[KB6819] Aktualizácia ESET Remote Administrator (6.5) na ESET Security Management Center (7.2) prostredníctvom Web Console

Problém

 • Aktualizácia jednotlivých súčastí ERA (Agent, Server, Proxy) na najnovšie ESMC
 • Vyriešenie chýb CReplectionModule prostredníctvom aktualizácie na najnovšiu verziu

Riešenie

Skôr ako začnete

Požiadavky

Pred aktualizáciou na ESMC 7.2 sa uistite, že sú splnené všetky požiadavky, ktoré si inštalácia ESMC 7.2 vyžaduje.

Dôležité odporúčania pred aktualizáciou

Aktualizáciu na ESET Security Management Center 7.2 je možné vykonať len z ESET Remote Administrator (ERA) vo verzii 6.5 alebo novších. Overte si, ktorú verziu ERA máte nainštalovanú.

ESMC Server vo verzii 7.2 nie je kompatibilný s 32-bitovými počítačmi (x86). Aktualizácia na verziu 7.2 na 32-bitovom počítači skončí chybou.

 • Ak ste už spustili aktualizáciu a teraz váš systém nefunguje, je potrebné manuálne preinštalovať všetky ESMC súčasti na pôvodnú verziu.
 • Ak chcete vykonať aktualizáciu, musíte najskôr premigrovať vaše súčasné ESMC na 64-bitový počítač a až po úspešnej migrácii opätovne spustiť úlohu aktualizácie.

Ak máte nainštalovanú staršiu nepodporovanú databázu (MySQL 5.5 alebo MSSQL 2008), je potrebné databázu aktualizovať na kompatibilnú verziu ešte pred aktualizáciou ESMC Servera.

Vytvorte si kompletnú zálohu ERA 6.5:
 • Databáza: Vytvorte si zálohu databázy podľa týchto inštrukcií.
 • Konfigurácia: Skopírujte si súbor Startupconfiguration.ini umiestnený v adresári: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData
 • Certifikáty: Vyexportujte certifikačné autority a partnerské certifikáty.
 • Mobile Device Connector: Ak využívate tento komponent, skopírujte súbor Startupconfiguration.ini umiestnený v adresári: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration.
Používam ERA vo verzii 6.0 – 6.4

Verzie ERA 6.0 – 6.4 dosiahli koniec životného cyklu (EOL) a nie je možné ich na ESMC 7.2 aktualizovať priamo. Najprv je potrebné vykonať aktualizáciu na verziu ERA 6.5. Ak váš ERA Server beží na 32-bitovom počítači, po aktualizácii budete musieť premigrovať ERA databázu na ERA Server bežiaci na 64-bitovom počítači.

Podľa inštrukcií v článku [KB3668] aktualizujte infraštruktúru ERA na verziu 6.5 (Server a Agenty) a následne pokračujte v postupe popísanom v tomto článku [KB6819].


Podľa nasledujúcich krokov aktualizujete komponenty ERA (Server, Console), ako aj ESET Remote Administrator Agenty (ERA Agenty). Pri aktualizácii na najnovšiu verziu sa vami nastavené politiky zachovajú. Najskôr aktualizujte ERA Server. Vyberte niekoľko klientskych počítačov, na ktorých skúšobne spustíte úlohu aktualizácie (použite aspoň jedného klienta pre každý systém/bitovú verziu).

Aktualizujte ERA Server pomocou úlohy Aktualizácia súčastí vo Web Console

Dlhšie trvanie úlohy na aktualizáciu súčastí

Dokončenie úlohy Aktualizácia súčastí môže istý čas trvať. Nereštartujte váš ERA Server, až kým sa úloha nedokončí.

Špeciálne znaky môžu spôsobiť zlyhanie aktualizácie

V prípade, že máte splnené všetky požiadavky, no aktualizácia na najnovšiu verziu ESET Security Management Center (ESMC) zlyhá, môže to byť spôsobené použitím špeciálnych znakov vo vašom hesle k ERA. Tento problém vyriešite zmenou ERA hesla, po ktorej sa môžete opätovne pokúsiť o aktualizáciu.

