[KB6519] Ako v produkte ESET vylúčiť z kontroly aplikáciu podľa jej názvu? (domáci používatelia s OS Windows)

Problém

  • Potrebujete z kontroly vylúčiť aplikáciu podľa jej názvu.

Riešenie

  1. Otvorte hlavné okno vášho programu ESET pre Windows.
Zistenie názvu aplikácie
  • Aby ste mohli aplikáciu vylúčiť z kontroly, potrebujete najskôr zistiť jej názov, pod ktorým bola detegovaná programom ESET.
  • Môže ísť napríklad o detekciu potenciálne nechcenej aplikácie (PUA).

    2. Ak chcete zistiť presný názov detekcie, nájdite protokol so zachyteným objektom, ktorý chcete vylúčiť z ďalších kontrol, a skopírujte názov detekcie zo stĺpca Detekcia.

Obrázok 1-1

  1. Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírených nastavení.

  2. Kliknite na Detekčné jadro, rozbaľte sekciu Vylúčenia a kliknite na možnosť Upraviť vedľa popisu Vylúčenia detekcií.Obrázok 1-2

  1. Kliknite na Pridať.

  2. Pridajte vylúčenie vybratím cesty, zadaním hodnoty hash alebo zadaním názvu detekcie. Bližšie informácie o rôznych typoch vylúčení nájdete na tomto odkaze.

Obrázok 1-3

  1. Kliknite trikrát na tlačidlo OK pre uloženie zmien a zatvorenie okna Rozšírených nastavení. Aplikácia je odteraz vylúčená z kontroly.

Obrázok 1-4

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)