[KB6734] Aktualizácia ESET Remote Administrator 6.5 (a novších verzií) pre Linux na najnovšiu verziu ESET Security Management Center 7

Riešenie

Používatelia systému Windows: Aktualizácia ESET Remote Administrator vo verzii 6.5 a novších na ESMC 7.2.
 

I. Aktualizujte ERA Server na ESMC Server

II. Aktualizujte ESET Management Agenta

III. Aktualizujte ERA Proxy (pre používateľov systému Linux a ERA VA)


I. Aktualizujte ERA Server na ESMC Server

Priamo na ESMC 7.2 je možné aktualizovať len ERA vo verzii 6.5 a novších.

 • Ak používate ERA 6.0 – 6.3, najskôr aktualizujte na verziu ERA 6.4.
 • Ak používate ERA 6.4, najprv aktualizujte na ESMC vo verzii 7.1.
Typ aktualizácie Inštalácia cez Kedy použiť Kde nájsť pokyny
Klientska úloha Aktualizácia súčastí ESMC Web Console
 • Odporúčaný postup (nie pre virtuálne zariadenie VA)
Klientska úloha Spustenie príkazu ESMC Web Console
 • Použite v prípade zlyhania úlohy Aktualizácia súčastí.
 • Inštalátor sa sťahuje samostatne.
Manuálna inštalácia agenta Linux terminál
 • Len pre pokročilých používateľov.
 • Potrebná je znalosť práce s Linux terminálom.
Načítanie obsahu databázy zo staršieho ERA/ESMC VA VA terminál
 • Ak používate ESMC VA (napríklad VMWare alebo Virtual Box), môžete vykonať načítanie obsahu databázy a následne aktualizovať agenty pomocou úlohy Aktualizácia súčastí.


Aktualizujte ESMC Server, Tomcat a Web Console manuálne

I. Aktualizujte ESMC Server

Všetky kroky v tomto článku je potrebné vykonať cez Linux terminál. V prípade, že používate 32-bitový systém Linux, Server neaktualizujte. ESMC 7.1 Server (a novšie verzie) nepodporuje 32-bitovú architektúru.

 1. Stiahnite inštalátor pre ESMC Server:

  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/server/linux/latest/server-linux-x86_64.sh

   
 2. Zmeňte povolenie súboru, aby bolo možné jeho spustenie:

  sudo chmod +x server-linux-x86_64.sh
   
 3. Spustite inštalačný súbor:

  sudo ./server-linux-x86_64.sh
   
 4. Počas inštalácie bude potrebné odsúhlasiť licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA) a Zásady ochrany osobných údajov, ako aj zvoliť, či sa chcete zapojiť do Programu zlepšovania produktov. Svoju odpoveď potvrdíte cez Enter.

Ak sa vám pri aktualizácii zobrazí chyba súvisiaca s nedostatočnými oprávneniami:

Najskôr si prezrite protokol chyby:

cat /var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

a vykonajte nasledujúce kroky:

 • Dočasne "era" používateľovi udeľte SUPER oprávnenie
   
 • V nasledujúcom umiestnení vyhľadajte používateľské meno a serverové pripojenie:/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini
 • V prípade databázového servera bežiaceho na tom istom počítači (localhost) použite:

  mysql -u root -p

  a zadajte:

  grant SUPER on *.* to era@'localhost';

 • V prípade databázového servera bežiaceho na inom počítači použite:

  mysql -u root -p --host=

  a zadajte:

  grant SUPER on *.* to 'era'@'%';
   

 • Po dokončení aktualizácie nezabudnite pridelené SUPER oprávnenie opäť odobrať:
 • V prípade databázového servera bežiaceho na tom istom počítači (localhost) použite:

  mysql -u root -p

  a zadajte:

  revoke SUPER on *.* from 'era'@'localhost';

 • V prípade databázového servera bežiaceho na inom počítači použite:

  mysql -u root -p --host=

  a zadajte:

  revoke SUPER on *.* from 'era'@'%';


 1. Inštalácia bude pokračovať ďalej. Po jej dokončení postupujte podľa krokov popísaných nižšie.

II. Aktualizujte Tomcat

ESMC 7.2 vyžaduje Tomcat 9 alebo novšiu verziu. Mnohé Linux systémy vykonávajú pravidelný upgrade na pozadí, prípadne nemusí byť novšia verzia dostupná. Niektoré Linux distribúcie používajú Tomcat v rozličných verziách. Adresy v jednotlivých krokoch v časti II a III upravte podľa vášho systému.

