[KB2724] Umiestnenie a inštalácia ESET NOD32 Antivirus pre Linux Desktop Business Edition na vzdialenej pracovnej stanici

Riešenie

Inštalácia produktu ESET NOD32 Antivirus pre Linux Desktop Business Edition sa skladá z dvoch častí:

  • Príprava inštalačného balíčka
  • Umiestnenie a inštalácia (deployment) balíčka na vzdialených pracovných staniciach

Príprava inštalačného balíčka

Dôležité:

Pred použitím vzdialenej inštalácie odporúčame oboznámiť sa s krokmi inštalácie ESET NOD32 Antivirus pre Linux Desktop Business Edition.

Vzdialená inštalácia vám umožňuje vytvoriť inštalačný balíček (súbor .linux alebo .rpm), ktorý môžete nainštalovať na cieľových počítačoch. Po inštalácii môžete vzdialene spravovať ESET NOD32 Antivirus Business Edition použitím nástroja ESET Remote Administrator (ERA). Počas inštalácie (Obr. 1-1) sa vytvorí sa inštalačný balíček, ktorý môžete nainštalovať na cieľových počítačoch.


Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Tento súbor môžete preniesť na cieľové počítače pomocou:

Inštalácia balíčka na vzdialenej pracovnej stanici pomocou metódy SSH/SCP

Teraz musíte skopírovať inštalačný balík na vzdialenú pracovnú stanicu. Jeden z spôsobov je pomocou príkazového riadku. Otvorte Terminál. Zvoľte adresár, kde ste vytvorili inštalačný balík a napíšte príkaz v nasledujúcom formáte:
scp ZdrojovySubor pouzivatel@adresa:/umiestnenie

Príklad:

cd /tmp/ESET_RemoteInstall
scp lsb-esets.i386.linux administrator@192.168.1.108:/home/administrator

POZNÁMKA:

Pre podrobnejšie informácie o protokole Secure Copy napíšte v Termináli jeden z príkazov:

man scp
man ssh

Po skopírovaní súboru sa pripojte na vzdialenú pracovnú stanicu pomocou ssh a spustite inštaláciu:

ssh administrator@192.168.1.108
cd /home/administrator
sudo ./lsb-esets.i386.linux

Po inštalácii v prípade potreby reštartujte počítač pomocou príkazu reboot, alebo upovedomte človeka, ktorý na vzdialenej pracovnej stanici pracuje. Výstup z konzoly by mal v prípade úspešnej inštalácie vyzerať takto:

administrator ~ # ./lsb-esets.x86_64.linux
ESETS Install 4.0.66, Thu  7. april 2011, 12:43:04 CEST
Installing ESET NOD32 Antivirus package
Configuring ESET NOD32 Antivirus system
Starting ESET NOD32 Antivirus system
 * Restarting ESET NOD32 Antivirus esets_daemon [ OK ]
Installation of ESET NOD32 Antivirus completed successfully.
 A computer restart is required for the changes to take effect.

Po reštarte počítača, na ktorý ste skopírovali a spustili inštalačný balík, sa automaticky spustí ESET NOD32 Antivírus Business Edition.

Inštalácia balíčka na vzdialenej pracovnej stanici pomocou LANDesk® Management Suite

Ak používate LANDesk® Management Suite (Obr. 1-2) a máte v ňom pridané pracovné stanice, ktoré spravujete, postupujte podľa nasledovného návodu:

Pred inštaláciou je potrebné nastaviť správne prihlasovacie údaje pre privilegovaného používateľa (root). V Management Console menu choďte na ConfigureServicesSchedulerChange LoginAlternate credentials a nastavte príslušné prihlasovacie údaje.

Nainštalujte Linux agenta na požadované pracovné stanice, aby mohla prebehnúť inštalácia. Ak ste tak nespravili už dávnejšie, postupujte najprv podľa nasledovného návodu.

POZNÁMKA:

Uistite sa, že na vašej pracovnej stanici beží ssh démon na porte 22. Ak pristupujete na pracovné stanice pomocou používateľa root, nastavte v /etc/ssh/sshd_config hodnotu PermitRootLogin a reštartuje sshd:

PermitRootLogin yes

V ďalšom kroku vložte inštalačný balík (RPM) do Web share (tzv. ldlogon adresár):

C:Program FilesLANDeskManagementSuitelandesk

Vytvorte Distribution package v časti ToolsDistributionDistrubition packages. Kliknite pravým tlačidlom myši a a zvoľte New distribution packageNew linux package. Zvoľte príslušný súbor, ktorý ste skopírovali do Web share v predošlom kroku.

Teraz je potrebné vytvoriť Scheduled Task, pomocou ktorého nainštalujete vytvorený distribučný balík na pracovnú stanicu. Kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte Create scheduled task. Ak vytvárate plánovanú úlohu priamo zo sekcie Distrubution packages, v ktorom bude inštalačný balík ako prednastavená hodnota. Podobne je možné vytvoriť plánovanú úlohu v ToolsDistributionScheduled tasks.


Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

Po vytvorení plánovanej úlohy preneste myšou (metódou drag&drop) požadované pracovné stanice v časti Devices, na ktoré chcete nainštalovať ESET NOD32 Antivirus pre Linux Desktop Business Edition. Naplánujte spustenie tejto úlohy, prípadne ju spustite hneď - kliknite pravým tlačidlom myši na danú úlohu a zvoľte Start now.

Správa o úspešnej inštalácii sa zobrazí v sekcií Scheduled tasksMy TasksNázov_úlohySuccessful.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)