[KB7465] Aktualizácia ERA Agentov (6.5) alebo ESET Management Agentov (7.x) na najnovšiu verziu ESET Management Agent 7.2 použitím úlohy Aktualizácia súčastí

Problém

  • Už ste aktualizovali ERA 6.5 alebo ESMC 7.x na najnovšiu verziu ESET Security Management Center 7.2, ale na počítačoch spravovaných programom ESMC naďalej beží staršia verzia Agenta, čo možno vidieť vo Web Console v sekcii Riadiaci panelAplikácie ESETNeaktuálne aplikácie.
Obrázok 1-1

Riešenie

  1. Otvorte ESMC Web Console.
  2. Kliknite na ÚlohyNováKlientska úloha.
Obrázok 1-2
  1. Zadajte Názov úlohy, z roletového menu Úloha vyberte klientsku úlohu Aktualizáciu súčastí Security Management Center a kliknite na Nastavenia.
Obrázok 1-3
  1. Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov, ako aj možnosť V prípade potreby automaticky reštartovať. Následne kliknite na Vybrať server.

 

Obrázok 1-4
  1. Vyberte najnovšiu verziu ESET Security Management Center a kliknite na OK.
Obrázok 1-5
  1. Kliknite na Dokončiť pre vytvorenie klientskej úlohy a následne na Vytvoriť spúšťač.
Obrázok 1-6
  1. Kliknite na CieľPridať skupiny.
Obrázok 1-7
  1. V sekcii Skupiny označte políčko vedľa skupiny Všetko a kliknite na OK.
Obrázok 1-8
  1. Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa klientska úloha aplikuje na všetky spravované počítače. Dokončenie úlohy môže istý čas trvať v závislosti od intervalu replikácie Agenta. Po dokončení úlohy na všetkých spravovaných počítačoch bude ESET Management Agent aktualizovaný na najnovšiu verziu (7.2).

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)