować ERA Server spełnia MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE i i używa kompatybilnego systemu operacyjnego (zobacz kompatybilność z systemami Windows, Mac lub Linux.
 • Sprawdź kompatybilność twojej bazy danych z ERA Serwerem:
 • Jeżeli nie masz skonfigurowanej bazy danych do użycia z ERA Serwer, Microsoft SQL Serwer Express jest zawarty w instalatorze. Notatka - Microsoft SQL Server Express ma limit 10GB.
 • Microsoft Access nie jest wspierany przez ERA Serwer. ERA Serwer wspiera Microsoft SQL Server lub MySQL w wersji 5.5 lub noweszej.
 • Porty używane przez ERA muszą być otwarte tam gdzie instalujesz ERA Serwer.
 • Java Runtime Environment w wersji 7 lub nowszej musi być zainstalowana w miejscu gdzie instalujesz ERA Server
 • Upewnij się że posiadasz klucz licencyjny, który otrzymałeś po zakupie licencji.
 • Upewnij się jaki zainstalowany posiadasz system operacyjny 32-bitowy czy 64-biotwy.

Kiedy zweryfikowałeś wszystkie wymienione warunki, kontynuuj cześć II instalacji ERA Serwer.

II. Instalacja ESET Remote Administrator Server

 1. Kliknij na poniższy link by pobrać ESET Remote Administrator Serwer i rozpakuj go używając programu Winrar lub 7zip.

  Pobierz ESET Remote Administrator Server
 2. Po rozpakowaniu pobranego ERA Serwer otwórz folder i wybierz architekturę (32 bit / 64 bit) i kliknij dwukrotnie Setup.exe.

 3. Wybierz Serwer Remote Administrator i kliknij Dalej.

  center

 4. Przeczytaj umowę licencyjną i jeżeli się z nią zgadzasz zaznacz Akceptuję warunki umowy licencyjnej i klikamy przycisk Dalej.

 5. Pozostaw domyślne wartości komponentów do zainstalowania (odznacz Microsoft SQL Server Express jeżeli już go posiadasz) i kliknij Instaluj. Czas instalacji zależy od konfiguracji systemu operacyjnego. Jeżeli wymagania instalacji nie zostały spełniony wyświetli się stosowny komunikat.

  center

 6. W trakcie instalacji pojawi się kreator w którym konieczne będzie Aktywowanie ESET Remote Administrator. Wybieramy Aktywuj licencję teraz i poniżej podajemy długi klucz który otrzymaliśmy i po wprowadzeniu klikamy przycisk Dalej.

  center

 7. Jeżeli instalujesz Microsoft SQL Express Serwer, kontynuuj w kroku 10.

  center

 8. Użytkownicy z preinstalowną bazą danych: Wybierz odpowiednią bazę danych z rozwijalnego menu Baza Danych. Wprowadź nazwę bazy danych, nazwę hosta i port (Możesz znaleźć te informacje w SQL Server Configuration Manager) dla twojej bazy danych i kliknij przycisk Dalej.

 9. Użytkownicy z istniejącą już bazą danych: Wybierz Użyj istniejącego użytkownika i następnie wprowadź Nazwę bazy danych i hasło.

 10. Wprowadź hasło którego będziesz używać do logowania się do serwera. Wprowadź w pole Hasło i Potwierdź hasło i następnie kliknij przycisk Dalej.

  center

 11. W oknie Informacje dotyczące certyfikatu możesz zmienić swój certyfikat. Jedynymi wymaganymi polami są Nazwa pospolita certyfikatu oraz Ważność certyfikatu. Wprowadź informacje o swoim certyfikacie które chcesz dodać. Jeżeli utworzyłeś hasło upewnij się czy zarejestrowałeś to ponieważ wszyscy klienci używający tego certyfikatu będą wymagać tego hasła do użycia tego certyfikatu. Kliknij Dalej jeżeli skończyłeś.

  center

 12. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone poniższe okno. Kliknij w adres URL by otworzyć konsole ERA. Zalecamy by dodać do ulubionych tą stronę lub zanotować ten adres do późniejszych wglądów. Domyślnie instalator ERA utworzy link do konsoli w Menu Start.

  center

 13. Z poprawnie zainstalowanym serwerem ERA, następnym krokiem będzie instalacja wypychana klientów na komputery końcowe.

Dodatkowa pomoc