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) vo vašom webovom prehliadači a prihláste sa.

 2. Kliknite na Správca Úlohy pre klientaESET Remote AdministratorAktualizácia súčastí Remote Administrator a následne na tlačidlo Nová.

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Do poľa Názov zadajte názov úlohy. Uistite sa, že v časti Úloha je zvolená možnosť Aktualizácia súčastí Remote Administrator.

Obrázok 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Rozbaľte sekciu Nastavenia, označte možnosť Súhlasím s licenčnou dohodou koncového používateľa aplikácie a následne kliknite na Vybrať server. Odporúčame vám tiež vybrať možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné.

Obrázok 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Vyberte ESMC Server, na ktorý chcete aktualizovať, a kliknite na OK.

Obrázok 1-4
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 2. Vytvorte spúšťač a ako cieľ úlohy pridajte počítač, na ktorom máte nainštalovaný ERA Server.
  Nepridávajte viac cieľových počítačov

  Ako cieľ pridajte iba počítač, na ktorom je nainštalovaný ERA Server. V tomto bode aktualizácie nepridávajte viac cieľových počítačov.

 1. Počkajte pár minút, kým sa aktualizujú všetky komponenty ESMC nainštalované na serveri. Počas aktualizácie môže dôjsť k zastaveniu služby Apache Tomcat. Ak Web Console nie je po aktualizácii k dispozícii, otvorte správu služieb (spustite services.msc) a cez možnosť Spustiť zapnite službu Apache Tomcat.
 2. Aby ste si overili, či aktualizácia vášho servera na ESET Security Management Center prebehla úspešne, skontrolujte sekciu Programy a súčasti v okne Ovládací panel. Ak bola aktualizácia úspešná, medzi programami uvidíte zobrazený ESET Security Management Center Server.

Obrázok 1-5

Používate synchronizáciu s Active Directory a vykonali ste aktualizáciu na ESMC 7.2 na systéme Windows?

ESMC Server 7.2 na systéme Windows predvolene používa protokol LDAPS pre všetky pripojenia Active Directory. Ak aktualizujete staršiu verziu ESMC na EMSC 7.2 a predtým ste používali synchronizáciu Active Directory, synchronizácia úloh v ESMC 7.2 bude neúspešná. Riešenie nájdete v tejto kapitole Online pomocníka pre ESMC.


Aktualizujte ERA Agenty na spravovaných počítačoch

Po dokončení úlohy na ESMC Serveri si overte, či aj naďalej všetko správne funguje. Po hodine si overte, či sa neobjavili nejaké problémy. Následne môžete aktualizovať Agenty na spravovaných počítačoch pomocou úlohy Aktualizácia súčastí a vybraním statickej skupiny Všetko ako cieľa úlohy. Pozrite si podrobný návod.

V prípade väčšej siete so stovkami či tisíckami klientskych počítačov:

Používatelia ERA 6.x Proxy

Ak máte nainštalované ERA 6.5 Proxy, prečítajte si príslušné články Databázy znalostí pred aktualizovaním klientov.

Neaktualizujte klienty pripájajúce sa cez Proxy, až kým nenastavíte vhodné proxy riešenie pre ESMC.

  1. Vyberte vzorku klientov, na ktorej vykonáte testovaciu aktualizáciu (vyberte aspoň jedného klienta pre každý operačný systém/bitovú kategóriu), a spustite úlohu.
  2. Odporúčame použiť Apache HTTP Proxy (alebo akékoľvek iné transparentné proxy s aktívnym ukladaním do vyrovnávacej pamäte), aby sa obmedzilo zaťaženie siete. Zvolené testovacie klienty spustia sťahovanie potrebných inštalátorov a ich uloženie do vyrovnávacej pamäte (cache). Pri ďalšom spustení aktualizačnej úlohy už budú inštalátory na jednotlivé klientske počítače distribuované priamo z vyrovnávacej pamäte.
  3. Po úspešnom otestovaní aktualizácie pokračujte v rovnakom postupe aj na zvyšných klientoch. Druhou možnosťou je ako cieľ úlohy aktualizácie nastaviť statickú skupinu Všetko. Aktualizácia nebude vykonaná na tých počítačoch, ktoré už aktualizované boli.

