[KB2866] Jak mogę dodać lub usunąć pasek narzędzi ESET Smart Security z mojego klienta pocztowego (Thunderbird, Windows Mail, Outlook)?

Rozwiązanie

Domyślnie pasek narzędzi ESET Smart Security wyświetli się w programach Microsoft Outlook, Outlook Express/Windows Mail, Windows Live Mail i Mozilla Thunderbird. Ten pasek pozwala ci na szybkie oznaczenie wiadomości jako Spam lub Pożądaną wiadomość oraz kategoryzować adresy nadawców jako Adresy zaufane (biała lista) lub Adresy spamu (czarna lista).

 

Włączenie/wyłączenie tymczasowo paska narzędzi Antyspamu
Aby włączyć/wyłączyć pasek narzędzi Antyspamu tylko na czas sesji, uruchom swojego klienta pocztowego, i w menu Widok i w pod menu Paski narzędzi włącz/wyłącz opcję ESET Smart Security.

Dodawanie lub usuwanie paska narzędzi Antyspamu na stałe
Aby dodać lub usunąć pasek narzędzi na stałe postępuj według poniższej instrukcji:

 

NOTKA:

Jeśli pasek narzędzi nie jest widoczny w twoim kliencie pocztowym, a opcja integracji z programami pocztowymi jest włączona, wyłącz ową integrację (krok 3), a następnie przejdź kolejno przez kroki 1,2,3 i 4.

1. Otwórz główne okno programu, poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonie ESET znajdującej się w zasobniku, obok zegara systemowego, lub poprzez wybranie programu z menu Start Wszystkie programy ESET/ESET Smart Security.

2. Naciśnij klawisz F5 na klawiaturze, aby przejść do ustawień zaawansowanych, a następnie odszukaj pozycję Internet I poczta e-mail Ochrona programów poczty e-mail Programy poczty e-mail Integracja z programami pocztowymi.

3. Zaznacz lub odznacz opcje dotyczącą twojego klienta pocztowego, i kliknij OK. aby zapisać zmiany.

4.Wyłącz i włącz swojego klienta pocztowego ponownie.

Dodatkowa pomoc