[KB741] Jak zresetować hasło do ESET Remote Administrator Console?

Rozwiązanie

ESET Remote Administrator (ERA) powinien zostać zainstalowany na komputerze, który dostępny jest tylko dla administratora systemu lub sieci. Informacje w tym artykule dotyczą się tylko tych użytkowników.

Hasło ESET Remote Administrator Console (ERAC) służy do zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do ustawień ESET Remote Administrator Server (ERAS). Domyślnie hasło jest puste (jeżeli hasło nie zostało stworzone, zostawiamy pole Hasło puste i klikamy OK). Jednakże, jeżeli nie pamiętamy poprzedniego hasła, możemy je zresetować. Postępujemy zgodnie z poniższymi instrukcjami:

NOTKA:

Upewniamy się czy widoczne są ukryte pliki i foldery klikając Start > Panel sterowania > Opcje folderów >Widok i wybieramy opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

Windows XP/2003:

1. Klikamy Start > Uruchom i wpisujemy:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\ESET Remote Administrator\Server\configuration\

2. Klikamy OK. Klikamy prawym klawiszem myszy na pliku era_private.xml i otwieramy go np. za pomocą Wordpad.

3. Usuwamy cały wpis zawierający 'ps_password_hash_con'. Zamykamy i zapisujemy plik.

4. Uruchamiamy ponownie usługę ESET Remote Administrator Server.

5. Powinniśmy mieć możliwość otwarcia ERAC bez podania hasła.

Windows 7/Vista/2008/2008 R2:

1. Klikamy Start > Uruchom i wpisujemy:

C:\ProgramData\ESET\ESET Remote Administrator\Server\configuration

2. Klikamy OK. Klikamy prawym klawiszem myszy na pliku era_private.xml i otwieramy go np za pomocą Wordpad.

3. Usuwamy cały wpis zawierający 'ps_password_hash_con'. Zamykamy i zapisujemy plik.

4. Uruchamiamy ponownie usługę ESET Remote Administrator Server.

5. Powinniśmy mieć możliwość otwarcia ERAC bez podania hasła.

NOTE:

Jeżeli chcemy ustawić nowe hasło klikamy Narzędzia > Opcje serwera, i klikamy zakładkę Zabezpieczenia. Klikamy Zmień.. przy Hasło dla konsoli.

Dodatkowa pomoc