[KB3287] ESET Secure Authentication: Najczęściej zadawane pytania

Rozwiązanie

ESET Secure Authentication: Najczęściej zadawane pytania

Znane problemy

 1. Czym jest ESET Secure Authentication?
  ESET Secure Authentication (ESA) jest rozwiązaniem dla urządzeń mobilnych, które korzysta z autoryzacji za pomocą dwuskładnikowego  jednorazowego hasła dostępu (2FA-OTP) dla dostępu do firmowego VPN (Virtual Private Network) oraz aplikacji webowych Microsoft (np. Outlook Web App).
 1. Jakie środowiska są wspierane dla ESET Secure Authentication Server?
  Instalator automatycznie wybiera wszystkie komponenty które mogą zostać zainstalowane na aktualnym kliencie, z wyjątkiem usługi Core Authentication która jest domyślnie wybrane przy pierwsze instalacji.
  • Usługi ESA oraz narzędzia zarządzania: wersje 32-bit/64-bit Windows Server: 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012 and 2012 R2
    
  • Microsoft Small Business Server 2008, 2011
    
  • Windows Server 2012 Essentials and 2012 R2 Essentials
      
  • Domena Active Directory: Windows 2000 Native (minimalny poziom funkcjonalny domeny)
    
  • Kompatybilność z Microsoft Threat Management Gateway (TMG) oraz Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA)
 1. Które aplikacje webowe Microsoft są wspierane?
  • Microsoft Exchange 2007
   • Outlook Web Access
  • Microsoft Exchange 2010
   • Outlook Web App
   • Exchange Control Panel
  • Microsoft Exchange 2013
   • Outlook Web App
   • Exchange Admin Center

  Logowanie do Outlook Web App zabezpeiczone przez ESET Secure Authentication

   

  • Microsoft Dynamics CRM 2011
  • Microsoft Dynamics CRM 2013
  • Microsoft Dynamics CRM 2015
  • Microsoft SharePoint 2010
  • Microsoft SharePoint 2013
  • Microsoft Remote Desktop Web Access
  • Microsoft Terminal Services Web Access
  • Microsoft Remote Web Access (produkt wcześniej nazywany Remote Web Workplace)
 1. Które urządzenia mobilne są wspierane?
  • iPhone iOS 4.3 or higher
  • Android™ 2.1 or higher
  • Windows Phone 7 or higher
  • Windows Mobile 6
  • BlackBerry® 4.3 to 7.1
  • BlackBerry® 10
  • Symbian® - wszystkie wspierające platformę J2ME
  • Wszystkie telefony wspierające platformę J2ME
 1. Jak zainstalować i skonfigurować ESET Secure Authentication?

  Film z instalacji

  Po stronie serwera: Odwiedź artykuł Wymagania do instalacji ESET Secure Authentication.
  Po stronie klienta (aplikacja mobilna): Odwiedź jeden z poniższych artykułów, zgodnych z twoim urządzeniem
 1. Czy ESET Secure Authentication może być używany razem z ESET Remote Administrator?
  Nie. ESET Secure Authentication nie może być zarządzany poprzez ESET Remote Administrator. Jednakże ESET Secure Authentication Server może być zainstalowany na tym samym serwerze co ESET Remote Administrator.
   
 1. Czy ESET Secure Authentication Server może być użyty na moim aktualnym VPN?
  Proszę przejść do artykułu w bazie wiedzy w którym znajduje się lista wspieranych połączeń VPN. Znajdują się tam również odnośniki do poradników integracji które wyszczególniają najlepsze praktyki podczas korzystania z ESET Secure Authentication z danym VPN.
   
 1. Czy mogę użyć ESET Secure Authentication aby dodać dwustopniową weryfikację (2FA) do istniejącej aplikacji weryfikacyjnej?
  Tak, API programu ESET Secure Authentication pozwala na dodanie 2FA do istniejącej aplikacji. Po więcej informacji odwiedź poradnik użytkownika API ESET Secure Authentication.
   
 1. Czy ESA może używać uwierzytelnienia typu Push dla urządzeń z systemem Android?
  Tak. W wersji 2.5.x oraz późniejszych można użyć metody uwierzytelniania Push na urządzeniach mobilnych (Android oraz iOS). Obydwie metody uwierzytelniania, OTP oraz Push mogą być włączone dla każdego użytkownika w interfejsie zarządzania ADUC (Active Directory Users and Computers).

  Aby wyświetlić przegląd właściwości metody uwierzytelniania Push przejdź do: ESET Secure Authentication – Uwierzytelnianie Push.

 1. Kto ponosi koszty za wiadomości SMS?
  Wszelkie koszty związane z otrzymywaniem wiadomości SMS (takie jak transmisja danych czy opłaty za roaming) są nakładane na użytkownika.
   
 1. Czy ESET Secure Authentication można używać z platformą VMware View?
  Tak. VMware jest wspierane przez ESET Secure Authentication.
   
 1. Czy mobilna aplikacja ESET Secure Authentication może być zainstalowana na urządzeniu na którym jest już zainstalowany program ESET Mobile Security bądź ESET Endpoint Security for Android?
  Tak. Produkty ESET Mobile Security działają odrębnie i nie wpływają na prace mobilnej aplikacji ESET Secure Authentication.
   
 1. Jakie języki są dostępne?
  Aktualna wersja jest dostępna w języku angielskim. Aplikacje mobilne są dostępne w angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim i słowackim a w wersji 2.5.x i późniejszej, holenderskim, włoskim, czeskim, tureckim, polskim, arabski, portugalskim, japońskim, chińskim uproszczonym oraz chińskim tradycyjnym.
 1. Znane problemy
  • ESET Secure Authentication nie może zostać zainstalowany w środowisku z wieloma domenami Active Directory przez inne uzytkownika niż Domain Admin. Wersja rowiązująca problem zostanie wydana w możliwie najkrótszym czasie.

 


 

Dodatkowa pomoc