[KB3607] Ako zmigrujem na ESET Remote Administrator a ESET Endpoint verziu 6?

Riešenie

Pred tým, ako budete pokračovať:

Pretože ESET Remote Administrator (ERA) 6 používa úplne novú architektúru, je dôležité, aby si existujúci používatelia ERA overili, či je ich sieť pripravená na aktualizáciu a proces neskončí stratou funkcionality. Prosím, zvážte tieto fakty skôr, než začnete s inštaláciou:

 • ESET Remote Administrator používa nový systém nastavení, ktorý je optimalizovaný pre produkty ESET Endpoint 6: Aj keď je možné ovládať produkty ESET Endpoint 5 (a staršie produkty ESET Business Edition) pomocou ERA 6, je možné nastaviť len bežné nastavenia vyskytujúce sa naprieč všetkými verziami. Preto vám odporúčame aktualizovať všetky klientske stanice na produkty ESET Endpoint 6.
   
 • Parametrické skupiny, Statické skupiny synchronizované s Active Directory a úlohy zo skorších verzií ERA nebudú zmigrované do ERA 6, nakoľko tento produkt používa iný systém nastavení. V prípade, že aktualizujete sieť zo skoršej verzie ERA, odporúčame vám uložiť si nastavenia pravidiel pre referenciu.

Prerekvizity:


Aktualizácia (upgrade) na ESET Remote Administrator 6 na novom serveri a aktualizácia na firemné produkty generácie 6

 1. Nainštalujte ESET Remote Administrator 6 na novom serveri.
   
 2. Na serveri, kde je nainštalované ERA 5.x, vykonajte tieto kroky, aby ste vytvorili zálohu databázy vašej existujúcej inštalácie ERA:
  1. Pre stiahnutie ESET Remote Administrator Migration Tool (ERA Nástroj na migráciu) kliknite na odkaz nižšie. Pre stiahnutie budete potrebovať vaše súčasné používateľské meno a heslo. V prípade, že ho nemáte, môžete si tieto údaje obnoviť.

   Stiahnuť ESET Remote Administrator Nástroj na migráciu

  2. Po ukončení sťahovania rozbaľte Win32 súbor a spustite Nástroj na migráciu ako správca (ak sa zobrazí systémová chyba, uistite sa, že máte nainštalovaný Microsoft Redistributable Package).
  3. Vyberte Export, z roletového menu Jazyk vyberte Slovensky a kliknite na Ďalej.


Obr. 1-1

  1. Vyberte Súhlasím s licenčnými podmienkami a kliknite na Ďalej.
  2. Vyberte, ktoré dáta chcete exportovať a kliknite na Ďalej.


Obr. 1-2

  1. Vytvorte na ploche priečinok s názvom ERA 5 Databaza. V ERA Nástroji na migráciu kliknite na Prehľadávať, nájdite priečinok, ktorý ste vytvorili, zadajte ERA 5 Databaza, uložte a pokračujte kliknutím na Ďalej.


Obr. 1-3

  1. ERA Nástroj na migráciu zobrazí priebeh exportu databázy. Ak je export úspešný, všetky exportované dáta zobrazí ako dokončené.


Obr. 1-4

 1. Premiestnite súbor, ktorý ste vyexportovali, na server, kde sa inštaluje ERA 6.
   
 2. Na serveri kliknite na odkaz nižšie pre stiahnutie ERA Nástroja na migráciu. Pre stiahnutie budete potrebovať vaše používateľské meno a heslo. V prípade, že ich nemáte, môžete si tieto údaje obnoviť.

  Stiahnuť ESET Remote Administrator Nástroj na migráciu

 3. Spustite Nástroj na migráciu, z roletového menu Jazyk vyberte Slovensky, kliknite na Spustiť import a potom na Ďalej.

Obr. 1-5

 1. Označte Súhlasím s licenčnými podmienkami a kliknite na Ďalej.

 2. Zadajte IP adresu alebo názov hostiteľa nového servera a port pre pripojenie k ERA Serveru (štandardne 2223).

 3. Zadajte používateľské meno správcu a heslo pre ERA 6 administrátorský účet a kliknite na Ďalej.

Obr. 1-6

 1. Kliknite na Prehľadávať... a vyhľadajte ERA databázový súbor, ktorý ste vyexportovali. Následne kliknite na Ďalej.

 1. ERA Nástroj na migráciu vás bude v prípade zmeny nastavení z dôvodu povolenia importu databázy informovať. Vyberte, ktoré položky chcete povoliť, a kliknite na Ďalej.

 1. ERA Nástroj na migráciu zobrazí priebeh exportu databázy. Po dokončení kliknite na Ďalej.

 1. Ak si vyberiete možnosť zmigrovať používateľov, heslá sa zresetujú a budú nahradené náhodne vygenerovanými reťazcami. Po kliknutí na Uložiť heslá sa nové heslá vyexportujú do CSV súboru.

