[KB3509] Ako používať nástroj ESET SysRescue Live na mojom počítači?

Podrobnosti

ESET SysRescue Live je bezplatný nástroj, ktorý môžete použiť na obnovenie počítača v prípade, že bol napadnutý vírusom, či inou hrozbou. Ak ste sa stretli s pretrvávajúcim problémom zapríčineným vírusom, môžete spustiť počítač z tohto "záchranného disku" a spustiť kontrolu nainštalovaného operačného systému.

Riešenie

Vytvorenie záchranného USB alebo CD/DVD

Skenovanie a čistenie systému

Zmazanie záchranného USB

Vytvorenie záchranného USB alebo CD/DVD

Obsah vášho USB kľúča bude zmazaný

Tento postup vymaže všetky dáta uložené na USB kľúči. Zálohujte si všetky dôležité dáta na danom USB skôr, ako začnete.

 1. Stiahnite si iso obraz programu ESET SysRescue Live a uložte ho na vašu pracovnú plochu.

POZNÁMKA:

ESET SysRescue Live je v súčasnosti k dispozícii len v anglickom jazyku.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na stiahnutý .iso súbor a zvoľte Napáliť obraz disku.

  Použite nástroj tretej strany pre vytvorenie spúštacieho USB kľúča. Takýmito nástrojmi sú napríklad RufusUNetbootin alebo Universal USB Installer.
 1. Na počítači s operačným systémom Linux môžete použiť dd príkaz v okne terminálu.

  sudo dd if=/path/to/eset_sysrescue_live_enu.iso of=/dev/sdb bs=4M && sync
   
  V príkaze vyššie zameňte path/to/eset_sysrescue_live_enu.iso za skutočnú cestu, ktorá vedie k stiahnutému .iso súboru.
  /dev/sdb je cesta vedúca k vloženému USB kľúču. Použite príkaz sudo fdisk –l v okne terminálu pre overenie správnej cesty ku USB kľúču.

Skenovanie a čistenie systému

 1. Pred spustením počítača vložte vytvorené záchranné USB (ak ešte nemáte vytvorený záchranný disk, tak kliknite sem pre jeho vytvorenie) a zapnite počítač. Ak používate CD/DVD, tak ho vložte ihneď po spustení počítača. ESET SysRescue Live by sa mal spustiť automaticky. Ak tomu tak nie je, postupujte podľa pokynov pre spustenie počítača z vymeniteľného média.

Spustenie počítača z vymeniteľného média

Väčšina počítačov je nastavených pre automatické vyhľadávanie vložených vymeniteľných médií, ako je záchranný disk a mali by sa opýtať, či chcete spustiť systém z tohto média. Ak sa ESET SysRescue neotvorí a nezobrazí sa výzva na spustenie systému z vášho záchranného USB alebo CD / DVD, budete musieť zmeniť poradie spúšťania systému na svojom počítači (tzv. booting). Na väčšine počítačov môžete tieto nastavenia zmeniť stlačením niektorého z funkčných klávesov (F8-F12), alebo klávesy ESC počas štartu počítača. Obráťte sa na výrobcu vášho systému pre podrobnejšie inštrukcie.

 1. Zvoľte možnosť Run ESET SysRescue použitím šípok na klávesnici a stlačte Enter.

Obrázok 2-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie

 1. Prečítajte si licenčnú zmluvu ESET, vyberte požadovanú možnosť nastavenia Live Grid a Potentially Unwanted Applications (potenciálne nechcené aplikácie) z roletového menu a potom kliknite na tlačidlo I accept the terms in the License Agreement (súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy), ak súhlasíte s licenčnými podmienkami.

Obrázok 2-2 
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie

 1. Kliknite na Update Update virus signature database. ESET SysRescue stiahne najnovšie aktualizácie vírusovej databázy (Ak nemáte pripojenie k Internetu, prejdite na krok 5).

Obrázok 2-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie

 1. Kliknite na On-demand scanCustom scan.

Obrázok 2-4
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie

 1. Z roletového menu Scan profile vyberte možnosť In-depth scan. Označte možnosť Computer v časti Scan targets a následne kliknite na Scan. ESET SysRescue prehľadá váš systém a vyčistí infikované súbory. Ak sú nájdené infikované súbory, ktoré sa nedajú vyčistiť, budete vyzvaní pre vykonanie akcie s týmito súbormi.

Obrázok 2-5 
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie


Zmazanie záchranného USB

Ak už viac nepotrebujete záchranný USB kľúč, ale chcete ho opäť používať na ukladanie bežných dát, môžete z neho vymazať SysRescue údaje. 

 1. Kliknite na ikonu priečinku  vedľa štart menu, alebo na klávesnici stlačte klávesovú skratku  + E a otvorí sa prehliadač súborov.
   
 2. V ľavom menu kliknite pravým tlačidlom myši na váš USB kľúč.
   
 3. Zvoľte Formátovať.
   
 4. Zmeňte hodnotu poľa Označenie zväzku, aby ste váš USB kľúč premenovali pre ľahšie zapamätanie. 
   
 5. Kliknite na Spustiť.
 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)