[KB7214] Utwórz wyrażenie ProxyMatch konieczne do konfiguracji rozwiązania Apache HTTP Proxy dla ESMC 7

Problem

Konfigurujesz Apache HTTP Proxy w jednym z następujących scenariuszy:

Musisz wykonać modyfikację pliku konfiguracyjnego httpd.conf i dodać nową sekcję ProxyMatch zawierającą adres serwera ESMC jako wyrażenie regularne (regex).

Rozwiązanie

Wyrażenia:

Poniższe narzędzie generuje proste wyrażenie regularne dla serwera ESMC z jedną nazwą DNS i adresem IP. Apache HTTP Proxy akceptuje także bardziej złożone wyrażenia regularne.

Kliknij przycisk Create ProxyMatch expression poniżej, aby zobaczyć przykładową treść:

  • Zamień esmc7 na nazwę Twojego serwera, na przykład: esmc7.example.local w polu nazwy FQDN, lub 10.1.1.1 w polu adresu IP.
  • Możesz dodać wyłącznie wykorzystywane wartości, np. tylko adres IP lub nazwę FQDN i adres IP.
  • Kliknij Copy to clipboard, aby skopiować wygenerowane wyrażenie ProxyMatch do schowka.


 

Dodatkowa pomoc