[KB7465] Aktualizacja Agentów w wersji 6.5 oraz 7.x do najnowszej wersji 7.2 wykorzystując zadanie Uaktualnienia komponentów

Problem

  • Wykonałeś aktualizację serwera ERA 6.5 lub ESMC 7.x do najnowszej wersji ESET Security Management Center 7.2, ale na zarządzanych stacjach roboczych nadal działa starsza wersja agenta, jak pokazano w: konsola internetowa → Panel kontrolny Aplikacje ESETNieaktualne aplikacje.

Rozwiązanie

  1. Otwórz konsolę internetową ESMC.
  2. Kliknij ZadaniaNowy...Zadanie klienta.

 

  1. Wprowadź Nazwę zadania, wybierz Uaktualnienie komponentów rozwiązania Security Management Center z rozwijanego menu Zadanie i kolejno kliknij Ustawienia.
  1. Zaznacz Akceptuję warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i politykę prywatności i W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie, kolejno kliknij Wybierz serwer.

   1. Wybierz najnowszą z dostępnych wersji ESET Security Management Center i kliknij OK.
  1. Kliknij Zakończ, aby utworzyć zadanie klienta, kolejno kliknij Utwórz element wyzwalający.
  1. Kliknij Obiekt docelowy Dodaj grupy.
  1. W drzewie Grupy, zaznacz grupę Wszystkie i kliknij OK.
  1. Kliknij Zakończ aby przypisać zadanie do wybranej grupy komputerów. Wykonywanie zadania może potrwać dłużej, w zależności od ustalonego interwału połączenia Agentów. Po zakończeniu wykonywania zadania na wszystkich komputerach zaliczanych do wskazanej grupy, Agent ERA w wersji 6.5 oraz ESET Management Agent 7.x będzie zaktualizowany do najnowszej wersji (7.2).

Dodatkowa pomoc