[KB6446] Jak wygenerować logi z aplikacji Wireshark?

Problem

Po kontakcie z działem pomocy technicznej możesz zostać poproszony o odtworzenie problemu oraz o przesłanie logów Wireshark. Aby tego dokonać, będziesz potrzebować oprogramowania Wireshark. 
 

Kiedy logi Wireshark są potrzebne?

Logi Wireshark są potrzebne zazwyczaj podczas problemu sieciowego (np. problem aktualizacji czy aktywacji).

 

Rozwiązanie

 1. Pobierz oprogramowanie Wireshark: https://www.wireshark.org/#download
   
 2. Po pobraniu instalatora, przeprowadź instalację oprogramowania Wireshark. Możesz użyć domyślnych ustawień
   
 3. Uruchom program Wireshark
   
 4. Naciśnij dwa razy lewym przyciskiem myszki na połączenie sieciowe, z którego aktualnie korzystasz. Ruch sieciowy zostanie automatycznie rejestrowany


   
 5. Odtwórz problem, który jest rozwiązywany przez dział pomocy technicznej
   
 6. Po odtworzeniu problemu możesz zatrzymać zbieranie logów za pomocą czerwonego przycisku


   
 7. Aby zapisać logi naciśnij File → Save As... i zapisz plik w formacie *.pcapng

Dodatkowa pomoc