[KB2524] Ako vzdialene nainštalujem a odinštalujem ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Mac OS X?

Riešenie

Prejdite na najnovšiu verziu nástroja ESET Remote Administrator


Inštrukcie v tomto článku sú určené len pre tých používateľov, ktorí používajú nástroj ESET Remote Administrator vo verzii 5.1.23 alebo staršej.

Prostredníctvom najnovšej verzie ESET Remote Administrator (6.x) môžete vykonať štandardnú vzdialenú inštaláciu na klientske zariadenia so systémom macOS/OS X.

Vzdialená inštalácia:

 1. Pokiaľ budete prihlásený cez váš účet v Microsoft Windows Domain, nebudete môcť vytvoriť inštalačné balíky pre vzdialenú inštaláciu. Ak vytvárate inštalačné balíky pomocou účtu Microsoft Windows Domain, zobrazí sa vám nasledujúce dialógové okno a chybová hláška (viď Obr. 1-1). Pred tým, ako sa pokúsite o vytvorenie inštalačného balíka, uistite sa, že ste prihlásený na vašom Mac počítači pomocou lokálneho administrátorského účtu.

Obr. 1-1     
         
 1. Kliknite na nasledujúci odkaz pre stiahnutie inštalačného súboru ESET NOD32 Antivirus pre Mac:
 2. Používanie dvoch antivírusových produktov na jednom počítači môže znížiť výkon a spôsobiť nestabilitu systému. Je veľmi dôležité, aby ste pred inštaláciou vášho bezpečnostného produktu ESET z vášho systému odinštalovali predtým nainštalovaný antivírusový program. Kliknite sem pre zoznam nástrojov na odinštalovanie bežne používaných antivírusových programov pre Mac.
   

 1. Dvojitým kliknutím na ESET NOD32 Antivirus Install DiskInstall spustite inštaláciu.

Obr. 1-2

 1. Kliknite na Continue pre spustenie sprievodcu inštaláciou.


Obr. 1-3
 1. Zobrazí sa vám okno Read Me s kľúčovými funkciami programu a systémovými požiadavkami. Po prečítaní kliknite na Continue.  Obr. 1-4
   
 2. Kliknite na ContinueAgree, ak súhlasíte s licenčnou zmluvou produktu ESET NOD32 Antivirus pre Mac.  Obr. 1-5
   
 3. V okne Installation Mode zvoľte možnosť Remote (automaticky pripraví súbory potrebné pre vzdialenú inštaláciu) a kliknite na Continue.  Obr. 1-6
   
 4. V okne Update zadajte do príslušných polí vaše prihlasovacie meno a heslo vydané spoločnosťou ESET a následne kliknite na Continue

  Dôležité!

  Zadajte vaše prihlasovacie meno a heslo presne v takom tvare, ako sú uvedené vo vašom ESET registračnom e-maili. Prihlasovacie meno by malo byť vo formáte EAV-99999999. Dodržujte veľké a malé písmená a nezabúdajte na pomlčku. Heslo by malo obsahovať desať znakov a obsahuje iba malé písmená. Ak kopírujete a vkladáte, dávajte pozor, aby ste neoznačili navyše prázdnu medzeru. V heslách nepoužívame písmeno "L" (použite číslo 1). "0" je vždy číslo nula, "o" je vždy malé písmeno "o".  Obr. 1-7
   
 5. V okne Proxy Server zvoľte Use system settings (Odporúčané) a kliknite na Continue.  Obr. 1-8
   
 6. V ďalšom kroku zadajte do príslušných polí parametre ERA servera (IP adresu servera, port a heslo) a prípadne aj bezpečnostné heslo (ak sa používa; nejde o to isté heslo ako v prípade overovania licencie) a následne kliknite na Continue.


Obr. 1-9
 1. Ak si prajete zadefinovať, ktorí používatelia budú môcť po inštalácii upravovať nastavenia programu ESET NOD32 Antivirus pre Mac, zvoľte Define privileged users v okne Privileges. Následne môžete vybrať používateľa(ov) v skupine Users, potom kliknite na Add. Kliknite na Continue.  Obr. 1-10
   
 2. V okne ThreatSense.Net môžete povoliť ThreatSense.Net Early Warning System, ktorý pomáha spoločnosti ESET rýchlo reagovať na novovznikajúce hrozby. Následne kliknite na Continue.  Obr. 1-11
   
 3. V ďalšom okne Special Applications podľa vášho uváženia povoľte alebo zakážte potenciálne nechcené aplikácie (potentially unwanted applications) a kliknite na ContinueČo sú potenciálne nechcené aplikácie?  Obr. 1-12
   
 4. V okne Remote Installation Files kliknite na Browse pre výber cieľového priečinka, do ktorého má byť uložený inštalačný balík. Tento priečinok musí byť prázdny (môžete teda vytvoriť nový priečinok). Kliknite na Save pre vytvorenie inštalačného balíka (EAV4_Remote_Install.pkg) a shell skriptu pre nastavenie (esets_setup.sh) a pre odinštaláciu (esets_remote_uninstall.sh).  Obr. 1-13
   
 5. ESET NOD32 Antivirus pre Mac môže byť nainštalovaný na cieľových počítačoch pomocou Apple Remote Desktop alebo pomocou iného nástroja, ktorý podporuje inštaláciu štandardných Mac balíkov (.pkg), kopírovanie súborov a spustenie shell skriptov na cieľových počítačoch.

  V Apple Remote Desktop:
  • a. Kliknite na Copy.
  • b. Kliknite na tlačidlo + pre vyhľadanie shell skriptupre inštaláciu esets_setup.sh.  
  • c. Zvoľte možnosť /tmp z roletového menu Place items in a kliknite na Copy. 

Obr. 1-14

 • d. Kliknite na Install pre inštaláciu programu ESET NOD32 Antivirus pre Mac na vašich cieľových počítačoch.


  Obr.1-15

Pre detailné inštrukcie, ako spravovať klientske počítače pomocou ERA, si pozrite Používateľskú príručku pre nástroj ERA.

Vzdialená odinštalácia:

Ak na správu vašej siete nepoužívate nástroj ESET Remote Administrator:

Na jednotlivých klientskych počítačoch vykonajte tieto kroky.

Upozornenie:

Inštrukcie uvedené nižšie sa týkajú len produktu ESET NOD32 Antivirus pre Mac Business Edition vo verzii 4.1.89 a novších verziách. Najnovší inštalátor si stiahnete z nasledujúceho odkazu:

 1. Pre vzdialenú odinštaláciu ESET NOD32 Antivirus pre Mac otvorte Apple Remote Desktop a kliknite na Copy. 
   
 2. Kliknite na tlačidlo + pre vyhľadanie shell skriptu pre odinštaláciu (esets_remote_uninstall.sh, ktorý bol vytvorený spolu s inštalačným balíkom). Následne skopírujte shell skript na cieľové počítače kliknutím na Copy.  Obr. 2-1
   
 3. Kliknite na ikonu UNIX (alebo zvoľte Manage Send Unix Command…), zadajte UNIX príkaz pre spustenie odinštalačného shell skriptu (napr. /tmp/esets_remote_uninstall.sh).
   
 4. V časti Run command as vyberte možnosť User, do poľa napíšte root a kliknite na Send. Po úspešnej odinštalácii sa vám zobrazí protokol konzoly (console Log).  Obr. 2-2
   

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)