[KB2710] Vytvorenie inštalačného balíka pre vzdialenú inštaláciu produktu ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop

Riešenie

Pred vykonaním vzdialenej inštalácie produktu ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop musíte najskôr vytvoriť inštalačný balík pomocou nástroja ESET inštalátor. Takto vytvorený balík môžete inštalovať na cieľové pracovné stanice pomocou softvéru určeného na vzdialený prístup k pracovnej ploche. K dispozícii sú dva typy formátu balíkov .linux a .rpm.

Ako príklady metód vzdialenej inštalácie môžu slúžiť napríklad LANDesk Management Suite, sieťový protokol Secure Shell (SSH), Secure Copy (SCP) alebo výmenné médium (USB). Pre podrobnejší návod k týmto druhom postupov si prečítajte tento článok databázy znalostí ESET:
Umiestnenie a inštalácia ESET NOD32 Antivirus pre Linux Desktop Business Edition na vzdialenej pracovnej stanici

POZNÁMKA:

- Tento článok je určený pre firemných používateľov. Ak ste domáci používateľ, kliknite sem.

- Pre inštaláciu na sieti kliknite sem.

- Prosím, skontrolujte si verziu vášho operačného systému pred sťahovaním verzie inštalačného balíka.

Ak si želáte stiahnuť produkt ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop a vytvoriť balík pre jeho vzdialenú inštaláciu, postupujte podľa krokov uvedených v tomto článku.
        

Stiahnutie inštalačného balíka

 1. Stiahnite si príslušnú verziu produktu ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Linux Desktop pre váš operačný systém:

  32-bit: https://download.eset.com/com/eset/apps/business/eea/linux/latest/ueavbe.i386.sk.linux

  64-bit: download.eset.com/com/eset/apps/business/eea/linux/latest/ueavbe.x86_64.sk.linux

  POZNÁMKA:

  Na stiahnutie vášho bezpečnostného produktu ESET budete potrebovať vaše používateľské meno a heslo k produktu.

 2. Po zobrazení výzvy na stiahnutie uložte súbor na počítač (napríklad na pracovnú plochu).
   
 3. Po ukončení sťahovania kliknite pravým tlačidlom myši na inštalačný balík, v kontextovom menu kliknite na Vlastnosti a v okne kliknite na záložku Práva. Zaškrtnite možnosť Povoliť spustenie súboru ako programu a zatvorte okno. Nastavenie prístupového práva je potrebné pre spustenie inštalácie. Inak sa môže zobraziť takéto chybové hlásenie:
  Nemožno zobraziť "/home/eset/Desktop/ueavbe.i386.sk.linux".

 
Obr. 1-1

Vytvorenie balíka pre vzdialenú inštaláciu

 1. Inštalácia sa spustí dvojitým kliknutím myši na ikonu ESET NOD32 Antivirus inštalátora s názvom "ueavbe.i386.sk.linux" alebo "ueavbe.x86_64.sk.linux".

  Dôležité!

  Na niektorých linuxových distribúciách môže SELinux spôsobovať konflikt s produktom ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Linux Desktop. Ak sa zobrazí chybové hlásenie "SELinux not supported", musíte SELinux najprv vypnúť, až potom pokračovať v postupe.

  Vypnutie SELinux cez Terminál

  1. Spustite nasledovný príkaz pod používateľom root:

   sed -i 's/selinux=enforcing|selinux=permissive/SELINUX=disabled/I' /etc/sysconfig/selinux
   echo "0" > /selinux/enforce

   Alebo otvorte súbor /etc/sysconfig/selinux a zmeňte možnosť selinux na:

   selinux=disabled

  Vypnutie SELinux v grafickom rozhraní

  1. V hlavnom menu kliknite na SystemAdministrationSecurity Level and Firewall. Zadajte (root) heslo a kliknite na OK. Vyberte záložku SELinux a v roletovom menu nastavte Disabled. Kliknite na Apply a potom na OK. Zmeny sa prejavia až po reštarte systému.


Obr. 1-2

 1. Po zobrazení výzvy zadajte (root) heslo a kliknite na OK. V okne Inštalácia ESET NOD32 Antivirus kliknite na Ďalej.
   
 2. V okne Typ inštalácie vyberte možnosť Pripraviť ESET NOD32 Antivirus pre vzdialenú inštaláciu a kliknite na Ďalej.

Obr. 1-3
 1. Pozrite si informácie uvedené v okne Dôležitá informácia a kliknite na Ďalej
   
 2. Na nasledujúcej obrazovke označte možnosť Súhlasím s licenčnou dohodou a kliknite na Ďalej.
   
 3. V okne Úroveň inštalácie označte možnosť Typická a kliknite na Ďalej.

  POZNÁMKA:

  Pokročilá inštalácia umožňuje prístup k rozšíreným konfiguračným parametrom (ERA, Proxy server). Pri výbere Typická (odporúča sa) budete môcť rozšírené nastavenia meniť až po dokončení inštalácie.

 1. V okne Aktualizácia zadajte používateľské meno a heslo k vášmu produktu ESET a kliknite na Ďalej

  Dôležité!

  Meno a heslo zadávajte presne v takom tvare, ako sú napísané.

  - V mene aj hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená, pomlčka v používateľskom mene sa nesmie vynechať.
  - Heslo má desať znakov, všetky písmená v hesle sú malé.
  - Pokiaľ používate na zadanie mena a hesla funkcie Kopírovať a Vložiť, dajte pozor, aby ste pri kopírovaní neoznačili aj prázdne znaky za menom alebo heslom.
  - V hesle sa nepoužíva písmeno L - malé písmeno L je totiž ľahko zameniteľné s číslicou 1.
  - Znak ´0´ predstavuje nulu, znak ´o´ je malé písmeno o.

 1. V okne ThreatSense.Net ponechajte možnosť Zapnúť systém včasného varovania ThreatSense.Net zapnutú a kliknite na Ďalej.
   
 2. V okne Špeciálne aplikácie označte možnosť Zapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií a kliknite na Ďalej.
 1. Ak chcete zmeniť cieľový adresár, v okne Súbory vzdialenej inštalácie kliknite na Prechádzať a vyberte konkrétnu zložku. Dbajte prosím na to, aby bol vami zvolený adresár prázdny. Kliknite na Ďalej.


Obr. 1-4

 1. Kliknite na Vytvoriť pre vytvorenie inštalačných balíkov (.rpm a .linux). Viď tiež Obr. 1-6.


Obr. 1-5 

 1. ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop je možné nainštalovať na cieľové pracovné stanice použitím softvéru pre vzdialenú inštaláciu ako napríklad LANDesk Management Suite, Network protocol Secure Shell (SSH), Secure Copy (SCP) alebo pomocou výmenného média (USB).

  Pre informácie o nasadení (deployment) balíkov na vzdialené pracovné stanice si prečítajte tento článok databázy znalostí ESET:
  Umiestnenie a inštalácia ESET NOD32 Antivirus pre Linux Desktop Business Edition na vzdialenej pracovnej stanici


Obr. 1-6


Pre podrobný návod, ako spravovať klientske stanice pomocou ERA vám odporúčame si prečítať používateľskú príručku ERA.

Súvisiace články:

Ako nastavím ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop pre prácu v sieti?

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop - otázky a odpovede (FAQ)

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)