 2. ERA Nástroj na migráciu dokáže vyexportovať skript, ktorý po spustení na klientských počítačoch aplikuje zmigrované nastavenia. Kliknite na Uložiť skript, po vyexportovaní skriptov pokračujte kliknutím na Dokončiť.

 1. Pred odinštaláciou si spravte poznámky o skupinách, úlohách alebo nastaveniach pravidiel. 

 2. Použitím ERA 5.x odinštalujte ESET Endpoint produkty na klientských počítačoch.

 3. V ERA 6 pridajte klientske počítače.

 4. Rozdistribuujte ERA Agenta na klientske počítače.

 5. Push inštaláciou nainštalujte ESET endpoint produkty na klientske počítače. Po dokončení push inštalácie môžete použiť skript vygenerovaný v kroku 13 a aktualizovať klientske počítače.


Aktualizácia (upgrade) na ESET Remote Administrator 6 na existujúcom serveri a aktualizácia na firemné produkty generácie 6

 1. Pre stiahnutie ESET Remote Administrator Nástroj na migráciu (ERA Nástroj na migráciu) kliknite na odkaz nižšie. Pre stiahnutie budete potrebovať vaše používateľské meno a heslo. V prípade, že ho nemáte, môžete si tieto údaje obnoviť.

  Stiahnuť ESET Remote Administrator Nástroj na migráciu

 2. Po ukončení sťahovania rozbaľte Win32 súbor a a spustite Nástroj na migráciu ako správca (ak sa zobrazí systémová chyba, uistite sa, že máte nainštalovaný Microsoft Redistributable Package).

 3. Vyberte Export, z roletového menu Jazyk vyberte Slovensky a kliknite na Ďalej.


Obr. 2-1

 1. Vyberte, ktoré dáta chcete exportovať, a kliknite na Ďalej.


Obr. 2-2

 1. Vytvorte na ploche priečinok s názvom ERA 5 Databaza. V ERA Nástroji na migráciu kliknite na Prehľadávať, nájdite priečinok, ktorý ste vytvorili, zadajte ERA 5 Databaza, uložte a pokračujte kliknutím na Ďalej.


Obr. 2-3

 1. Keď je export dokončený, kliknite na Dokončiť.


Obr. 2-4

 1. Pred odinštaláciou si spravte poznámky o skupinách, úlohách alebo nastaveniach pravidiel.

 2. Použitím ERA 5.x odinštalujte ESET Endpoint produkty na klientských počítačoch.

 3. Kliknite na ŠtartProgramyESET ESET Remote Administrator ConsoleUninstall. Postupujte podľa inštrukcií a odinštalujte ESET Remote Administrator 5.x Console.
 4. Kliknite na Štart → Programy → ESET → ESET Remote Administrator Server → Uninstall. Postupujte podľa inštrukcií a odinštalujte ESET Remote Administrator 5.x Server.
 1. Nainštalujte ESET Remote Administrator 6.

 2. Spustite ERA Nástroj na migráciu, z roletového menu Jazyk vyberte Slovensky, vyberte Spustiť import a kliknite na Ďalej.

Obr. 2-5

 1. Vyberte Súhlasím s licenčnými podmienkami a kliknite na Ďalej.

 2. Zadajte IP adresu alebo názov hostiteľa nového servera a port pre pripojenie k ERA Serveru (štandardne 2223).

 3. Zadajte používateľské meno správcu a heslo pre ERA 6 administrátorský účet a kliknite na Ďalej.

Obr. 2-6

 1. Kliknite na Prehľadávať a vyhľadajte ERA databázový súbor, ktorý ste vyexportovali. Následne kliknite na Ďalej.
 1. ERA Nástroj na migráciu vás bude v prípade zmeny nastavení z dôvodu povolenia importu databázy informovať. Vyberte, ktoré položky chcete povoliť, a kliknite na Ďalej.
 1. ERA Nástroj na migráciu zobrazí priebeh exportu databázy. Po dokončení kliknite na Ďalej.
 1. Ak si vyberiete možnosť zmigrovať používateľov, heslá sa zresetujú a budú nahradené náhodne vygenerovanými reťazcami. Po kliknutí na Uložiť heslá sa nové heslá vyexportujú do CSV súboru.

 2. ERA Nástroj na migráciu dokáže vyexportovať skript, ktorý po spustení na klientských počítačoch aplikuje zmigrované nastavenia. Kliknite na Uložiť skript, po vyexportovaní skriptov pokračujte kliknutím na Dokončiť.

 1. V ERA 6 pridajte klientske počítače.
   
 2. Rozdistribuujte ERA Agenta na klientske počítače.
   
 3. Push inštaláciou nainštalujte ESET Endpoint produkty na klientske počítače. Po dokončení push inštalácie môžete použiť skript vygenerovaný v kroku 20 a aktualizovať klientske počítače.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)