 1. Pred tým, ako začnete aktualizovať Tomcat, vytvorte si zálohu súboru server.xml, v ktorom je uložená konfigurácia pre Tomcat. Súbor nájdete v tomto alebo podobnom umiestnení: /etc/tomcat7/server.xml  Nájsť ho môžete použitím nasledujúceho príkazu:

  sudo find / -name server.xml
   
 2. Súbor server.xml zálohujete tak, že ho skopírujete do svojho domovského priečinku. Napríklad:

  sudo cp /etc/tomcat7/server.xml /home/user/backup.server.xml

III. Manuálna aktualizácia Web Console

 1. Stiahnite ESMC Web Console:

  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/webconsole/latest/era.war
   
 2. Vytvorte si zálohu konfiguračného súboru Web Console tak, že ho skopírujete do svojho domovského priečinku. Napríklad:

  cp /var/lib/tomcat7/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties /home/user/backup.Era.WebServerConfig.properties
   
 3. Zastavte službu Tomcat:

  sudo systemctl stop tomcat7
   
 4. Odstráňte staré súbory Web Console:

  sudo rm -rf /var/lib/tomcat7/webapps/era /var/lib/tomcat7/webapps/era.war
   
 5. Nakopírujte nový súbor era.war:

  sudo cp era.war /var/lib/tomcat7/webapps/
   
 6. Spustite službu Tomcat:

  sudo systemctl start tomcat7
   
 7. Počkajte, kým Tomcat rozbalí súbor era.war. Nový priečinok era sa zobrazí v umiestnení /var/lib/tomcat7/webapps/ .
   
 8. Obnovte zálohovaný konfiguračný súbor Web Console:

  sudo cp /home/user/backup.Era.WebServerConfig.properties /var/lib/tomcat7/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties
   
 9. Reštartujte službu Tomcat, aby sa uplatnila obnovená konfigurácia.
   
 10. Teraz sa môžete do Web Console prihlásiť.

IV. Aktualizujte RD Sensor

Ak chcete aktualizovať RD Sensor, spustite inštalátor nasledujúcim príkazom:


sudo ./rdsensor-linx-x86_64.sh --skip-license

Parameter --skip-license umožňuje vynechať zobrazenie licenčnej dohody s koncovým používateľom (EULA). Ak si chcete pred odsúhlasením licenčnú dohodu prezrieť, tento parameter nepoužite.II. Aktualizujte ESET Management Agenta

Počnúc verziou 7 bol ERA Agent premenovaný na ESET Management Agenta.

Skôr ako začnete
 • Vždy ako prvý aktualizujte ESMC Server.
 • ESET Management Agent nie je schopný pripájať sa k ERA Serveru verzie 6.x.
 • Neaktualizujte ERA Agenty pripájajúce sa cez ERA Proxy pred tým, ako nakonfigurujete vhodné proxy riešenie.
  • Agent ERA verzie 6.x sa dokáže pripájať k ESMC Serveru verzie 7.
  • ESET Management Agent (verzia 7.x) sa nedokáže pripájať k ESMC 7.x Serveru cez ERA Proxy.
  • ESET Management Agent (verzia 7.x) nie je schopný pripájať sa k ERA Serveru verzie 6.x.
ERA 6.x Agenta môžete aktualizovať na najnovšiu verziu ESET Management Agenta niekoľkými spôsobmi.
 
Typ aktualizácie Inštalácia cez Kedy použiť Kde nájsť pokyny
Klientska úloha Aktualizácia súčastí ESMC Web Console
 • Odporúčaný postup.
Klientska úloha Spustenie príkazu ESMC Web Console
 • Použite v prípade zlyhania úlohy Aktualizácia súčastí.
 • Inštalátor sa sťahuje pre každé klientske zariadenie samostatne.
Manuálna inštalácia Linux terminál
 • Len pre pokročilých používateľov.
 • Potrebná je znalosť práce s Linux terminálom.


Inštalácia agenta prostredníctvom klientskej úlohy Spustiť príkaz

Pre nasledujúce kroky sa odporúča použiť administrátorský účet ESMC (Administrator).

 1. Vytvorte dve nové dynamické skupiny, do ktorých budú klientske počítače priradené podľa operačného systému – jednu skupinu pre 32-bitové a jednu pre 64-bitové systémy:
  1. Vytvorte šablónu dynamickej skupiny pre 32-bitové systémy s nasledujúcimi parametrami:
   • Operácia „AND“
   • Pridajte pravidlo Verzia OS > Platforma OS = (rovná sa) 32-bit
   • Pridajte pravidlo Verzia OS > Typ OS obsahuje Linux
     
  2. Vytvorte šablónu dynamickej skupiny pre 64-bitové systémy s nasledujúcimi parametrami:
   • Operácia „AND“
   • Pridajte pravidlo Edícia OS > Platforma OS = (rovná sa) 64-bit
   • Pridajte pravidlo Verzia OS > Typ OS obsahuje Linux
     
  3. Vytvorte dynamickú skupinu na základe šablóny, ktorú ste práve vytvorili pre 32-bitové systémy.
    
  4. Vytvorte dynamickú skupinu na základe šablóny, ktorú ste práve vytvorili pre 64-bitové systémy.

    
 2. Vytvorte novú klientsku úlohu pre 32-bitové systémy:
  1. V sekcii Základné vyberte z roletového menu Úloha možnosť Spustiť príkaz.
    