Ak úloha Aktualizácia súčastí nefunguje správne, skúste Agenty aktualizovať pomocou klientskej úlohy Spustenie príkazu.


Alternatívna metóda: Aktualizácia ERA Agentov pomocou úlohy Spustenie príkazu

Ide o alternatívnu metódu, ktorú odporúčame iba pre pokročilých používateľov, alebo ak úloha Aktualizácia súčastí nebola neúspešná.

 1. Vytvorte novú dynamickú skupinu na základe operačného systému (32-bitový alebo 64-bitový).
  • Pre 32-bitové systémy:
   • Operácia „AND“
   • Pridajte pravidlo Verzia OS > Platforma OS = (rovná sa) 32-bit
   • Pridajte pravidlo Verzia OS > Typ OS obsahuje Windows
  • Pre 64-bitové systémy:
   • Operácia „AND“
   • Pridajte pravidlo Verzia OS > Platforma OS = (rovná sa) 64-bit
   • Pridajte pravidlo Verzia OS > Typ OS obsahuje Windows
 2. Vytvorte novú klientsku úlohu pre 32-bitové systémy.

  Umiestnenie ESMC protokolu:

  ESMC protokol nájdete v umiestnení %TEMP%, napríklad:C:\Windows\Temp

  V používateľskej príručke pre ESMC nájdete informáciu o umiestnení súborov protokolov pre všetky ESMC súčasti.

  1. V sekcii Základné vyberte z roletového menu Úloha možnosť Spustiť príkaz.

  1. V sekcii Nastavenia zadajte do poľa Príkazový riadok na spustenie nasledujúci príkaz: msiexec /qn /i "\\SERVER\readonlyshare\Agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt (nahraďte server názvom vášho servera a readonlyshare názvom vášho zdieľaného adresára).
   • V prípade použitia inštalačného balíka cez HTTP:

    msiexec /qn /i "http://SERVER/share/agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

    msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v7/7.2.1266.0/agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
  2. Vytvorte spúšťač pre danú úlohu a v sekcii Ciele vyberte dynamickú skupinu pre 32-bitové operačné systémy, ktorú ste vytvorili v kroku č. 1.
 3. Vytvorte novú klientsku úlohu pre 64-bitové systémy.

  Chybové hlásenie "MainEngineThread is returning 1619"

  Inštalačný balík je poškodený a nie je možné ho otvoriť. ESET Management Agenta je potrebné nasadiť použitím iného inštalačného balíka.

  1. V sekcii Základné vyberte z roletového menu Úloha možnosť Spustiť príkaz.

  1. V sekcii Nastavenia zadajte do poľa Príkazový riadok na spustenie nasledujúci príkaz:msiexec /qn /i "\server\readonlyshare\Agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt (nahraďte server názvom vášho servera a readonlyshare názvom vášho zdieľaného adresára).
   • V prípade použitia inštalačného balíka cez HTTP:

    msiexec /qn /i "http://SERVER/share/agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt

    msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v7/7.2.1266.0/agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%\era-agent-upgrade.txt
  2. Vytvorte spúšťač pre danú úlohu a v sekcii Ciele vyberte dynamickú skupinu pre 64-bitové operačné systémy, ktorú ste vytvorili v kroku č. 1.
 4. Pre zobrazenie podrobností klientskej úlohy kliknite na Počítače, vyberte príslušný klientsky počítač, kliknite na Zobraziť podrobnosti a následne na Nainštalované aplikácie.

  Počas krátkeho časového obdobia budú na jednom klientskom počítači súčasne bežať dve verzie Agenta. Ide len o dočasný stav. Vygenerujte report Neaktuálne aplikácie, prostredníctvom ktorého môžete sledovať stav klientskych počítačov.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)