[KB6925] Ako manuálne aktualizovať ESET Remote Administrator vo verzii 6.4 a novších na ESET Security Management Center 7.1?

Problém

 • Manuálna aktualizácia prostredia ERA 6.4, ERA 6.5 alebo ESMC 7.0 na najnovšiu verziu ESET Security Management Center 7.1

Riešenie

Skôr ako začnete

Požiadavky

Pred aktualizáciou na ESMC 7.1 sa uistite, že sú splnené všetky požiadavky, ktoré si inštalácia ESMC 7 vyžaduje.

Aktualizáciu na ESMC 7 je možné vykonať len z ERA 6.4 a novších verzií

Aktualizáciu na ESET Security Management Center 7 je možné vykonať len z ESET Remote Administrator (ERA) vo verzii 6.4 alebo novších. Overte si, ktorú verziu ERA máte nainštalovanú.

Vytvorte si kompletnú zálohu ERA:
 • Databáza: Vytvorte si zálohu databázy podľa týchto inštrukcií.
 • Konfigurácia: Skopírujte si súbor Startupconfiguration.ini, ktorý sa nachádza v umiestnení: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData
 • Certifikáty: Vyexportujte certifikačné autority a partnerské certifikáty.
 • Mobile Device Connector: Ak využívate tento komponent, skopírujte súbor Startupconfiguration.ini, ktorý sa nachádza v umiestnení: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Configuration.

 

Pokyny uvedené nižšie popisujú, ako manuálne aktualizovať ESET Remote Administrator 6.4 alebo novšie verzie na ESET Security Management Center 7:

Aktualizácia na ESMC 7.1:

 1. Kliknite na nasledujúci odkaz pre stiahnutie inštalátora ESET Security Management Center pre Windows:
  Stiahnuť inštalátor ESET Security Management Center

 2. Spustite inštalačný súbor Setup.exe.


  Obrázok 1-1

 3. Na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ešte predtým si môžete v prípade potreby v roletovom menu zmeniť nastavenie jazyka z angličtiny na slovenčinu.


  Obrázok 1-2

 4. Vyberte možnosť Upgrade all components (Aktualizovať všetky súčasti) a kliknite na Next (Ďalej).


  Obrázok 1-3

 5. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA) a ak súhlasíte s uvedenými podmienkami, kliknite na tlačidlo I accept the terms in the License Agreement (Súhlasím s licenčnou dohodou) a kliknite na Next (Ďalej).


  Obrázok 1-4

 6. Skontrolujte zoznam súčastí ESMC, ktoré sa budú aktualizovať, a kliknite na Next (Ďalej).
  Aktualizácia Apache Tomcat

  - Aktualizácia ESMC Web Console bude fungovať len v prípade, že Apache Tomcat bol nainštalovaný cez All-in-one inštalátor. Aktualizácia ESMC Web Console nie je podporovaná, ak je nainštalovaná vlastná verzia Apache Tomcat (manuálna inštalácia služby Tomcat prostredníctvom service.bat).

  - Aktualizácia Apache Tomcat vymaže priečinok ERA umiestnený v C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat priečinok ]\webapps\. Ak používate ERA priečinok aj na ukladanie nejakých ďalších dát, pred začatím aktualizácie si tieto dáta zálohujte.

  - Ak sú v umiestení C:\Program Files\Apache Software Foundation \ [Tomcat priečinok] \webapps\ uložené aj nejaké ďalšie dáta (okrem ERA a ROOT priečinkov), aktualizácia Apache Tomcat neprebehne a aktualizuje sa len Web Console.

   


  Obrázok 1-5

 7. Ak aktualizujete Web Console, uistite sa, že máte nainštalovanú 64-bitovú Javu. Ak máte na vašom systéme nainštalované viaceré Java verzie, odporúčame odinštalovať staršie verzie (najstaršou podporovanou verziou je Java 8) a ponechať si iba najnovšiu verziu Javy.
  Oracle Java licencie

  Od januára 2019 budú verejné aktualizácie Java SE 8 vydávané spoločnosťou Oracle k dispozícii na obchodné, komerčné alebo produkčné použitie len s komerčnou licenciou. Ak si nepredplatíte Java SE, môžete podľa tohto postupu prejsť na bezplatnú alternatívu a nainštalovať si jednu z podporovaných Java edícií.

  a)    Ak chcete vybrať už nainštalovanú Javu, kliknite na možnosť Select a Java installation (Vyberte typ inštalácie Javy). Následne vyberte priečinok, kde máte nainštalovanú Javu (s podpriečinkom bin, napríklad C:\Program Files\Amazon Corretto\jdk1.8.0_232) a kliknite na OK. Inštalátor vás upozorní, ak by ste zadali neplatnú cestu k priečinku.
  b)    Kliknite na tlačidlo Upgrade (Aktualizovať) pre spustenie aktualizácie, prípadne na tlačidlo Change (Zmeniť), ak chcete zmeniť cestu k inštalačnému priečinku Javy.


  Obrázok 1-6


  Obrázok 1-7

 8. Pri prebiehajúcej aktualizácii sprievodca inštaláciou ESMC nebude reagovať. Aktualizácia môže trvať dlhší čas v závislosti od konfigurácie systému.


  Obrázok 1-8

 9. Po skončení aktualizácie kliknite na Finish (Dokončiť).


  Obrázok 1-9

 10. Otvorte webový prehliadač a prihláste sa do aktualizovanej ESMC Web Console vo verzii 7.1.

 

Aktualizácia ERA infraštruktúry (Proxy, Agenty):

Pokračujte aktualizáciou ERA Proxy na Apache HTTP Proxy a aktualizáciou ERA Agentov na novších ESET Management Agentov na klientskych počítačoch.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)