  2. V sekcii Ciele vyberte dynamickú skupinu, ktorú ste vytvorili pre 32-bitové systémy.
    
  3. V sekcii Nastavenia zadajte do poľa Príkazový riadok na spustenie jeden z nasledujúcich príkazov (SERVER nahraďte názvom vášho servera a share názvom vášho zdieľaného adresára):

   Príkaz na stiahnutie z HTTP Local Share: wget -q http://SERVER/share/agent-linux-i386.sh -O /tmp/agent-linux-i386.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-i386.sh && /tmp/agent-linux-i386.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

   Príkaz na stiahnutie z online repozitára: wget -q https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-i386.sh -O /tmp/agent-linux-i386.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-i386.sh && /tmp/agent-linux-i386.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt
    

 3. Vytvorte novú klientsku úlohu pre 64-bitové systémy:
  1. V sekcii Základné vyberte z roletového menu Úloha možnosť Spustiť príkaz.
    
  2. V sekcii Ciele vyberte dynamickú skupinu, ktorú ste vytvorili pre 64-bitové systémy.
    
  3. V sekcii Nastavenia zadajte do poľa Príkazový riadok na spustenie jeden z nasledujúcich príkazov (nahraďte server názvom vášho servera a readonlyshare názvom vášho zdieľaného adresára):

   Príkaz na stiahnutie z HTTP Local Share: wget -q http://SERVER/share/agent-linux-x86_64.sh -O /tmp/agent-linux-x86_64.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-x86_64.sh && /tmp/agent-linux-x86_64.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

   Príkaz na stiahnutie z online repozitára: wget -q https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-x86_64.sh -O /tmp/agent-linux-x86_64.sh && chmod a+x /tmp/agent-linux-x86_64.sh && /tmp/agent-linux-x86_64.sh --skip-license &> /tmp/era-agent-upgrade.txt

 4. Prezrite si časť Nainštalované aplikácie v rámci Podrobností o počítači. Môže sa stať, že na jednom klientskom počítači súčasne bežia dva Agenty (jeden agent starej verzie a jeden novej). Ide len o dočasný stav. Pozrieť si tiež môžete report Neaktuálne aplikácie, ktorý nájdete v časti Počítače. Údaje v tomto reporte sa aktualizujú jedenkrát za hodinu.


Manuálna inštalácia

Agenta môžete aktualizovať aj manuálne použitím inštalačného súboru Agenta. Pre manuálnu aktualizáciu Agenta postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Stiahnite si inštalačný súbor EM Agenta:

  64-bitová verzia
  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-x86_64.sh

  32-bitová verzia
  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-i386.sh
   
 2. Zmeňte povolenie súboru, aby bolo možné jeho spustenie:

  sudo chmod +x agent-linux-x86_64.sh
   
 3. Spustite inštalačný súbor:

  sudo ./agent-linux-x86_64.sh
   
 4. Počas inštalácie bude potrebné odsúhlasiť licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA) a Zásady ochrany osobných údajov, ako aj zvoliť, či sa chcete zapojiť do Programu zlepšovania produktov. Svoju odpoveď potvrdíte cez Enter.
   
 5. Inštalácia bude pokračovať ďalej. Po dokončení inštalácie počkajte pár minút, kým sa Agent inicializuje a začne sa pripájať k ESMC Serveru.

 

III. Aktualizujte ERA Proxy (pre používateľov systému Linux a ERA VA)

Prečítajte si tento článok Databázy znalostí o migrácii ERA 6 Proxy na Apache HTTP Proxy (Linux a virtuálne zariadenie VA).

Skôr ako začnete
 • Vždy ako prvý aktualizujte ESMC Server.
 • ESET Management Agent (7.x) nie je schopný pripájať sa k ERA Serveru verzie 6.x.
 • Neaktualizujte ERA Agenty pripájajúce sa cez ERA Proxy pred tým, ako nakonfigurujete vhodné proxy riešenie. ESET Management Agent (7.x) sa nedokáže pripájať k ESMC Serveru cez ERA Proxy.
 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)